BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dźwigoł-Barosz Mariola (Politechnika Śląska)
Tytuł
Analiza skuteczności projektu szkoleniowego
Analysis of the Training Project Efficiency
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2011, z. 59, 131-145, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Ocena programów szkoleniowych, Kompetencje pracownicze, Rozwój, Ocena efektywności, Stopa zwrotu kapitału
Training programme evaluation, Employees competencies, Development, Effectiveness evaluation, Return on Investment (ROI)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono znaczenie oceny efektywności projektu szkoleniowego. Omówiono proces planowania rozwoju zasobów ludzkich. Zaprezentowano główne zagadnienia, związane z oceną oraz pomiarem efektywności projektu szkoleniowego. Uzupełnieniem rozważań jest krótka charakterystyka systemu oceny projektu szkoleniowego ROI, który daje możliwość obliczania wskaźnika zwrotu z inwestycji w szkolenia.(abstrakt oryginalny)

The article presents significance of the training project efficiency. It discusses the planning process of Human Resources development and presents main issues related to assessment and evaluation of the training project efficiency. The discussion is supplemented by a short profile of the ROI system of training project evaluation, which provides a method of calculating the return on investment in trainings.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996.
 2. Critten P.: Investing In People: Toward Corporate Capability, Butterworth Heinemann, Oxford 1993.
 3. Danilewicz D.: Rozwój kompetencji jako kluczowy czynnik elastyczności kapitału ludzkiego, [w:] Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, (pod red.) Juchnowicz M., Difin, Warszawa 2007, na podstawie Bramley P.: Ocena efektywności szkoleń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 4. Eisenbardt M.: Wykorzystanie struktury kompetencyjnej w procesach szkoleniowych, http://www.fundacja.edu.pl/organizacja/_referaty/32.pdf.
 5. http://szkolenia.nf.pl/Artykul/6677/Return-on-investment-roi/efektywnosc-szkolen-roi-szkolenia-zwrot-z-inwestycji/.
 6. Kalinowska B.: Zarządzanie efektami szkoleń, [w:] Poradnik edukatora, (red.) M. Owczarz, CODN, Warszawa 2005.
 7. Kopijek P.: Model J.J. Philipsa procesu wyliczania ROI dla inwestycji w szkolenia, 2c dom Brokerski Rynku Szkoleń, Magazyn Instytutu Zarządzania, nr 36 (5/2003).
 8. Kossowska M., Sołtysińska I.: Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 9. Nowacka-Sahin M.: Return On Investment (ROI) ,Fundacja Obserwatorium Zarządzania, http://szkolenia.nf.pl/Artykul/6677/Return-on-investment-roi/efektywnosc-szkolen-roi-szkolenia-zwrot-z-inwestycji/.
 10. Piechnik - Kurdziel A.: Efektywność szkolenia zawodowego w teorii i praktyce zarządzania personelem, Zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 552, Kraków 2000.
 11. Pocztowski A.: Zarządzanie szkoleniami w firmie, [w:] Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, Ludwiczyński A. (red.), Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 1999.
 12. Rae L.: Planowanie i projektowanie szkoleń, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 1999.
 13. Sajkiewicz A. (red.): Zasoby ludzkie w firmie, Poltext, Warszawa 2000.
 14. Sekuła Z.: Controlling personalny - cz. I, OPO, Bydgoszcz 1999.
 15. Sosińska N. : Magia rozwoju talentów, IFC Press, Kraków 2007.
 16. Szałkowski A. (red.): Rozwój pracowników. Przesłanki, cele, instrumenty, Poltext, Warszawa 2002.
 17. Zgud J., Kossowska M.: O ewaluacji raz jeszcze. Planowanie i projektowanie szkoleń pracowniczych (8), Personel, nr 3, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu