BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mierzejewska Lidia (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
Tytuł
Zrównoważony rozwój miasta - wybrane sposoby pojmowania, koncepcje i modele
Sustainable development of a city: selected theoretical frameworks, concepts and models
Źródło
Problemy Rozwoju Miast, 2015, nr 3, s. 5-11, rys.,tab.,bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Miasto
Sustainable development, City
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Od czasu pojawienia się koncepcji zrównoważonego rozwoju jest on przyjmowany na różnych szczeblach organizacji terytorialnej, w tym także na poziomie miasta, jako podstawa wszelkich działań. Każdy szczebel planowania rozwoju ma jednak swoją specyfikę, podobnie zresztą jak poszczególne jednostki terytorialne w ramach danego szczebla. Dotyczy to między innymi miast, w szczególności dużych, w odniesieniu do których, ze względu na złożoność występujących w nich relacji oraz specjalną rolę, jaką odgrywają w systemie osadniczym, zrównoważony rozwój musi być rozumiany nieco inaczej niż w przypadku innych jednostek terytorialnych. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na taki sposób pojmowania zrównoważonego rozwoju, który odpowiada specyfice miasta, a także przegląd wybranych koncepcji i modeli prowadzących do realizacji założeń zrównoważonego rozwoju miasta. (abstrakt oryginalny)

Since the appearance of the concept of sustainable development, this kind of development is adopted at various levels of territorial organisation, including the city level, as a basis for all actions. However, each level of development planning has its own specific features, similarly to individual territorial units at particular level. This specificity applies also to cities, especially large ones, which understand sustainable development in a different manner than generally because of the complexity of relations occurring there and the special role they play in the settlement system. The aim of this paper is to indicate a way of understanding sustainable development appropriate to the specificity of a city and to conduct a survey of selected conceptions and models facilitating the implementation of the assumptions of sustainable urban development in practice. Special attention will be given to a systemic approach and the significance of proper internal and external relations in the sustainable development of a city (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys T. (red.), 1999, Wskaźniki ekorozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok
 2. Brundtland G.H., 1987, Our Common Future [Nasza wspólna przyszłość], WCED, Oxford University Press, Oxford
 3. Bugge H.C., Watters L., 2003, A Perspective on Sustainable Development after Johanesburg on the Fifteenth Anniversary of Our Common Future: An Interview with Gro Brundtland, Georgetown International Environmental Law Review, 15, 359-366
 4. Chojnicki Z., 1989, Koncepcja terytorialnego systemu społecznego, Przegląd Geograficzny, 60 (3), 491-510
 5. Chojnicki Z., 1999, Koncepcja terytorialnego systemu społecznego, [w:] T. Czyż (red.), Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 309-326
 6. Domański R., 2006, Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, PWN, Warszawa
 7. Hayek F.A., 1993, Fikcja sprawiedliwości społecznej, [w:] Teksty liberalne, Girardet H., 1992, Cities: New Directions for Sustainable Urban Living, Gaia Books, London
 8. Girardet H., 1993, 'Sustainability': the Metabolism of London, Regenerating Cities, 6, 37-40
 9. Mierzejewska L., 2006, Rola planowania przestrzennego w rozwoju zrównoważonym miast, [w:] J. Słodczyk, D. Rajchel (red.), Polityka zrównoważonego rozwoju oraz instrumenty zarządzania miastem, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 11-28
 10. Mierzejewska L., 2009, Urban planning in Poland in the context of European standards, Questiones Geographicae, 28B (1), 29-38
 11. Mierzejewska L., 2010, Rozwój zrównoważony miasta. Zagadnienia poznawcze i praktyczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań
 12. Næss P., 2001, Urban planning and sustainable development, European Planning Studies, 9 (4), 504-524
 13. Norgaard R.B., 1989, The case of methodological pluralism, Ecological Economics, 1 (1), 37-57
 14. Parysek J.J., 2005, Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Rozwój i przekształcenia strukturalne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań
 15. Parysek J.J., 2015, Miasto w ujęciu systemowym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1, 27-53
 16. Petrişor A.I., Petrişor L.E., 2013, The shifting relationship between urban and spatial planning and the protection of the environment: Romania as a case study, Present Environment and Sustainable Development, 7 (1), 268-276
 17. Szewczak W., 2011, Sprawiedliwość dystrybutywna jako charakterystyka funkcji podziału dóbr, [w:] W. Kaute, T. Słupik, A. Turoń (red.), Sprawiedliwość w kulturze europejskiej, Uniwersytet Śląski, Katowice, 37-46
 18. Sneddon C., Howarth R.B., Norgaard R.B., 2006, Sustainable development in a post-Brundtland world, Ecological Economics, 57 (2), 253-268
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2435
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu