BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dugiel Wanda
Tytuł
Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie handlu i inwestycji - wsparcie czy zagrożenie dla wielostronnych porozumień międzynarodowych?
Transatlantic partnership in the field of trade and investment: support or threat to multilateral international agreements?
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 1, s. 117-150, tab., wykr.
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza, Transatlantyckie Partnerstwo w Dziedzinie Handlu i Inwestycji, Handel międzynarodowy, Umowa handlowa, Inwestycje
Economic integration, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), International trade, Trade agreement, Investment
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Światowa Organizacja Handlu, Unia Europejska (UE)
World Trade Organization (WTO), European Union (EU)
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
Celem opracowania jest zbadanie problemu, czy Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie handlu i inwestycji, umowa zawarta między najważniejszymi podmiotami handlu międzynarodowego, Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską, będzie źródłem wsparcia liberalizacji na forum WTO, czy wręcz przeciwnie - zagrozi działaniu tej organizacji, która mogłaby przekształcić się w organizację drugorzędną, a duże regionalne bloki handlowe (m.in. TTIP, ASEAN+6) stanowiłyby w przyszłości forum dla liberalizacji handlu międzynarodowego, a nie wielostronne negocjacje w WTO. (fragment tekstu)

The article analyzes the benefits and costs of establishing the Transatlantic Partnership in the field of trade and investment for the United States, the European Union and third countries, in the context of theory of economic integration and WTO regulations. The following factors that increase the strength of the beneficial trade creation effect were analyzed: the place of the United States and the European Union in world trade, the importance of intra-regional trade in total trade, the share of sectors in the integration process, the level of customs duties before integration. The negative impact of TTIP for third countries was also examined. A The TIPP and WTO agreements were compared, particularly the attempts to regulate investor-state disputes in TTIP. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akhtar S. I., Jones V. C., Proposed Transatlantic Trade and Investment Partnership (T-TIP): In Brief, Congressional Research Service, Washington, D. C., June 11, 2014.
 2. Art. 6.5 Porozumienia w sprawie rolnictwa, Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 4 grudnia 1995 r. w sprawie publikacji załączników do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), DzU 1996.9.54.
 3. AtGÄndG v. 31.07.2011, BGBl I S. 1704 (No. 43), poprawka do Atomic Energy Act, weszła w życie 6.08.2011 r.
 4. Benning R., Börnecke S., Eberhardt P., Hansen-Kuhn K., Lorenzen H., Spahn A., TTIP: No, we Can`t, Kein Freihandelsabkommen Auf Kosten Europäischer Verbraucher! Die Grünen. Europäische Freie Allianz im Europäischen Parlament, Wiesbaden, Dezember 2013.
 5. Bernasconi-Osterwalder N., Hoffmann R. T., The German Nuclear Phase-Out Put to the Test in International Investment Arbitration? Background to the new dispute Vattenfall v. Germany (II), The International Institute for Sustainable Development, Winnipeg, June 2012.
 6. Bhagwati J., Regionalism v. Multilateralism, "World Economy" 15-5, Wiley Online Library,September 1992.
 7. Brekoulakis S., Systemic Bias and the Institution of International Arbitration: A New Approach to Arbitral Decision-Making, "Journal of International Dispute Settlement" 2013, Vol. 4, No. 3, s. 553-585.
 8. Brower Ch. N., Blanchard S., From "Dealing in Virtue" to "Profiting from Injustice": The Case Against "Re-Statification" of Investment Dispute Settlement, 2013 Harvard International Law Journal Symposium Keynote Address, "Harvard International Law Journal", Cambridge, January 2014, Vol. 55.
 9. Brzezinski Z., E. U.-U. S. trade pact can halt West's decline, "EU Observer", Brussels, 19 April 2013.
 10. CITIZEN, http://www.citizen.org/documents/NAFTAReport_, Table of foreign investor--state cases and claims under NAFTA and other U. S. "trade" deals.
 11. Dane notyfikowane do WTO, www.wto.org
 12. Dugiel W., Światowy system handlu. Nowe wyzwania i próby reform, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 13. European Commission, Final Report High Level Working Group on Jobs and Growth, Brussels, February 11, 2013, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/february/tradoc_150519.pdf
 14. European Commission, Transatlantic Trade and Investment Partnership, The Economic Analysis Explained, Brussels, September 2013, http://www.cepr.org/content/independent-study-outlines-bene‚ts-eu-us-trade-agreement
 15. European Union, Trade in goods with USA, European Commission, Directorate-General for Trade, Brussels, 27.08.2014, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113465.pdf
 16. External and intra-EU trade. A Statistical Yearbook 1958-2010, European Union, Eurostat, Statistical Books, Luxembourg 2011.
 17. Felbermayr G., Heid B., Lehwald S., Die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (THIP) Wemnutzt ein transatlantisches Freihandelsabkommen?, Bertelsmann Stiftung, Kooperationspartner, ifo Institut- Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, Gütersloh 2013.
 18. Fontagné L., Gourdon J., Jean S., Transatlantic Trade: Whither Partnership, Which Economic Consequences?, "CEPII - Policy Brief" September 2013, No. 1.
 19. Francois J., Manchin M., Norberg H., Pindyuk O., Tomberger P., Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment An Economic Assessment, Final Project Report, March 2013, Prepared under implementing Framework Contract TRADE10/A2/A16, Centre for Economic Policy Research, London 2013.
 20. Guide to International Arbitration, Latham & Watkins' International Arbitration Practice.
 21. HLWG, Interim Report to Leaders from the Co-Chairs E. U.-U. S., High Level Working Group on Jobs and Growth, 19 June 2012, Washington, Brussels 2012.
 22. How to lose half a trillion euros, "The Economist" October 12, 2013.
 23. http://www.mediacje.lex.pl/czytaj/-/artykul/umowy-bit-to-pelne-bezpieczenstwo-inwestycyjne
 24. http://www.pmi.com/eng/media_center/company_statements/Pages/bilateral_investment_treaty.aspx#
 25. http://www.wto.org/english/news_e/pres96_e/pr044_e.htm#Footnote4
 26. Hummer W., Investitionsschutz in der geplanten "Transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) zwischen der EU und den USA, EU-Infothek, Wien, 6.05.2014.
 27. ICSID Case No. ARB/12/12.
 28. Integracja europejska. Wybrane problemy, red. D. Milczarek, A. Z. Nowak, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003.
 29. Irwin N., Where Might Obama and the G. O. P. Agree? Here Are Possibilities, "The New York Times" November 5, 2014.
 30. Kanter J., Cecilia Malmstrom, E.U. Trade Nominee, Points to 'Toxic Element' in U. S. Talks, "The New York Times" September 29, 2014.
 31. Komisja Europejska, Ochrona inwestycji i rozstrzyganie sporów między inwestorem a państwem w umowach unijnych - zestawienie informacji, Bruksela, listopad 2013.
 32. Komisja Europejska, Ochrona inwestycji i rozstrzyganie sporów między inwestorem a państwem (ISDS) w umowach unijnych, marzec 2014, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/april/tradoc_152416.pdf
 33. Kosiński P., Rola prawa krajowego w międzynarodowych sporach inwestycyjnych, "Studia Iuridica Toruniensia" t. VIII, Toruń 2011.
 34. Malkin E., In Mexico, Sugar vs. U. S. Corn Syrup, "The New York Times" June 9, 2004.
 35. Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 4 grudnia 1995 r. w sprawie publikacji załączników do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), DzU.1996.9.54.
 36. Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 4 grudnia 1995 r. w sprawie publikacji załączników do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO),DzU 1996.9.54.
 37. OECD, Evaluation of Agricultural Policy Reforms in the United States, OECD, Paris 2011.
 38. Philip Morris Sues Australia Over Cigarette Packaging by Bloomberg News, "The New York Times" June 26, 2011.
 39. Rada Unii Europejskiej, Wytyczne dotyczące negocjacji w sprawie kompleksowej umowy handlowo-inwestycyjnej, zwanej transatlantyckim partnerstwem w sprawie handlu i inwestycji, między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, 11103/13 DCL 1, Bruksela, 9 października 2014 r.
 40. Remarks by President Obama, U. K. Prime Minister Cameron, European Commission President Barroso, and European Council President Van Rompuy on the Transatlantic Trade and Investment Partnership, For Immediate Release, Northern Ireland, June 17, 2013.
 41. Robson P., The Economics of International Integration, 3 rd ed., Allen and Unwin, Boston, Sydney 1987.
 42. Rollo J., Holmes P., Henson S., Mendez Parra M., Ollerenshaw S., Lopez Gonzalez J., Cirera X., Sandi M., Potential Effects of the Proposed Transatlantic Trade and Investment Partnership on Selected Developing Countries, CARIS, University of Sussex for the Department for International Development, Brighton 2013, online http://bit.ly/1dLk15e
 43. Schmieg E., TTIP - Chancen und Risiken für Entwicklungsländer, Stiftung Wissenschaft und Politik Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit, SWP-Zeitschriftenschau 1, Berlin, August 2014.
 44. Schott J. J., Cimino C., Crafting a Transatlantic Trade and Investment Partnership: What Can be Done, Policy Brief No. PB13-8, Peterson Institute for International Economics, Washington, March 2013.
 45. Schott J. J., Lee M., Muir J., Prospects for Services Trade Negotiations, "Working Paper Series", Peterson Institute for International Economics, Washington, October 2012.
 46. Siegel M., Australian Court Strikes Down Tobacco Challenge, "The New York Times" August 15, 2012.
 47. The arbitration game. Governments are souring on treaties to protect foreign investors, "The Economist" October 11, 2014.
 48. Tietje Ch., Buatte T., Baetens F., Valkanou Th. N., The Impact of Investor-State-Dispute Settlement (ISDS) in the Transatlantic Trade and Investment Partnership, Study prepared for: Minister for Foreign Trade and Development Cooperation, 24.06.2014, Ministry of Foreign Affairs, The Netherlands, Reference: MINBUZA-2014.78850, Ecorys, Rotterdam, Rotterdam 2014.
 49. UNCTAD, Investor-State Dispute Settlement, UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements II, United Nations Conference On Trade And Development, United Nations, New York, Geneva 2014.
 50. United States Department of Commerce, Bureau of the Census, Foreign Trade Division TPIS Database: USHS, http://tpis7.ita.doc.gov/TPIS_GREPORTS/tpis_ustopctys1.aspx
 51. Woolcock S., European Union Policy on Foreign Investment: A Missed Opportunity?, w: Trade Liberalisationand Standardisation - New Directions in the 'Low Politics' of EU Foreign Policy, red. M. Cremona, T. Takács, Academy of European Law, European University Institute, Badia Fiesolana 2014/1.
 52. World Trade Report 2011, s. 34.
 53. WTO, International Trade Statistics 2006, s. 18.
 54. WTO, ITC, UNCTAD, World Tariff Profiles 2014, Geneva 2014, s. 168.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu