BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerwiński Stefan (KWK "Jankowice")
Tytuł
Struktura wdrożeń systemów zarządzania jakością w Polsce i motywy decyzji o wdrożeniu
Evaluation of Economic Effects of Longwall Complexs
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2011, z. 59, 219-233, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Systemy zarządzania, Zarządzanie jakością, Analiza ekonomiczna, Górnictwo
Management system, Quality management, Economic analysis, Mining sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Efektywność wyrobiska ścianowego zależy między innymi od prawidłowo dobranej maszyny urabiającej. Przedstawiono analizę ekonomiczną dwóch kompleksów ścianowych z różnymi kombajnami ścianowymi. Analizę przeprowadzono na przykładzie jednej ściany, w której kolejno zastosowane były dwa różne kombajny, gdzie warunki geologiczno-górnicze były porównywalne. Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano, jaki wpływ na wynik produkcyjny ściany ma awaryjność jej składowych. Wykazano rzeczywiste rezultaty produkcyjne kompleksów ścianowych i ich utracone możliwości. Obliczono efekt ekonomiczny, wydajność przodkową i ścianową zatrudnionych pracowników.(abstrakt oryginalny)

The effectiveness of longwall working depends on a well chosen getter mechanical coal miner. This evaluation presents economic analysis of two longwall complexs with different longwall mechanical coal miners. The analysis was conducted at one working longwall where two different coal shearers were used in comparable geological and mining conditions. The analysis prsesents the influence of equipment elements' failures on production results. It also shows the real production results of longwall complexs and their lost capabilities. What was also calculated were employees' economic effect, their stall face and working longwall efficiency.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Biały W.: Awaryjność górniczych urządzeń technicznych w procesie wydobywczym. II Międzynarodowa Konferencja "Problemy Bezpieczeństwa w Budowie i Eksploatacji Maszyn i Urządzeń Górnictwa Podziemnego". Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o. Lędziny. Ustroń 16-18.06.2010.
  2. Czerwiński S.: Analiza awaryjności ścianowych maszyn urabiających. 30. mezinárodní konference DIAGO® 2011. Technická Diagnostika Strojů a Výrobních Zařízení 1-2.02.2011. Hotel RELAX, Rožnov. Czechy.
  3. Przybyła H.: Projektowanie rozwiązań techniczno-organizacyjnych stosowanych w wyrobiskach ścianowych (wybrane zagadnienia). Skrypt Uczelniany nr 2063. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1997.
  4. Sikora W., Sobota P., i inni.: Systemy mechanizacyjne w przodkach o wysokiej koncentracji produkcji (wybrane zagadnienia). Skrypt Uczelniany nr 2089. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1998.
  5. Książki raportowe działu Głównego Mechanika ds. dołu.
  6. Raporty dzienne dyspozytora głównego kopalni.
  7. Projekt Techniczny Ściany.
  8. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Kombajnu Ścianowego "K".
  9. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Kombajnu Ścianowego "E".
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu