BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Domańska Agnieszka
Tytuł
Szoki polityki fiskalnej i monetarnej jako przedmiot badań makroekonomii gospodarki otwartej
Fiscal and monetary policy shocks as the subject of studies of open economy macroeconomics
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 1, s. 93-116
Słowa kluczowe
Makroekonomia gospodarki otwartej, Szok gospodarczy, Polityka fiskalna, Metody ilościowe, Gospodarka otwarta
Open economy macroeconomics, Economic shock, Fiscal policy, Quantitative methods, Open economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest ogólna prezentacja problematyki szoków polityki fiskalnej i pieniężnej jako przedmiotu badań na polu makroekonomii gospodarki otwartej. Autorka rozumie przez to umieszczenie szoków w kontekście badawczym warunków "otwartości gospodarek", co we współczesnych realiach oznacza de facto "warunki globalizacji". Z uwagi na ograniczoną objętość opracowania skupiono się na wybranych aspektach tej bardzo szerokiej problematyki. (fragment tekstu)

The aim of this study is to present selected aspects of fiscal and monetary policy shocks as the subject of studies of open economy macroeconomics. The study concentrates on the development of the model presentation (evolution of the research method) in description of fiscal and monetary policy shocks, with a focus on the modern quantitative approach. At present the modern approach to the research on fiscal and monetary policy shocks is based on advanced methods of data analyzing, such as autoregressive models (VAR), or stochastic dynamic general equilibrium models (DSGE). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk A., Włodarczyk R. W., Analiza gospodarki otwartej. Model IS-LM-BP, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2006.
 2. Aggarwal V. K., Economics: International Trade, w: Managing Global Issues: Lessons Learned, red. P. J. Simmons, C. de Jonge Oudraat, Carnegie Endowment for International Peace, Washington, D. C. 2001.
 3. Bernanke B. S., Mihov I., Measuring Monetary Policy, "NBER Working Paper" 1995, No. 5145.
 4. Betts C., Devreux M. B., The International Effects of Monetary and Fiscal Policy in a Two-country Model, w: Money, Capital Mobility and Trade - Essays in Honour of Robert Mundell, red. G. A. Calvo, R. Dornbusch, M. Obstfeld, MIT Press, Massachusetts 2001.
 5. Bezat A., Figiel Sz., Kufel J., Model stochastycznego dynamicznego modelu równowagi ogólnej jako narzędzie wspierające formułowanie założeń polityki rolnej. Synteza wyników badań prowadzonych w latach 2008-2009, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2009, s. 7.
 6. Burda M., Wyplosz Ch., Macroeconomics - A European Text, 5th ed., Oxford University Press, Oxford 2009.
 7. Blanchard O., Perotti R., An Empirical Characterization of the Dynamic Effects of Changes in Government Spending and Taxes on Output, "Quarterly Journal of Economics" 2002, No. 1329-1368, s. 3.
 8. Bouakez H., Chihi F., Normandin M., Measuring the Effects of Fiscal Policy, January 2009, s. 3-4, https://www.gate.cnrs.fr/IMG/pdf/Normandin_Dec_2009.pdf
 9. Burnside C., Eichenbaum M., Fisher J., Fiscal Shocks And their Consequences, "NBER Working Paper" 2003, No. 9772.
 10. Burriel P., De Castro F., Garrote D., Gordo E., Paredes J., Pérez J. P., Fiscal Policy Shocks in the Euro Area and the US: An Empirical Assessment, "Fiscal Studies" June 2010, Vol. 31, Issue 2, s. 251-285.
 11. Caldara D., Kamps Ch., What are the Effects of Fiscal Policy Shocks? A VAR-based Comparative Analysis, "ECB Working Paper" March 2008, No. 877.
 12. Cavallo C., Government employment expenditure and the effects of fiscal policy shocks, Federal Reserve Bank of San Francisco Working Paper Series, Working Paper 2005, No. 16.
 13. Chari V. V., Nobel Laureate Robert E. Lucas, Jr: Architect of Modern Macroeconomics, "Journal of Economic Perspectives" Winter 1998, Vol. 12, No. 1, s. 171-186.
 14. Christiano L. J., Eichenbaum M., Evans Ch. L., Monetary policy shocks: What have we learned and to what end?, w: Handbook of Macroeconomics, red. J. B. Taylor & M. Woodford, Vol. 1, Ch. 2, Elsevier 1999, s. 65-148.
 15. Cooper R. N., The economics of interdependence, "The International Executive Wiley Periodicals Inc."1968, Vol. 10, Issue 4, s. 3-5.
 16. Corsetti G., Pesenti P., Thesimple geometry of transmission and stabilization in closed and open economies, "NBER Working Paper" May 2005, No. 11341.
 17. Domańska A., Nowoczesne modele analizy gospodarki światowej a ewolucja badań nad międzynarodowymi oddziaływaniami krajowej polityki makroekonomicznej, "Ekonomia (Economics)" nr 3 (24), Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 26-43.
 18. Domańska A., Odniesienia do modelu Mundella-Fleminga w nowych badaniach na tle ewolucji badań nad transmisją efektów polityki makroekonomicznej między krajami, "Ekonomia - Rynek. Gospodarka. Społeczeństwo" nr 32, Wydawnictwo WNEiZ, Warszawa 2013, s. 54-76.
 19. Domańska A., Synchronizacja cykli koniunkturalnych - wybrane zagadnienia metody analizy empirycznej, "Optimum Studia Ekonomiczne" nr 3 (63), Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, Wydawnictwo UE w Białymstoku, Białystok 2013, s. 58-77.
 20. Dornbusch R., Expectations and Exchange Rate Dynamics, "Journal of Political Economics" 1976.
 21. Dornbusch R., Krugman P., Flexible Exchange Rates in the Short Run, "Brookings Papers on Economic Activity" 1976, Vol. 3.
 22. Edelberg W., Eichenbaum M., J. D. M. Fisher J. D. M., Understanding the Effects of a Shock to Government Purchases, "Review of Economic Dynamics" 1999, No. 2, s. 166-206.
 23. Eichenbaum M., Evans Ch. L., Some Empirical Evidence on the Effects of Monetary Policy Shocks on exchange Rates, "NBER Working Paper" 1993, No. 4271.
 24. Fatás A., Mihov I., Government size and automatic stabilizers: international andintranational evidence, "Journal of International Economics" October 2001, Vol. 55, Issue 1, s. 3-28.
 25. Fatás A., Mihov I., The Effects of Fiscal Policy on Consumption and Employment: Theory and Evidence, manuscript, INSEAD 2001.
 26. Fatás A., Mihov I., The Euro and Fiscal Policy, w: Europe and the Euro, red. A. Alesina, F. Giavazzi, NBER, University of Chicago Press 2010, s. 287-324.
 27. Fatás A., Mihov I., The macroeconomic effects of fiscal rules in the US states, "Journal of Public Economics" January 2006, Vol. 90, Issues 1-2, s. 101-117.
 28. Favero C. A., How do European Monetary and Fiscal Authorities Behave?, "CEPR Discussion Papers" 2002, No. 3426.
 29. Frenkel J. A., Johnson H. G., The Monetary Approach to the Balance of Payments, University of Toronto Press, Toronto 1976.
 30. Frenkel J. A., Razin A., Fiscal Policies and The World Economy: An Intertemporal Approach, MIT Press, Massachusetts 1987.
 31. Gajda-Kantorowska M., Analiza przydatności polityki fiskalnej do usuwania skutków kryzysu w krótkim, średnim i długim okresie, w: Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę, red. Z. Dach, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 84-98.
 32. Gali J., Lopez-Salido J., David J., Valles J., Understanding the Effects of Government Spending on Consumption, "Journal of the European Economic Association" 2007, No. 5 (1), s. 227-270.
 33. Gerlach S., Smets F., Contangious speculative attacks, "European Journal of Political Economy" 1995, Vol. 11, s. 45-63.
 34. Grabek G., Kłos B., Koloch G., SOE PL-2009 - Model DSGE małej otwartej gospodarki estymowany na polskich danych. Specyfikacja, oceny parametrów, zastosowania, "Materiały i Studia NBP" 2010, nr 251, s. 7.
 35. Hall R. E., Taylor J. B., Makroekonomia - Teoria, funkcjonowanie i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 36. Hallwood C. P., MacDonald R., International Money and Finance, 3 rd ed., Wiley-Blackwell, July 2000.
 37. Hamilton J. D., Herrera A. M., Oil Shocks and Aggregate Macroeconomic Behavior: The Role of Monetary Policy, "Journal of Money, Credit and Banking'' April 2004, Vol. 36, No. 2, s. 265-286.
 38. Herve K., Pain N., Richardson P., Sedillot F., Beffy P. O., The OECD's New Global Model, "OECD Economics Department Working Papers" 2010, No. 768.
 39. Kim S., Do monetary policy shocks matter in the G-7 countries? Using common identifying assumptions about monetary policy across countries, "Journal of International Economics" August 1999, Vol. 48, Issue 2, s. 387-412.
 40. Klein L. R., Economic Fluctuations in the United States, 1921-1941, Wiley 1950.
 41. Klein L. R., Goldberger A., An Econometric Model of the United States, 1929-1952, North Holland, Lucas and Rapping 1955.
 42. Klein L. R., The Empirical Foundations of Keynesian Economics, w: Post Keynesian Economics, red. K. K. Kurihara, Rutgers University Press 1954, s. 277-319.
 43. Klein L. R., Theories of Effective Demand and Employment, "Journal of Political Economy" 1947, Vol. 55, s. 108-131.
 44. Lane P., The New Open Economy Macroeconomics: A Survey, "Trinity Economic Paper Series" 2000, No. 3.
 45. Larsen F., Llewellyn J., Potter S., International economic linkages, "OECD Economic Studies" Autumn 1983, No. 1.
 46. Laxton D., Isard P., Faruquee H., Prasad E., Turtelboom B., Multimod Mark III, The Core Dynamic and Steady-State Models, IMF, May 1998.
 47. Leeper E., Sims Ch., Zha T., What Does Monetary Policy Do?, "Brookings Papers on Economic Activity" 1996, No. 2, s. 1-63.
 48. Llewellyn J., Richardson P., Representing recent policy concerns in INTERLINK, "OECD Economic Studies" Autumn 1985, No. 5.
 49. Mankiw N. G., Macroeconomics, 7th ed., Worth Publishers, New York 2010.
 50. McKibbin J. W., Sachs J. D., Global Linkages, Macroeconomic Interdependenceand Cooperation in the World, Brookings Institution Press, Washington, D.C. 1991.
 51. Mountford A., Uhlig H., What are the Effects of Fiscal Policy Shocks?, "NBER Working Paper" December 2008, No. 14551, s. 4.
 52. Mundell R. A., Capital Mobility and Stabilization Policy Under Fixed and Flexible Exchange Rates, International Economics, Macmillan, New York 1968, s. 250-271.
 53. Mussa M. L., The Exchange Rate, The Balance of Payments and Monetary and Fiscal Policy under the Regime of Controlled Floating, "The Scandinavian Journal of Economics" 1976, No. 2.
 54. Mussa M., Empirical regularities in the behavior of exchange rates and theories of the foreign exchange market, "Carnegie - Rochester Conference Series on Public Policy" 1979, Vol. 11/1, s. 9-57.
 55. Mussa M., Nominal exchange rate regimes and the behavior of real exchange rates: evidence and implications, "Carnegie - Rochester Conference Series on Public Policy" 1986, 25, s. 117-214.
 56. Mussa M., The two-sector model in terms of its dual: A geometric exposition, "Journal of International Economics" November 1979, Vol. 9, Issue 4, s. 513-526.
 57. Obstfeld M., International Macroeconomics: Beyond the Mundell-Fleming Model, University of California, Berkeley 2000.
 58. Obstfeld M., Rogo K., Exchange Rate Dynamics Redux, "Journal of Political Economy" Chicago University Press 1995.
 59. OECD INTERLINK System Operations Manual, December 1984.
 60. Richardson P., A review of the simulation properties of OECD's INTERLINK model, OECD 1987.
 61. Richardson P., Recent developments in OECD's international macroeconomic model, OECD 1987.
 62. Rodriguez C., Flexible Exchange Rates and Perfect Capital Mobility, "American Economic Review" 1979, Vol. 69.
 63. Sachs J. D., The Current Account and Macroeconomic Adjustment in the 1970 s, "Brookings Papers on Economic Activity" 1981, No. 1.
 64. Serwa D., Szymańska M., Reakcje rynków finansowych na szoki w polityce pieniężnej, "Bank i Kredyt'' czerwiec 2004, nr 1.
 65. Sims Ch. A., Interpreting the macroeconomic time series facts: The effects of monetary policy, "European Economic Review" June 1992, Vol. 36, Issue 5, s. 975-1000.
 66. Surdej A., Współzależność gospodarcza a autonomia polityki gospodarczej państw, http://www.sporyokapitalizm.pl/
 67. Swoboda A. K., Equilibrium, Quasi-equilibrium and Macroeconomic Policy under Fixed Exchange Rates, "Quarterly Journal of Economics" 1972, Vol. 86.
 68. The OECD international linkage model, "OECD Economic Outlook Occasional Studies" January 1979.
 69. The OECD lNTERLlNK System, January 1981.
 70. Wol G. B., Tenhofen J., Heppke-Falk K. H., The macroeconomic effects of exogenous fiscal policy shocks in Germany: a disaggregated SVAR analysis, Discussion Paper Series 1, "Volkswirtschaftliches Forschungszentrum der Deutschen Bundesbank" 2006, No. 41.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu