BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leśniewski Leszek
Tytuł
Integracja gospodarcza Danii, Finlandii i Szwecji z Unią Europejską
Economic integration of Denmark, Finland and Sweden with the European Union
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 1, s. 227-247, wykr.
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Integracja monetarna, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Integracja gospodarcza
Financial crisis, Monetary integration, Economic and Monetary Union (EMU), Economic integration
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem opracowania jest krytyczna ocena przebiegu integracji Danii, Finlandii i Szwecji z Unią Europejską oraz ocena skutków przystąpienia Finlandii do Unii Gospodarczej i Walutowej, przyjęcia przez Danię klauzuli opt-out oraz objęcia Szwecji derogacją. (fragment tekstu)

This paper explores economic integration of the Scandinavian states (Denmark, Finland and Sweden) with the European Union during the global crisis. The aim of this paper is to present comparative study of different choices made by these countries with regard to the European integration: EMU opt - out clause in Denmark, membership of Finland in the European Monetary Union and derogation for Sweden - and as result different reaction to the financial and economic crises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balassa B., The Theory of Economic Integration, Allen and Unwin, London 1961.
 2. Baldwin R., Wyplosz C., Economics of European Integration, McGraw-Hill, Columbus 2009.
 3. Borowiec J., Ekonomia integracji europejskiej, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 4. Claessens S., Kose M. A., Laeven L., Valencia F., Financial Crises Causes, Consequences, and Policy Responses, International Monetary Fund, Washington 2014.
 5. Czarczyńska A., Śledziewska K., Teoria europejskiej integracji gospodarczej, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2003.
 6. Dane statystyczne Eurostatu.
 7. De Grauwe P., The Financial Crisis and the Future of the Eurozone, "Bruges European Economic Policy Briefings" 2010, No. 21.
 8. De Grauwe P., Unia walutowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 9. Frankel J., Rose A., The endogeneity of the optimum currency area criteria, "NBER Working Paper" 1996, No. 5700.
 10. Friedman M., The Role of Monetary Policy, "The American Economic Review" March 1968, Vol. LVIII, No. 1, s. 1-17.
 11. Heikensten L., Monetary policy and potential growth, Speech of the Sveriges Riksbank, "BIS Review'' No. 16, Bank for International Settlements, Basel 2003.
 12. Integracja europejska, red. A. Marszałek, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 13. Jerneck M., Sveriges inflytande i EU efter krisen, "Svenska institutet för europapolitiska studier, Europapolitisk Analys" 2013, No. 10, s. 1-12.
 14. Kamecki Z., Pojęcie i typy integracji gospodarczej, "Ekonomista" 1967, nr 1, s. 79-104.
 15. Kenen P., The theory of optimum currency areas: an eclectic view, w: Monetary problems of the international economy, The University of Chicago Press, Chicago, London 1969.
 16. Kiander J., Macroeconomic policy and performance in the Nordic EU countries in the 1990's, "Ezoneplus Working Paper" 2003, No. 17B.
 17. Kose M. A., Prasad E. S., Terrones M. E., Financial Integration and Macroeconomic, Volatility, "IMF Working Paper" 2003, No. 03/50.
 18. Kowalski T., The Economic and Monetary Union countries vs. the global crisis, "Poznań University of Economics Review" 2012, Vol. 12, No. 2, s. 19-48.
 19. Królikowska A., Czy warto być poza Unią Monetarną - studium przypadku Wielkiej Brytanii, Danii i Szwecji, "Europejska Integracja Monetarna od A do Z", "Bank i Kredyt" 2008, nr 4.
 20. Krugman P., M. Obstfeld, International Economics: theory and policy, Addison Wesley, Boston 2000.
 21. Matera R., Integracja ekonomiczna krajów nordyckich, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001.
 22. McKinnon R., Optimum Currency Areas and the European Experience, "Economics of Transition" 2002, Vol. 10 (2), s. 343-364.
 23. Milleville J., Perspektywy rozszerzenia Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej - korzyści i zagrożenia, "Zeszyty Naukowe" nr 109: Procesy integracji we współczesnej gospodarce światowej, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznń 2008, s. 9-31.
 24. Mishkin F. S., Monetary Policy Strategy: Lessons from the Crisis, "NBER Working Paper"2011, No. 16755.
 25. Molle W., Competitiveness, EMU and cohesion; Main challenges for post crisis EU policy, European Integration Process in the New Regional and Global Settings, 2012, s. 233-268.
 26. Molle W., Ekonomika integracji europejskiej: teoria, praktyka, polityka, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1995.
 27. Mongelli F. P., European economic and monetary integration and the optimum currency area theory, "Economic Papers" 302, European Commission, Brussels, February2008.
 28. Mongelli F. P., New Views on the Optimum Currency Area Theory: What Is EMU Telling Us?, "ECB Working Paper", Frankfurt am Main 2002, No. 138.
 29. Mundell R., A Theory of Optimum Currency Areas, "American Economic Review" November 4, 1961, s. 657-665.
 30. Nyberg L., After the crisis - new thoughts on monetary policy, Speech of the Sveriges Riksbank, "BIS Review" No. 1640, Bank for International Settlements, Basel 2010.
 31. Piotrowski B., Integracja Skandynawii. Od Rady Nordyckiej do Wspólnoty Europejskiej, UAM Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2012.
 32. Piotrowski B., Integracja Skandynawii. Od Rady Nordyckiej do Wspólnoty Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012.
 33. Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę, red. Z. Dach, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 34. Tavlas G. S., Optimum - Currency - Area Paradoxes, "Review of International Economics" 2009, No. 17 (3), s. 536-551.
 35. Weber A. A., Challenges for Monetary Policy in the European Monetary Union, "Federal Reserve Bank of St. Louis Review" July/August 2011, No. 93 (4), s. 235-242.
 36. Wilsher D., Law and the Financial Crisis: Searching for Europe's New Gold Standard, "European Law Journal" March 2014, Vol. 20, No. 2, s. 241-283.
 37. Wojtyna A., Polityka pieniężna w strefie euro: dawne obawy, nowe wyzwania, "Gospodarka Narodowa" listopad-grudzień 2008, nr 7 (11-12), R. XIX s. 1-20.
 38. Wolff G. B., The Euro Area Crisis: Policy Options Ahead, Resolving the European Debt Crisis, Special Report 21 Peterson Institute for International Economics, March 2012, s. 235-252.
 39. Wybrane problemy integracji europejskiej, red. A. Stępniak, S. Umiński, A. Zabłocka, Wydawnictwo UG, Sopot 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu