BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żurakowski Zbigniew (Politechnika Śląska)
Tytuł
Postęp techniczny a bezpieczeństwo pracy w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w latach 1990-2005
Occupational Safety in Relation to Technological Progress in Hard Coal Mining Industry in Poland in the Years of 1990-2005
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2011, z. 59, 247-264, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Postęp techniczny, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Górnictwo węgla kamiennego, Wypadki przy pracy
Technical progress, Health and safety at work, Hard bituminous coal mining, Accidents at work
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Tematyką artykułu jest wpływ postępu technicznego na bezpieczeństwo pracy w górnictwie węgla kamiennego w Polsce, w latach 1990-2005. Analizie poddano poziom wypadkowości w kopalniach, które zostały objęte procesem restrukturyzacji oraz określono wpływ postępu technicznego na bezpieczeństwo pracy. Metodą współczynnika korelacji Pearsona zbadano zależności zachodzące między bezpieczeństwem pracy a postępem technicznym. W wyniku badań ustalono, że efektem dalszego zwiększania wartości wskaźników postępu technicznego może być sukcesywny wzrost ciężkości wypadków. W związku z tym, bez organizacyjnego i technicznego uzasadnienia nie powinno się dążyć do zbyt wielkiego wzrostu wskaźników postępu technicznego. Powinna zostać zachowana równowaga między kształtowaniem czynników określających rozwój technologii oraz bezpieczeństwo pracy. Analizę przeprowadzono na podstawie danych, uzyskanych w Wyższym Urzędzie Górniczym Katowicach, Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach i Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa w Katowicach.(abstrakt oryginalny)

In this paper we present the influence of technological progress on occupational safety in hard coal mining industry in Poland in the years of 1990-2005. The level of accident rate as well as the influence of technological progress on occupational safety was analyzed in mining factories which were covered by the restructuring process. Dependencies between technological progress and work safety were studied with use of Pearson's correlation coefficient method. It was found that further increase of technological progress coefficients may lead to a successive increase of severity of accidents. It was shown that attempts of obtaining of too large technological progress coefficients is not well-grounded without an organizational and technical substantiation. A balance in shaping of factors which determine developemnent of technologies and occupational safety should be maintained. The analysis was conducted on the basis of data obtained from the State Mining Authority, Central Mining Institute and Public Coal Mining Restructurization Agency.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Karbownik A. (red.): Zarządzanie procesem dostosowawczym w górnictwie węgla kamiennego w świetle dotychczasowych doświadczeń. Politechnika Śląska, Gliwice 2005.
 2. Karbownik A., Bijańska J.: Restrukturyzacja polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 1990-1999. Politechnika Śląska, Gliwice 2000 r.
 3. Karbownik A. (red.): Analiza i ocena przebiegu procesu restrukturyzacji zatrudnienia w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 1990-1997. GIG, Katowice 1998.
 4. Karbownik A.: Reforma górnictwa węgla kamiennego - dotychczasowe i przewidywane efekty. Szkoła eksploatacji podziemnej 2000, Szczyrk 2000.
 5. Karbownik A. (red.): Restrukturyzacja zatrudnienia w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 1998-1999: wyniki badań socjologicznych i analiz statystycznych. Katowice GIG, 2000.
 6. Karbownik A., Turek M., Paszcza H.: Stan aktualny i kierunki restrukturyzacji technicznej w kopalniach węgla kamiennego. Szkoła eksploatacji podziemnej 2000, Szczyrk 2000.
 7. Konopko W. (red.): Raport roczny (1996) o stanie podstawowych zagrożeń w kopalniach węgla kamiennego. GIG, Katowice 1997.
 8. Konopko W. (red.): Raport roczny (2005) o stanie podstawowych zagrożeń w kopalniach węgla kamiennego. GIG, Katowice 2006.
 9. Lisowski A.: Badanie przyczyn niskiej koncentracji i wysokich kosztów produkcji w ścianach kompleksowo zmechanizowanych. GIG, Katowice 1996.
 10. Niczyporuk Z.T.: Granice ryzyka a bezpieczeństwo pracy w nowych technologiach. Szkoła eksploatacji podziemnej - Sympozja i Konferencje nr 31, Kraków 1998.
 11. Niczyporuk Z.T.: Kształtowanie bezpieczeństwa na przykładzie zmechanizowanych kompleksów ścianowych w kopalniach węgla kamiennego. Prace naukowe Głównego Instytutu Górnictwa. GIG, Katowice 1996.
 12. Niczyporuk Z.T.: Strategia poprawy bezpieczeństwa pracy w kopalniach węgla kamiennego - Zagrożenia techniczne. GIG, Katowice 2001.
 13. Niczyporuk Z.T.: Zarządzanie bezpieczeństwem - historia i teraźniejszość. Prace naukowe GIG, seria: Konferencje, nr 27. Katowice, GIG 1999.
 14. Niczyporuk Z.T.: Zarządzanie bezpieczeństwem w górnictwie węgla kamiennego w świetle własnych doświadczeń - 10 lat zarządzania BHP w górnictwie. GIG, Katowice 2005.
 15. Parysiewicz W., Drabik G.: Przewodnik PN-N 18001:2004 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N-18001:2004. GIG, Katowice 2004.
 16. Rączkowski B.: BHP w praktyce. Gdańsk 2006.
 17. Stecko R.: Górnictwo, z. 93. Zeszyty naukowe AGH, Kraków 1976.
 18. Strzałkowski P.: Zarys rozwoju technologii górnictwa podziemnego. Politechnika Śląska, Gliwice 2005.
 19. Szczurowski A.: Wprowadzenie do teorii powstawania wypadków. PAN, Katowice 1983.
 20. Żurakowski Z., Niczyporuk Z.T.: Ocena wpływu postępu technicznego na bezpieczeństwo załóg górniczych. Prace naukowe GIG, seria: Konferencje, nr 27, GIG, Katowice 1999.
 21. Analiza miesięczna stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w kopalniach węgla kamiennego i przedsiębiorstwach robót górniczych (grudniowe publikacje z lat 1990-2005). COIG S.A. w Katowicach, Katowice 1991-2006.
 22. Biuletyn PARG S.A. (roczniki 1996-2002).
 23. Encyklopedia Popularna PWN, wydanie 29, Warszawa 1999.
 24. Sprawozdanie z działalności Urzędów Górniczych (publikacje z lat 1990-2005). Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach, Katowice 1991-2006 .
 25. www.wikipedia.pl
 26. www.ekonometria.4me.pl
 27. Materiały Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Katowicach.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu