BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiek Marek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Reformy uniwersytetów europejskich. Państwo dobrobytu jako brakujący kontekst badań i polityki publicznej
The Reforms of European Universities. Welfare State as a Missing Context for Research and Public Policy
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2015, t. 39, s. 165-196, bibliogr. 67 poz.
Tytuł własny numeru
Nauki humanistyczne i społeczne w defensywie czy w ofensywie?
Słowa kluczowe
Państwo, Dobrobyt, Szkolnictwo wyższe
State, Prosperity, Higher education
Uwagi
summ.
Abstrakt
W prezentowanym tekście koncentruję się na powiązaniach między programami reform i ich uzasadnieniem z jednej strony w szkolnictwie wyższym, a z drugiej w usługach społecznych świadczonych w ramach państwa do brobytu w Europie. Lekcje płynące z doświadczeń dawnych i aktualnych reform państwa dobrobytu mogą okazać się przydatne w zrozumieniu aktualnych i nadchodzących reform szkolnictwa wyższego. Badania dotyczące europejskich państw dobrobytu i ich reform stanowią bowiem brakujący kontekst badań europejskich uniwersytetów poddawanych w ostatnich dziesięcioleciach permanentnej presji reform. Niniejszym tekstem planuję wypełnić tę lukę i zwięźle przeanalizować możliwe powiązania między tymi dwoma, w znacznej mierze odrębnymi, obszarami badań.(fragment tekstu)

This paper is focused on the links between reform agendas and their rationales in higher education and in welfare state services across Europe. Lessons learnt from past and ongoing welfare state reforms can be useful in understanding ongoing and future higher education reforms. Research on reforming European welfare states is a missing context in research on reforming European universities. We intend to fill this gap and briefly explore possible links between these two largely isolated policy and research areas. European universities and European welfare states are closely linked today because they are heavily dependent on public funding - and the competition for public funding between the different claimants to it is on the rise. Reforms of both sectors are also closely linked to increasing intergenerational conflicts over public resources in aging societies, and pressures on both sectors are linked to the shrinking tax base, the power of the neoliberal ideology, and changing social attitudes to both welfare and universities. Problems of both sectors and solutions to them are increasingly being defined at a global level through transnational reform discourses.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barr N., Economics of the Welfare State, Oxford University Press, Oxford 2004.
 2. Bastedo M.N. (red.), The Organization of Higher Education: Managing Colleges for a New Era, The John Hopkins University Press, Baltimore 2012.
 3. Bonoli G., Natali D., The Politics of the New Welfare State, Oxford University Press, Oxford 2012.
 4. Brunsson N., Mechanisms of Hope: Maintaining the Dream of the Rational Organization, Universitetsforlaget, Liber 2006.
 5. Brunsson N., Reform as Routine: Organizational Change and Stability in the Modern World, Oxford University Press, New York 2009.
 6. Brunsson N., Olsen J.P., The Reforming Organization, Fagbokforlaget, Copenhagen 1993.
 7. Busemeyer M.R., Nikolai R., Education, w: F.G. Castles, S. Leibfried, J. Lewis, H. Obinger, C. Pierson (red.), The Oxford Handbook of the Welfare State, Oxford University Press, New York 2010.
 8. Castles F.G. (red.), The Comparative History of Public Policy, Polity Press, Cambridge 1989.
 9. Castles F.G., Leibfried S., Lewis J., Obinger H., Pierson C., Introduction, w: F.G. Castles, S. Leibfried, J. Lewis, H. Obinger, C. Pierson (red.), The Oxford Handbook of the Welfare State, Oxford University Press, New York 2010.
 10. Connelly J., Hayward J. (red.), The Withering of the Welfare State: Regression, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2012.
 11. Dryzek J.S., The Informal Logic of Institutional Design, w: R.E. Goodin (red.), The Theory of Institutional Design, Cambridge University Press, Cambridge 1996.
 12. Dumas A., Turner B.S., Aging in Post-Industrial Societies: Intergenerational conflict and solidarity, w: J. Powell, J. Hendrick (red.), The Welfare State and Postindustrial Society: A Global Analysis, Springer, New York 2009.
 13. Eckel P.D., Kezar A., Taking the Reins: Institutional Transformation in Higher Education, Praeger, Westport 2003.
 14. Enders J., Boer H.F. de, Westerheiden D.F. (red.), Reform of Higher Education in Europe, Sense, Rotterdam 2011.
 15. Garfinkel I., Rainwater L., Smeeding T., Wealth and Welfare States: Is America a Laggard or Leader?, Oxford University Press, Oxford 2010.
 16. Gizelis T.-I., Globalization, Integration, and the European Welfare State, "International Interactions" 31/2005.
 17. Glatzer M., Rueschemeyer D. (red.), Globalization and the Future of the Welfare State, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh 2005.
 18. Gornitzka Å., Kogan M., Amaral A., Reform and Change in Higher Education: Analysing Policy Implementation, Springer, Dordrecht 2007.
 19. Gornitzka Å., Maassen P., University governance reforms, global scripts and the 'Nordic Model'. Accounting for policy change?, w: J. Schmid, K. Amos, J. Schrader, A. Thiel (red.), Welten der Bildung? Vergleichende Analysen von Bildungspolitik und Bildungssystemen, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden Baden 2011.
 20. Hay C., Lister M., Marsh D. (red.), The State: Theories and Issues, Palgrave Macmillan, Houndmills 2006.
 21. Hay C., Wincott D., The Political Economy of European Welfare States, Palgrave, New York 2012.
 22. Häusermann S., The Politics of Welfare State Reform in Continental Europe: Modernization in Hard Times, Cambridge University Press, Cambridge 2010.
 23. Hemerijck A., Changing Welfare States, Oxford University Press, Oxford 2013.
 24. Higher Education to 2030, t. 1: Demography, OECD, Paris 2008.
 25. Hovey H., State Spending for Higher Education in the Next Decade. The Battle to Sustain Current Support. Report for the National Center for Public Policy and Higher Education, 1999.
 26. Hurrelmann A., Leibfried S., Martens K., Mayer P. (red.), Transforming the Golden-Age Nation State, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2007.
 27. Jakobi A.P., International Organizations and Lifelong Learning: From Global Agendas to Policy Diffusion, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2009.
 28. Kezar A., How Colleges Change. Understanding, Leading and Enacting Change, Routledge, New York 2014.
 29. Kezar A.J., Organizational Change in a Global, Postmodern World, w: M.N. Bastedo (red.), The Organization of Higher Education: Managing Colleges for a New Era, The John Hopkins University Press, Baltimore 2012.
 30. Kwiek M., Globalisation: Re-Reading Its Impact on the Nation-State, the University, and Educational Policies in Europe, w: M. Simons, M. Olssen, M.E. Peters (red.), Re-Reading Education Policies. A Handbook Studying the Policy Agenda of the 21st Century, Sense, Rotterdam 2009.
 31. Kwiek M., Inequality in Academic Knowledge Production. The Role of Research Top Performers Across Europe, w: E. Reale, E. Primeri (red.), Universities in transition. Shifting institutional and organizational boundaries, Sense, Rotterdam 2015.
 32. Kwiek M., Knowledge Production in European Universities. States, Markets, and Academic Entrepreneurialism, Peter Lang, Frankfurt - New York 2013.
 33. Kwiek M., Reformy instytucji europejskiego uniwersytetu: napięcia, kolizje, wyzwania, "Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej" t. LVII-LVIII, Kraków 2013.
 34. Kwiek M., Structural Changes in the Polish Higher Education System (1990-2010): A Synthetic View, "European Journal of Higher Education" 4 (3)/2014.
 35. Kwiek M., The Internationalization of the Polish Academic Profession. A European Comparative Approach, "Zeitschrift für Pädagogik" 60 (5)/2014.
 36. Kwiek M., The University and the State. A Study into Global Transformations, Peter Lang, Frankfurt am Main - New York 2006.
 37. Kwiek M., The University and the Welfare State in Transition. Changing Public Services in a Wider Context, w: D. Epstein, R. Deem i in. (red.), World Yearbook of Education 2008, Routledge, New York 2007.
 38. Kwiek M., Transformacje uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej w Europie, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2010.
 39. Kwiek M., Umiędzynarodowienie badań naukowych. Polska kadra akademicka z perspektywy europejskiej, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" 45 (1)/2015.
 40. Kwiek M., Uniwersytet jako wspólnota badaczy? Polska z europejskiej perspektywy porównawczej i ilościowej, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" 40 (2)/2012.
 41. Kwiek M., Maassen P. (red.), National Higher Education Reforms in a European Context. Comparative Reflections on Poland and Norway, Peter Lang, Frankfurt - New York 2012.
 42. Leibfried S., Mau S. (red.), Welfare States: Construction, Deconstruction, Reconstruction, Edward Elgar, Cheltenham 2008.
 43. Leibfried S., Obinger H., Welfare State Futures. An Introduction, w: S. Leibfried (red.), Welfare State Futures, Cambridge University Press, Cambridge 2001.
 44. Maassen P., Olsen J.P. (red.), University Dynamics and European Integration, Springer, Dordrecht 2007.
 45. Making Reforms Happen: Lessons From OECD Countries, OECD, Paris 2010.
 46. Martens K., Jakobi A.P. (red.), Mechanisms of OECD Governance: International Incentives for National Policy-Making?, Oxford University Press, Oxford 2010.
 47. Martens K., Rusconi A., Leuze K. (red.), New Arenas of Education Governance: The Impact of International Organizations and Markets on Educational Policy Making, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2007.
 48. Nullmeier F., Kaufmann F.-X., Post-War Welfare State Development, w: F.G. Castles, S. Leibfried, J. Lewis, H. Obinger, C. Pierson (red.), The Oxford Handbook of the Welfare State, Oxford University Press, New York 2010.
 49. Olsen J.P., The Institutional Dynamics of the European University, w: P. Maassen, J.P. Olsen (red.), University Dynamics and European Integration, Springer, Dordrecht 2007.
 50. Palier B. (red.), A Long Goodbye to Bismarck? The Politics of Welfare Reform in Continental Europe, Amsterdam University Press, Amsterdam 2010.
 51. Pavolini E., Guillén A.M. (red.), Health Care Systems in Europe under Austerity. Institutional Reforms and Performance, Palgrave, New York 2013.
 52. Pensions at a Glance. OECD and G20 Indicators, OECD, Paris 2013.
 53. Pierson P., Coping with Permanent Austerity: Welfare State Restructuring in Affluent Democracies, w: P. Pierson (red.), The New Politics of the Welfare State, Oxford University Press, Oxford 2001.
 54. Powell J., Hendricks J. (red.), The Welfare State in Post-Industrial Society. A Global Perspective, Springer, Dordrecht 2009.
 55. Rothgang H., Cacace M., Frisina L., Grimmeisen S., Schmid A., Wendt C., The State and Healthcare: Comparing OECD Countries, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2010.
 56. Salerno C., A Service Enterprise: The Market Vision, w: P. Maassen, J.P. Olsen (red.), University Dynamics and European Integration, Springer, Dordrecht 2007.
 57. Scharpf F.W., Schmidt V.A. (red.), Welfare and Work in the Open Economy, t. 1: From Vulnerability to Competitiveness, Oxford University Press, Oxford 2000.
 58. Schuetze H.G., University Governance Reform: The Drivers and the Driven, w: H.G. Schuetze, W. Bruneau, G. Grosjean (red.), University Governance and Reform. Policy, Fads, and Experience in International Perspective, Palgrave, New York 2012.
 59. Stensaker B., Välimaa J., Sarrico C.S. (red.), Managing Reform in Universities. The Dynamics of Culture, Identity and Organizational Change, Palgrave, New York 2012.
 60. Svallfors S., Welfare States and Welfare Attitudes, w: S. Svallfors (red.), Contested Welfare States: Welfare Attitudes in Europe and Beyond, Stanford University Press, Stanford 2012.
 61. Swank D., Political Institutions and Welfare State Restructuring. The Impact of Institutions on Social Policy Change in Developed Democracies, w: P. Pierson (red.), The New Politics of the Welfare State, Oxford University Press, Oxford 2001.
 62. Teixeira P., Economic Imperialism and the Ivory Tower: Some reflections Upon the Funding of Higher Education in the EHEA (2010-2020), w: B.M. Kehm, J. Huisman, B. Stensaker (red.), The European Higher Education Area: Perspectives on a Moving Target, Sense, Rotterdam 2009.
 63. The Political Economy of Reform: Lessons From Pensions, Product Markets and Labour Markets in Ten OECD Countries, OECD, Paris 2009.
 64. Titmuss R.M., Commitment to Welfare, George Allen and Unwin, London 1968.
 65. Välimaa J., Hoffman D., Knowledge Society Discourse and Higher Education, "Higher Education" 56/2008.
 66. Wilensky H.L., Rich Democracies. Political Economy, Public Policy, and Performance, University of California Press, Berkeley 2002.
 67. Ziman J., Prometheus Bound. Science in a dynamic steady-state, Cambridge University Press, Cambridge 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/cis.2015.39.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu