BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogacz Dawid (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Filozofia ekspercka - nieakademicka kontrofensywa filozofii?
Expert Philosophy: Non-academic Counteroffensive of Philosophy?
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2015, t. 39, s. 103-113, wykr., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Nauki humanistyczne i społeczne w defensywie czy w ofensywie?
Słowa kluczowe
Filozofia, Nauki humanistyczne
Philosophy, Humanistic sciences
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie koncepcji uprawiania filozofii zwanej "filozofią ekspercką", mającej stanowić odpowiedź na kryzys filozofii oraz debaty publiczne na temat losów humanistyki. Artykuł ten referuje to, co pod tym pojęciem rozumieją uprawiający ją czynnie filozofowie- eksperci, a także analizuje, co w obrębie tego projektu mogłoby się jeszcze mieścić: są to sugestie, postulaty i prowokacje, których słuszność pokaże przyszłość. Nie oznacza to wszakże, iż artykuł ten można uznać za manifest - stanowi on raczej pierwszą systematyczną wykładnię projektu filozofii eksperckiej na gruncie polskim.(fragment tekstu)

This article is the first Polish presentation of the project of expert philosophy, perceived as a non- -academic response to the contemporary crisis of humanities. In the field of metaphilosophy and methodology, expert philosophy tries to cooperate fruitfully with science and market, coming across fundamental research of economy and management studies. Refering to the Sophistic movement, it wants to return to the practical dimension of logic and philosophical ethics. Its crucial issue is how to describe expert knowledge, what is reflected in the didactics.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dreyfus H.L., Dreyfus S.E., Mind Over Machine: The Power of Human Intuition and Expertise in the Era of the Computer, The Free Press, New York 1986.
 2. Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami - perspektywa firmowa i osobista, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2014.
 3. Jemielniak D., Kobus M., Ekonomia daru i społeczności otwartej współpracy - nowe kierunki badań społecznych, "E-mentor" 4(56)/2014.
 4. Jemielniak D., Kociatkiewicz J., Knowledge Management: Fad or Enduring Organizational Concept?, w: D. Jemielniak, J. Kociatkiewicz (red.), Handbook of Research on Knowledge - Intensive Organizations, IGI Global Press, Hershey - New York 2008.
 5. Kodeks etyczny Stowarzyszenia Sprzętu Komputerowego oraz Karta Praw i Obowiązków Dydaktyki Elektronicznej: http://mumelab01.amu.edu.pl/Wprowadzenie-HTML/KO- 09-01.html [30.12.2014].
 6. Nonaka I., Takeuchi H., The Knowledge-creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation, Oxford University Press, Oxford 1995.
 7. Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 8. Polanyi M., The Tacit Dimension, University of Chicago Press, Chicago 1966.
 9. Reuter M., Kognitywistyczne ujęcia konfabulacji: podejście pamięciowe vs. epistemiczne, "Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu" 1(6)/2012.
 10. Ryle G., Knowing How and Knowing That, "Proceedings of the Aristotelian Society" 46/ 1945-1946.
 11. http://mumelab01.amu.edu.pl/Wprowadzenie-HTML/KO-09-01.html [30.12.2014].
 12. http://syjon-1.umcs.lublin.pl/metacortex/show/0/31446 [30.12.2014].
 13. http://tadeuszbartos.pl/03/index.html [30.12.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/cis.2015.39.8
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu