BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bórawski Piotr (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Dunn James W. (Pennsylvania State University, USA)
Tytuł
Differentiation of Milk Market Development in he World
Zróżnicowanie rozwoju rynku mleka na świecie
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2015, nr 19, s. 102-113, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja mleka, Rynek mleka, Mleczarstwo, Mleko
Milk production, Milk market, Dairy, Milk
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule przedstawiono uwarunkowania rozwoju rynku mleka na świecie. W procesie analiz zebranych danych wykorzystano metody graficzne i opisowe. Z badań wynika, że produkcja mleka na świecie rośnie. Wynikiem tych zmian jest również wzrost konsumpcji mleka do 109,6 kg na osobę. Wskaźnik samowystarczalności był najwyższy w 2013 roku w Oceanii, Ameryce Północnej, Europe i Południowej Ameryce. Środkowa Ameryka, Afryka i Azja uzyskały wskaźnik poniżej 100, co oznacza, ze nie SA to regiony samowystarczalne w zakresie potrzeb konsumpcji mleka. Światowe ceny mleka są zróżnicowane. Wskaźnik FAO dla produktów mleczarskich uległ zmieszeniu w latach 2013-2015. (abstrakt oryginalny)

The conditioning of milk market development was presented in the paper. The article presents conditions for the development of the milk market in the world. In the process the collected data analysis methods were used in graphic and descriptive. The research shows that milk production in the world is growing. The result of these changes is the increase in milk consumption to 109.6 kg per person. Selfsufficiency rate was the highest in 2013 in Oceania, North America, Europe and South America. Central America, Africa and Asia received index below 100, which means that they are not self-sufficient regions in terms of milk consumption needs. World milk prices are varied. FAO indicator for dairy products has decreased in 2013-2015. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bloskó B., World importance and present tendencies of dairy sector, "Applied Studies in Agribusiness and Commerce-APSTRACT" 2/20, 2012.
 2. Bórawski B., Tendencje w handlu zagranicznym polskiego sektora mleczarskiego, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego" 15(30), zeszyt 1, 2015, s. 7-20.
 3. Bulletin of the International Dairy Federation 2015.
 4. Canadian Dairy Information Center 2015: www.dairyinfo.gc.co/index_e.php?s1 data dostępu 15.01.2016.
 5. Dairy: World markets and trade. USDA 2015.
 6. Hemma T., Overview on milk prices and production costs Word wide. IFCN dairy, Research Center, 2013.
 7. Hilliam M., Future for dairying products and ingredients In the functional foods market, ,,Australian Journal of Dairy Technology" 58(2), 2003, p. 98-103.
 8. Mickiewicz B., Mickiewicz A., Regional differentiation of milk production quota In Poland and its influence on the milk market, ,,Economic Science for Rural Development" No 39, 2015, 198-207.
 9. Dairy market situation. Organisation for Economic Cooperation and Development. www.agrioutlook.org/commodityabalysis/dairy/.
 10. Dairy: Word markets and trade, USDA, December 2015.
 11. Rynek mleka stan i perspektywy,IERiGŻ-PIB Warszawa, 2015.
 12. Stańko S., Mikuła A., Tendencje w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi w Polsce w latach 1995-2013, "Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich", tom 101, z.1, 2014, s. 41-52.
 13. Śmigła M., Stan i perspektywy rozwoju rynku mleka w Unii Europejskiej e świetle zniesienia kwot mlecznych, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis seria Oeconomica", 299(70), 2013, 237-250.
 14. The world dairy situation 2015. Bulletin of the International Dairy Federation.
 15. Trajer M., Krzyżanowska K., Tendencje zmian na rynku mleka i możliwości współdziałania rolników w grupach producentów, ,,Roczniki Naukowe SERiA", tom XVI, z. 4, 2015, s. 328-334.
 16. Wysokiński M., Baran J., Florkowski W. J., Concentration of milk production In Poland, "Economic Science for Rural Development" 37, 2015, 93-104.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9167
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu