BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trzaskowska Ewa (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Adamiec Paweł (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Tytuł
Zieleń obiektów handlowych i stref komercyjnych
Greenery in shopping malls and commercial areas
Źródło
Problemy Rozwoju Miast, 2015, nr 3, s. 14-20, rys.,tab.,bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Centra handlowe, Biologia
Shopping centres, Biology
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Przy kształtowaniu terenów komercyjnych w Polsce rzadko kiedy uwzględnia się aspekty ekologiczne, przyrodnicze oraz zasady zrównoważonego rozwoju. W zachodnich krajach europejskich dużo większą wagę przy- wiązuje się do aspektu różnorodności biologicznej zieleni. Przeprowadzone badania dotyczyły analizy zieleni i działań podejmowanych w zagospodarowaniu i pielęgnowaniu terenów centrów handlowych w różnych miastach Polski oraz wybranych krajach w zachodniej Europie. W ocenie brano pod uwagę kryteria estetyczne, ekologiczne i społeczne. Uwzględniono zróżnicowanie gatunkowe, obecność ogrodów na dachach oraz działania proekologiczne takie jak zwiększanie różnorodności biologicznej, ograniczanie zanieczyszczenia powietrza i gleby, oszczędzanie energii, zmniejszanie zużycia oraz retencjonowanie wody. Badania wykazały, że w Polsce (poza incydentalnymi działaniami) zieleń ma wyłącznie znaczenie estetyczne i izolacyjne. Uwzględnia się także jej funkcję wypoczynkową, budowanie mikroklimatu oraz walory kompozycyjne. Na podstawie wniosków sformułowano wytyczne określające kierunki kształtowania tego typu przestrzeni (abstrakt oryginalny)

Usually in the creation of commercial areas and malls in Poland ecological and natural aspects and principles of sustainable development are not taken into consideration. Our study focused on the analysis of greenery and activities concerning land development and maintenance of the areas of shopping centers in different cities in Poland and Western Europe. The following evaluation criteria were taken into account: aesthetic, ecological and social benefits, species diversity, the presence of roof gardens and pro-ecological operations such as increasing biodiversity, limiting the amount of pollution in air and soil, water and energy saving and water retention. The research showed that in Poland, apart from occasional activities, greenery has principally aesthetic and isolating function. Moreover, recreational function of greenery, creation of microclimate and composition values are also taken into account. Results were used to draw conclusions as to the nature and quality of commercial zones in Poland. Basing on our conclusion we have determined the direction of development of these types of areas. shopping malls, greenery, biological diversity, greenery in commercial area (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baumann N., 2006, Ground-Nesting Birds on Green Roofs in Switzerland: Preliminary Observations, Urban Habitats, 4 (1), 37-50
 2. Brenneisen S., 2006, Space for Urban Wildlife: Designing Green Roofs as Habitats in Switzerland, Urban Habitats 4 (1), 27-36
 3. Celadyn W., 1992, Architektura a systemy roślinne. Studium relacji między elementami architektonicznymi a roślinnymi, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków
 4. Celińska-Janowicz D., 2011, Centra handlowe wobec miejskiej przestrzeni publicznej - nie tylko imitacja, [w:] I. Jażdżewska (red.), Konwersatorium Wiedzy o Mieście, T. XXIV, Człowiek w przestrzeni publicznej miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 149-156
 5. Chiesura A., 2004, The role of urban parks for the sustainable city, Landscape and Urban Planning, 68 (1), 129-138
 6. Dunnett N., Kingsbury N., 2008, Planting Green Roofs and Living Walls, OR: Timber Press, Portland
 7. Getter K.L., Rowe D.B., Cregg B.M., 2009, Solar radiation intensity influences extensive green roof plant communities, Urban Forestry & Urban Greening, 8 (4), 269-281
 8. Hobbes R., 1997, Future landscapes and the future of landscape ecology, Landscape and Urban Planning, 37 (1-2), 1-9
 9. Kachniarz T., Niewiadomski Z., 1994, Nowe podstawy prawne zagospodarowania przestrzennego, Agencja Wydawnicza Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa
 10. Kadas G., 2006, Rare Invertebrates Colonizing Green Roofs in London, Urban Habitats, 4 (1), 66-86
 11. Kuchcik M., 2015, Klimat osiedli mieszkaniowych i możliwości jego kształtowania, [w:] B. Szulczewska (red.), Osiedle mieszkaniowe w strukturze przyrodniczej miasta, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 64-79
 12. Kuc-Słuszniak B., 2008, Targowisko różnorodności - targowisko próżności. Współczesne centrum handlowe w przestrzeni miejskiej, Czasopismo Techniczne, 3-A, 135-141
 13. Lyytimäki J., Sipilä M., 2009, Hopping on one leg - The challenge of ecosystem disservices for urban green management, Urban Forestry & Urban Greening, 8 (4), 309-315
 14. Mentens J., Raes D., Hermy M., 2006, Green roofs as a tool for solving the rainwater runoff problem in the urbanized 21st century?, Landscape and Urban Planning, 77 (3), 217-226
 15. Mikołajczyk J., 2011, Centra handlowe jako forma koncentracji funkcjonalno- przestrzennej handlu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Poznańskiego, 184, 125-137
 16. Nagase A., Dunnett N., 2010, Drought tolerance in different vegetation types for extensive green roofs: Effects of watering and diversity, Landscape and Urban Planning, 97 (4), 318-327
 17. Osmundson T., 1999, Roof Gardens: History, Design, and Construction, W.W. Norton & Co., New York
 18. Pęski W., 1999, Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Arkady, Warszawa
 19. Rabiej J., 2008, Galeria handlowa - bazar, park, salon, świątynia..., Czasopismo Techniczne, 6-A, 145-150
 20. Snep R., Ierland E.V., Opdam P., 2009, Enhancing biodiversity at business sites: What are the options, and which of these do stakeholders prefer?, Landscape and Urban Planning, 91 (1), 26-35
 21. Wilk W., 2003, Między zakupami a rozrywką - nowe znaczenie centrum handlowego, Prace i Studia Geograficzne, 32, 205-224
 22. Wolverton B.C., Wolverton J.D., 1993, Plants and Soil Microorganisms: Removal of Formaldehyde, Xylene, and Ammonia from the Indoor Environment, Journal of the Mississippi Academy of Sciences, 38 (2), 11-15
 23. Wolverton B.C., Wolverton J.D., 1996, Interior Plants: Their Influence on Airborne Microbes inside Energy-efficient Buildings, Journal of the Mississippi Academy of Sciences, 41 (2), 99-105
 24. Załuski D., 2005, Tendencje kształtowania przestrzeni publicznych końca XX wieku, [w:] M. Kochanowski (red.), Przestrzeń publiczna miasta postindustrialnego, Wydawnictwo Urbanista, Warszawa, 55-84
 25. Zimny H., 2006, Ekologia miasta, Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2435
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu