BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kądziela Hanna
Tytuł
Kobiety na szwedzkim rynku pracy - uwarunkowania wysokiej aktywności zawodowej i wyzwania na przyszłość
Employment of women in Sweden: reason for high employment rate and future concerns
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 1, s. 193-225, tab., wykr.
Słowa kluczowe
Urlop macierzyński, Aktywność zawodowa kobiet, Równość pracowników, Rynek pracy
Maternity leave, Female economic activity, Equality of employees, Labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Szwecja
Sweden
Abstrakt
Szwecja jest liderem w zapewnianiu równych szans kobiet i mężczyzn. Według raportu Światowego Forum Ekonomicznego "Gender Global Gap Report", opracowywanego z uwzględnieniem sytuacji kobiet na rynku pracy, w edukacji, polityce i zdrowiu, Szwecja od lat zajmuje miejsce w pierwszej czwórce na 115-136 państw w zależności od roku1. Wynik ten jest konsekwencją świadomych działań w tym zakresie prowadzonych od kilku dziesięcioleci i pełnym odzwierciedleniem zasad szwedzkiego modelu państwa dobrobytu. (fragment tekstu)

For many years Sweden remained a world leader in the employment of women,bregardless of their age and responsibilities associated with raising children or caring for the elderly. This article analyses three groups of factors that influence the effectiveness of the Swedish policy in this regard: 1) strategic, i.e. the consistent and coherent policy on equal opportunities for women and men and the reconciliation of work and private life, 2) cultural attitudes and preferences that shape the behaviour of individuals in the family and on the labour market, and 3) institutional, particularly care of dependent persons. The picture would be incomplete, however, without looking at the problems remaining to be solved in such areas as high proportion of women in part-time work, the pay gap or insufficient interest of men in using parental leave. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A transnational report. Creating innovative working arrangements through the support of public employment services for a better work life reconciliation, red. M. Fsadni, September 2009, http://etc.gov.mt/Resources/(le/Resources/2009 - Creating Innovative Working Arrangements Report_pdf.pdf, dostęp 28.03.2014, s. 80.
 2. Adlercreutz A., Nyström B., Labour law in Sweden, Wolters Kluwer Law and Business, Alphen aan den Rijn 2010.
 3. Alber J., Köhler U., Quality of life in Europe. Health and care in an enlarged Europe, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Luxembourg 2004, s. 65, http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef03107.htm, dostęp 1.04.2011.
 4. Albrecht J., Bjorklund A., Vroman S., Is there a glass ceiling in Sweden?, "Journal of Labour Economics" 2003, No. 1.
 5. Anioł W., Skandynawskie państwo opiekuńcze - erozja czy reaktywacja?, "Analizy Norden Centrum" 2013, nr 8.
 6. Anioł W., Szlak Norden. Modernizacja po skandynawsku, Warszawa 2013.
 7. Anxo D., Niklasson H., The Swedish model: revival after the turbulent 1990 s?, w: European Employment Models in Flux. A comparison of Institutional Change in Nine EuropeanCountries, red. G. Bosh, S. Lehendorff, J. Rubery, Hampshire, New York 2009.
 8. Anxo D., Storrie D., Working-time transitions in Sweden, w: Regulating working-time transitions in Europe, red. J. O'Reilly, Edward Elgar, Cheltenham 2003, s. 71-73.
 9. Bakalarczyk R., Edukacja przedszkolna w Szwecji - lekcje dla Polski, "Analizy Norden Centrum" 2011, nr 4, s. 2, 6-7.
 10. Bakalarczyk R., Opieka nad seniorami w państwie opiekuńczym - przykład Szwecji, "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje" 2012, nr 18, s. 112.
 11. Bakalarczyk R., System opieki nad seniorami w Szwecji - lekcje dla Polski, "Analizy Norden Centrum" 2012, nr 6, s. 5-6.
 12. Bakalarczyk R., System opieki nad seniorami w Szwecji - lekcje dla Polski, "Analizy Norden Centrum" 2012, nr 6, s. 6.
 13. Balcerzak-Paradowska B., Polityka rodzinna między dwoma modelami, "Opracowanie PBZ" 1999, nr 10, s. 17, 21-22.
 14. Bettio F., Plantenga J., Care regimes and the European employment rate, w: Institutions for social wellbeing: alternatives for Europe, red. L. Costabile, Palgrave Macmillan, Basingstoke, New York 2008, s. 153.
 15. Closing a gender gap. Act now, OECD 2012, s. 203, 259.
 16. Czech S., Gospodarka w służbie idei. Rzecz o modelu szwedzkim, Katowice 2013.
 17. Dane Eurostatu: Employment rate of older workers, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdde100, dostęp 24.02.2014.
 18. Dane Eurostatu: Employment rate, unemployment rate, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/database, dostęp 8.03.2014.
 19. Dane Eurostatu: Main reason for part-time employment, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_epgar&lang=en, dostęp 12.03.2014.
 20. Dane Eurostatu: Part-time employment as percentage of the total employment, involuntary part-time employment as percentage of the total part-time employment, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/database, dostęp 10.03.2014.
 21. DaneEurostatu: Formal child care by duration and age group,http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00185&plugin=1, dostęp 28.03.2014.
 22. den Dulk L., van Doorne-Huiskes A., Social policy in Europe: its impact on families and work, w: Women, men, work and family in Europe, red. R. Crompton, S. Lewis, C. Lyonette, Palgrave Macmillan, Basingstoke, New York 2007, s. 35-36.
 23. Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, "Contemporary Economics" September 2011, Vol. 5, Issue 3, http://ce.vizja.pl/en/issues/volume/5/issue/3#art214, dostęp 28.01.2014.
 24. Divorces, Live births outside marriage, Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/main_tables, dostęp 3.04.2014.
 25. Doing better for families, OECD 2011, s. 144-145, http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/doing-better-for-families_9789264098732-en, dostęp 1.04.2014.
 26. Duvander A.-Z., Lappegard T., Andersson G., Family policy and fertility: fathers' and mothers' use of parental leave and continued childbearing in Norway and Sweden, "Journal of European Social Policy" 2010, No. 1, s. 46-47.
 27. Eklund R., Sweden: part-time work - welfare or unfair?, w: Employment policy and the regulation of parttime work in the European Union: a comparative analysis, red. S. Sciarra, P. Davies, M. Freedland, Cambridge University Press, Cambridge 2004, s. 264-268, 294-295.
 28. Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/database, dostęp 10.03.2014.
 29. Firlit-Fesnak G., Wspólnotowa polityka na rzecz równości kobiet i mężczyzn. Ewolucja celów i instrumentów działania, Warszawa 2005.
 30. Gambles R., Lewis S., Rapoport R., Evolutions and approaches to equitable divisions of paid work and care in three European countries: a multi-level change, w: Women, men, work and family in Europe, red. R. Crompton, S. Lewis, C. Lyonette, Palgrave Macmillan, Basingstoke, New York 2007 s. 17.
 31. Gender and social policy in a global context: uncovering the gendered structure of "the social", red. S. Razavi, S. Hassim, United Nations Research, Institute for Social Development, Palgrave Macmillan, Houndmills 2006, s.10.
 32. Gender Global Gap Report 2013 Światowego Forum Ekonomicznego, http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2013/, dostęp 9.03.2014.
 33. Grzybowski M., Kuca G., Prawa kobiet w Szwecji, w: Prawa kobiet we współczesnym świecie,red. L. Kondratiewa-Bryzik, Warszawa 2011.
 34. Health at a glance: OECD Indicators, OECD 2011, http://www.oecd-ilibrary.org/sites/health_glance-2011-en/08/05/index.html?contentType= ns Chapter ns StatisticalPublication&itemId= content chapter%2"ealth_glance-2011-70-en&mimeType=text%2"tml&containerItemId= content serial 19991312&accessItemIds=, dostęp 1.04.2014.
 35. Hobson B., The evolution of the women-friendly state: opportunities and constraintsin the Swedish welfare state, w: Gender and social policy in a global context: uncovering the gendered structure of "the social", red. S. Razavi, S. Hassim, United Nations Research, Institute for Social Development, Palgrave Macmillan, Houndmills 2006, s. 160-165.
 36. Igel C., Szydlik M., Grandchild care and welfare state arrangements in Europe, "Journal of European Social Policy" 2011, No. 3.
 37. Johansson L., Sundstrom G., Policies and practices in support of family caregivers - filial obligations rede€ned in Sweden, "Journal of Ageing & Social Policy" 2006, No. 3/4, s. 12.
 38. Jönsson I., Reconciliation of work and family life: policies and practices in Western Europe, w: the future of work in Europe, red. P. Littlewood, I. Glorieux, I. Jönsson, Ashgate, Aldershot 2004, s. 6-148.
 39. Kangas O., Palme P., Coming late - catching up: the formation of a "Nordic Model", w: Social policy and economic development in the Nordic countries, red. O. Kangas, P. Palme, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, New York 2005, s. 37-38.
 40. Kangas O., Rostgaard T., Preferences or institutions? Work-family life opportunities in seven European countries, "Journal of European Social Policy" 2007, No. 3, s. 241, 253.
 41. Kantola J., Polityka równości płci w Unii Europejskiej, Warszawa 2012.
 42. Kenjoh E., New mothers' employment and public policy in the UK, Germany, the Netherlands, Sweden, and Japan, "Labour Review of Labour Economics and Industrial Relations. Balancing Work and Child Care: the role of institutions" 2005, Vol. 19.
 43. Klammer U., Na drodze od "modelu żywiciela" do "modelu osoby zarobkującej" o społecznym i socjalno-politycznym obcowaniu z pracą opiekuńczą w Europie, w: Państwo socjalne w Europie. Historia - Rozwój - Perspektywy, red. K. Kraus, T. Geisen, K. Piątek, Toruń 2005s. 382.
 44. Kobiety i mężczyźni na rynku pracy. Rzeczywistość lat 1990-1999, red. B. Balcerzak-Paradowska, D. Graniewska, B. Kołaczek, D. Głogosz, I. Hebda-Czaplicka, Warszawa 2001, s. 184, 205, 209-210.
 45. Kocik M., Europejskie modele polityki rodzinnej wobec wyzwań demograficznych, "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje" 2006, nr 9, s. 104.
 46. Korpi T., Stern Ch., Globalization, deindustralization and the labor market experiences of Swedish women, 1950 to 2000, w: Globalization, uncertainty and women's careers: an international comparison, red. H.-P. Blossfeld, H. Hofmeister, Edward Elgar, Cheltenham 2006, s. 125-126.
 47. Kowalik T., Współczesne systemy ekonomiczne. Powstawanie, ewolucja, kryzys, Warszawa 2000.
 48. Księżopolski M., Skuteczność modeli polityki społecznej w rozwiązywaniu problemów ludzi starych, "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje" 2012, nr 18, s. 34.
 49. Kurowska A., Ocena zasadności założeń reformy urlopów i zasiłków związanych z opieką nad małym dzieckiem, "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje" 2013, nr 21, s. 164.
 50. Lisowska E., Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, Warszawa 2010.
 51. Lundberg U., Åmark K., Rozwój państwa socjalnego w Szwecji w XX wieku, w: Państwo socjalne w Europie. Historia - Rozwój - Perspektywy, red. K. Kraus, T. Geisen, K. Piątek, Toruń 2005, s. 241-242, 249-250, 261-262.
 52. Michoń P., Płeć w modelach polityki społecznej, "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje" 2004, nr 7, s. 83.
 53. Nowiak W., Nordycki model "welfare state" w realiach XXI wieku. Dylematy wyboru i ewolucja systemu w społeczeństwach dobrobytu - wnioski praktyczne, Poznań 2011.
 54. OECD Reviews of Health Care Quality: Sweden 2013, Raising standards, OECD 2013, s. 129, 131, http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/oecd-reviews-of-health-care-quality-sweden-2013/long-term-care-in-sweden_9789264204799-7-en, dostęp 1.04.2014.
 55. Population aged 15-74 (LFS), thousands by sex, age, labour status and year, Statistics Sweden, http://www.scb.se/en_/Finding-statistics/Statistical-Database/TabellPresentation/?layout=tableViewLayout1&rxid=c04f6911-f554-4143-a5d1-3801d215a5e2, dostęp 8.03.2014.
 56. Reform and perspectives on social insurance: lessons from the East and West, red. M.-Ch. Kuo, H. F. Zacher, H.-S. Chan, Kluwer Law International, Hague, New York 2002.
 57. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013, s. 232, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/RS_rocznik_statystyczny_rp_2013.pdf, dostęp 29.03.2014.
 58. Rutkowski W., Ewolucja szwedzkiego państwa dobrobytu, "Polityka Społeczna" 2005, nr 4.
 59. Rutkowski W., Współczesne państwo dobrobytu. Ekspansja, kryzys, spory, Warszawa 2009.
 60. Saxonberg S., Model szwedzki ma się dobrze. Problemy polityki społecznej, "Studia i Dyskusje" 2004, nr 2.
 61. Strategy for gender equality in the labour market, http://www.government.se/sb/d/4096/a/130290, dostęp 8.03.2014.
 62. Stryjan Y., Socjaldemokracja, rynek pracy i trzeci sektor - przypadek szwedzki, "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje" 2005, nr 8.
 63. Szelewa D., Szwedzka polityka rodzinna, "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje" 2004, nr 7, s. 65-71.
 64. Tunberger P., Sigle-Rushton W., Continuity and change in Swedish family policy reforms, "Journal of European Social Policy" 2011, No. 3.
 65. Wadensjö E., Social insurance in Sweden: the Swedish model and its challenge in the 21st century, w: Institutions for social well being: alternatives for Europe, red. L. Costabile, Palgrave Macmillan, Basingstoke, New York 2008.
 66. Wall K., Main patterns in attitudes to the articulation between work and family life: a cross-national analysis, w: Women, men, work and family in Europe, red. R. Crompton, S. Lewis, C. Lyonette, Palgrave Macmillan, Basingstoke, New York 2007 s. 86-88.
 67. Wieczorek I., Programy kształtowania równowagi praca - życie: doświadczenia szwedzkie, w: Programy kształtowania równowagi praca - życie w organizacjach, red. P. Bohodziewicz, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica" 2010, z. 240, s. 69-70.
 68. Wiśniewski J., Ewolucja szwedzkiego i brytyjskiego modelu polityki społecznej w latach 1993-2003, Warszawa 2005.
 69. Women and man in Sweden, Facts and Figures 2012, Statistics Sweden 2012, s. 50.
 70. Women and man in Sweden. Facts and Figures 2012, Statistics Sweden 2012, s. 51-55.
 71. Zapędowska-Kling K., Polityka społeczna wobec osób starszych w krajach skandynawskich - przykłady dobrych praktyk, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica" 2013, nr 291, s. 35-36.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu