BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krause Marcin (Politechnika Śląska)
Tytuł
Praktyczne aspekty doboru metod oceny ryzyka zawodowego
The Practical Aspects of Selection of Occupational Risk Assessment Methods
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2011, z. 59, 173-190, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Ocena ryzyka, Ochrona pracy, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ryzyko
Risk assessment, Work protection, Health and safety at work, Risk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł podejmuje aktualną problematykę dotyczącą praktycznych aspektów oceny ryzyka zawodowego, która stanowi wiodący element strategii ochrony pracy w Unii Europejskiej i w Polsce. Przestawiono tu wybrane zasady oceny ryzyka zawodowego, kryteria klasyfikacji metod oceny ryzyka, źródła informacji i metody zbierania danych, metody identyfikacji zagrożeń, metody szacowania ryzyka.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the current issues concerning the practical aspects of occupational risk assessment, which is the main element of a labour protection strategy in European Union and Poland. There are presented some principles of occupational risk assessment, criteria for classification of risk assessment methods, and also sources of information, methods of data collection, methods of hazard identification, methods of risk estimation.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dz.U.98.21.94; z poźn. zm.
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U.03.169.1650; z poźn. zm.
 3. PN-EN 1050:1999 Bezpieczeństwo - Maszyny - Zasady oceny ryzyka; została zastąpiona przez PN-EN ISO 12100:2011 Bezpieczeństwo maszyn - Ogólne zasady projektowania - Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka (oryg.).
 4. PN-IEC 60300-3-9:1999 Zarządzanie niezawodnością - Przewodnik zastosowań - Analiza ryzyka w systemach technicznych.
 5. PN-N-18002:2000 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.
 6. Augustyńska D., Pośniak M. (red.): Czynniki szkodliwe w środowisku pracy. CIOP-PIB, Warszawa 2007.
 7. Bryła R.: Bezpieczne stanowisko pracy. ELAMED, Katowice 2007.
 8. Horst W.: Ryzyko zawodowe na stanowisku pracy. Cz. I. Ergonomiczne czynniki ryzyka. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004.
 9. Karczewski J.T.: System zarządzania bezpieczeństwem pracy. ODDK, Gdańsk 2000.
 10. Koradecka D. (red.): Bezpieczeństwo i higiena pracy. CIOP-PIB, Warszawa 2008.
 11. Krause M.: Ocena ryzyka zawodowego - wymagania, wytyczne, przykłady. WISBiOP, Radom 2008.
 12. Markowski A.S. (red.): Zapobieganie stratom w przemyśle. Cz. II. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1999.
 13. Markowski A.S (red.): Zapobieganie stratom w przemyśle. Cz. III. Zarządzanie bezpieczeństwem procesowym. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2000.
 14. Młyńczak M. (red.): Analiza ryzyka w transporcie i przemyśle. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997.
 15. Pawłowska Z.: Ryzyko zawodowe [w:] (praca zbiorowa pod red.) Koradecka D. pt. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, tom 1, CIOP, Warszawa 1997, s. 1147-1167.
 16. Pietrzak L.: Ocena ryzyka zawodowego. Poradnik 139. Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, Warszawa 2002.
 17. Romanowska-Słomka I., Słomka A.: Karty oceny ryzyka zawodowego dla 100 stanowisk pracy. SIGMA-NOT, ATEST, Kraków 2008.
 18. Romanowska-Słomka I., Słomka A.: Ocena ryzyka zawodowego. TARBONUS, Tarnobrzeg 2010.
 19. Uzarczyk A.: Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy. ODDK, Gdańsk 2009.
 20. Zawieska W. (red.): Ryzyko zawodowe. Metodyczne podstawy oceny. CIOP-PIB, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu