BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fujarska Marta (Politechnika Śląska), Szewczyk Paweł (Politechnika Śląska)
Tytuł
Ocena metod integracji wybranych systemów zarządzania oraz rola odpowiedzialności społecznej
Assessment of Integration Methods of Chosen Management Systems and the Role of Social Responsibility
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2011, z. 59, 161-172, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Systemy zarządzania, Normy ISO, Integracja systemów, Społeczna odpowiedzialność
Management system, ISO International Standards, Systems integration, Social Responsibility
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł porusza kwestię definiowania pojęcia integracji oraz prezentuje pozytywne i negatywne aspekty wybranych metod integracji systemów zarządzania, istniejących w przedsiębiorstwie. W artykule znajdują się także rozważania dotyczące nowej normy ISO 26000: 2010 z zakresu społecznej odpowiedzialności oraz jej związków z istniejącymi systemami zarządzania.(abstrakt oryginalny)

Subject of the definition of integration is covered and positive and negative aspects of chosen integration methods of management systems existing in an enterprise are touched upon. Discussion on new ISO 26000:2010 standard on social responsibility and its links with existing management systems may be also found in the paper.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bizon-Górecka J.: Menedżer jakości w nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwie, Wyd. OPO, Bydgoszcz 2002.
 2. Certyfikacja a kryzys - wywiad z Januszem Grabką, prezesem zarządu TÜV Rheinland Polska, [w:] Zarządzanie Jakością, nr 2/2009.
 3. Hąbek P.: Perspektywy normalizacji w dziedzinie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Problemy Jakości, nr 12/2007, s. 24-28.
 4. Hąbek P., Szewczyk P.: Społeczna odpowiedzialność a zarządzanie jakością; Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 5. http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_and_leadership_standards/social_responsibility/sr_iso26000_overview.htm (dostęp: 18.03.2011).
 6. Jabłoński A., Jabłoński M., Primus A., Spytkowska M.: Ekologiczna, społeczna odpowiedzialność biznesu, Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej, Katowice 2010.
 7. Kiercz B.: Integracja systemu zarządzania jakością oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, Biuro Innowacyjno Wdrożeniowe "ISOsystem", Katowice 2010 (Zeszyty Naukowe Pol. Śl., seria: Organizacja i Zarządzanie, nr 52; w druku).
 8. Kleniewski A.: Integracja systemów zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy, Problemy Jakości, nr 11/2004, s. 8-10.
 9. Krzemień E.: Zintegrowane zarządzanie. Aspekty towaroznawcze, Wyd. Naukowe "Śląsk" Sp. z o.o., Katowice-Warszawa 2004.
 10. Kulas I., Kusztal J.: Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2000.
 11. Matuszak - Flejszman A.: Determinanty doskonalenia Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 12. Menedżer jakości: jakość, środowisko, bezpieczeństwo, praca zbiorowa (pod red.): J. Bagińskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
 13. http://video360.world-television.com/ISO/MNRView.aspx?SiteId=T%2fmKFWuTRTQ%3d&locale=en-GB&storyid=rzkQrCawDK4%3d (dostęp: 18.03.2011)
 14. Pojasek R.B.: Is Your Integrated Management System really Integrated?, http://www.robertpojasek.com/Home_Page.html ( dostęp: 17.02.2010).
 15. Słownik wyrazów obcych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 16. http://zarzadzanie-bhp.eprace.edu.pl/612,Integracja_systemow_zarzadzania.html (dostęp: 16.06.2010).
 17. http://www.um.oswiecim.pl/pl_chemik/21_2002/articles/Integracja.html (dostęp: 16.06.2010).
 18. http://www.jakosc.biz/systemy-zarzadzania/zintegrowane-systemy-zarzadzania.html (dostęp: 19.06.2010).
 19. http://www.centrum.jakosci.pl/news,iso-publikuje-nowe-wydanie-standardu-iso-9001-2008.html (dostęp: 25.05.2010).
 20. http://www.saasaccreditation.org (dostęp: 19.06.2010).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu