BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Guzowska Beata (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Estetyzacja - nowa matryca kultury
Aestheticization - New Matrix of Culture
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2015, t. 39, s. 57-67, bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Nauki humanistyczne i społeczne w defensywie czy w ofensywie?
Słowa kluczowe
Kultura, Filozofia kultury, Socjologia kultury
Culture, Philosophy of culture, Sociology of culture
Uwagi
summ.
Abstrakt
Estetyzacja jest istotnym elementem współczesnej kultury. O coraz silniejszym wpływie na kulturę można mówić od końca XIX wieku, a więc epoki moderny, gdzie człowiek został ustanowiony zasadą i telosem wszechrzeczy1. Dopiero w naszych czasach stała się ona dominującą tendencją, pewną funkcjonalną regułą kulturotwórczą. Współcześnie estetykę należałoby przyjmować jako tematyzację niemal wszystkich spostrzeżeń: zmysłowych i duchowych, codziennych i wysublimowanych, potocznych i artystycznych. Mamy bowiem do czynienia z transformacją "urzeczywistnianą w kulturze współczesnej: przejście od pojmowania estetyki jako wiedzy o pięknie i sztuce do estetyki jako »momentu realności«"2. Pełna estetyzacja życia codziennego znosi istniejące wcześniej podziały między sztuką a życiem codziennym. Wielu postmodernistycznych przedstawicieli zauważa, że w ten sposób został zniesiony dawny klasowy podział społeczny. Estetyzacja dotyczy dziś niemal wszystkich dziedzin ponowoczesnego świata, z tą różnicą, że w jednych obszarach zachodzi szybciej, w innych napotyka na mniejszy lub większy opór.(fragment tekstu)

Aestheticization surely there is important trend of modern culture techniques of forming of bodies including, personalities and manners of visions and reasoning of cultural-socially reality. Full endures existing between art distribution life daily earlier aestheticization but daily life. Mass media, consumption, promote new pattern (sample) advertising homo aestheticus. Homo aestheticus, it certain kind matrix, which (who) defines modern unit impermanence characterizing, imperfection, improvisation, as well as have to create. Esthetic experience includes various areas of our lives be determinant getting (reach) conversion and more and more matrix of modern culture significant.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
Pokaż
 1. Bandura A., Aȉσθησις. Zmysłowość i racjonalność w estetyce tradycyjnej i współczesnej, Universitas, Kraków 2013.
 2. Bielik-Robson A., Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości, Universitas, Kraków 2000.
 3. Chełstowski B., Estetyka a kultura współczesna (przedstawienie poglądów Luca Ferry'ego), "Kultura Współczesna" 2/1993.
 4. Dziemidok B., Główne kontrowersje estetyki współczesnej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 5. Featherstone M., Postmodernizm i estetyzacja życia codziennego, w: R. Nycz (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów, tłum. P. Czapliński, J. Lang, Wyd. Baran i Suszczyński, Kraków 1997.
 6. Ferry L., Homo Aestheticus, Grasset, Paris 1990.
 7. Gra resztkami - wywiad z Jeanem Baudrillardem przeprowadzony przez Salvatore Mele i Marka Titmarsha, w: S. Czerniak, A. Szahaj (red.), Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów, IFiS PAN, Warszawa 1996.
 8. Iwasiński Ł., Technologia - wszechrynek - konsumpcja, "Kultura Współczesna" 4/2007.
 9. Kempny M., Socjologia ponowoczesnych form społecznych - wspólnoty i kultury "bez korzeni", czyli o tym, jak próbuje się uchwycić naturę relacji społecznych w świecie ruchu i mieszania się, "Kultura i Społeczeństwo" 1-2/2006.
 10. Lorenc I., Fenomenalizm a procesy odróżnicowania i odróżnienia estetycznego, w: T. Pękala (red.), Powrót modernizmu?, Wyd. UMCS, Lublin 2013.
 11. Lyotard J.-F., Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, tłum. M. Kowalska, J. Migasiński, Aletheia, Warszawa 1997.
 12. Markowski M.P., Krótka encyklopedia postmodernizmu, w: M. A. Potocka (red.), Postmodernizm. Teksty polskich autorów, Bunkier Sztuki - Inter esse, Kraków 2003.
 13. Michałowska M., O czym śni "maszyna widzenia", "Kultura Współczesna" 2/1999.
 14. Perkowska H., Postmodernizm a metafizyka, Scholar, Warszawa 2003.
 15. Shusterman R., Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksja nad sztuką, tłum. A. Chmielewski, E. Ignaczak, L. Koczanowicz, Ł. Nysler, A. Orzechowski, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.
 16. Szkołut T., Sztuka i polityka: zakłócenia komunikacji artystycznej w kulturze ponowoczesnej, w: T. Pękala (red.), Powrót modernizmu?, Wyd. UMCS, Lublin 2013.
 17. Welsch W., Estetyka poza estetyką. O nową postać estetyki, tłum. K. Guczalska, Universitas, Kraków 2005.
 18. Zeidler-Janiszewska A., Estetyka jako współczesna "filozofia pierwsza"?, "Kultura Współczesna" 2/1993.
 19. Zydorowicz J., Przerwa K., Toy story Zbigniewa Libery. Eksperymentalny wirus, czyli jak zakłócać maszynerię estetyzującą, "Kultura Współczesna" 2/1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu