BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żur Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Subcontracting as Entrepreneurial Opportunity : Conceptualization and Research Model Proposition
Podwykonawstwo jako okazja przedsiębiorcza : konceptualizacja i propozycja modelu badawczego
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2015, vol. 29, nr 4, s. 54-67, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych = Structural Transformations of Industry and Services in Spatial Systems : Research-Related Issues
Słowa kluczowe
Rozwój przedsiębiorczości, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Jednostki pomocnicze przedsiębiorstwa
Entrepreneurship development, Small business, Company auxiliary units
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój praktyk podwykonawstwa uznany jest w literaturze tematu za metodę stymulowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz jako sposób kreowania okazji rynkowych. Podwykonawstwo tradycyjnie kojarzone jest z relacją dużych i rozwiniętych przedsiębiorstw, często międzynarodowych, z mniejszymi i słabszymi graczami rynkowymi, którzy świadczą usługi podwykonawstwa większym partnerom. Niniejszy artykuł skupia się na podwykonawstwie opartym na obustronnie korzystnej relacji mniejszych podmiotów i prezentuje sytuacje, w których partnerska relacja podwykonawstwa jest okazją przedsiębiorczą. Artykuł przedstawia poszczególne kategorie powodów, dla których małe i średnie przedsiębiorstwa mogą angażować się w partnerskie podwykonawstwo. Opracowanie poddaje analizie podwykonawstwo, odwołując się do teorii przedsiębiorczości i okazji jako podstawowej jednostki badawczej tej teorii. Praca omawia determinanty identyfikacji i eksploatacji okazji przedsiębiorczych w kontekście podwykonawstwa oraz przedstawia przedsiębiorczą orientację w podwykonawstwie na przykładzie podwykonawców przetwórstwa rybnego w pół- nocno-zachodniej Polsce. Podsumowaniem rozważań jest propozycja modelu badawczego podwykonawstwa przemysłowego oraz egzemplifikacja przedstawionych związków na przykładzie lokalnego przemysłu przetwórstwa rybnego w północno-zachodniej Polsce.(abstrakt oryginalny)

The development of subcontracting practices is often referred to as one of the ways to stimulate the growth of small-scale enterprises and the creation of entrepreneurial opportunities. Most works focus on situations in which the subcontracting firm is of a relatively larger size than the sub-contractor, operating on a larger scale and sometimes being of foreign origin and ownership. On the example of Northwest Poland's fishing processing industry, this article brings attention to the potential of partnership subcontracting relationship between firms of a small size, arguing that this stream of research deserves to be given more attention. The paper presents various categories of reasons for which firms engage in subcontracting in its productive activities and various situations in which partnership sub-contracting relationships between small scale enterprises are beneficial to both the contractor and the subcontractor. It then turns to opportunity as unit of research as it outlines the potential entrepreneurial opportunities of both subcontracting firms and their subcontractors. The paper concludes with a synthesis of current research in the area of opportunity-based-view of subcontracting and proposes a research model that will hopefully serve to test various relationships in the practice of partnership subcontracting. The theoretical development of the paper is illustrated on the example of fish-processing industry in Northwest Poland region.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alarape, A.A. (2007). Towards a Framework for the Development of Effective Subcontracting and the Network Relations Among Small, Medium and Large Industries in Nigeria. Journal of Small Business and Entrepreneurship, 20(2), 101-116.
 2. Aldrich, H. (1999). Organizations evolving, London: Sage Publications.
 3. Buckley, P. J. & Casson, M. (1988). A theory of co-operation in international business. Management International Review, 28(4),19-38.
 4. Casson, M. (1982). The entrepreneur. Totowa, NJ: Barnes & Noble Books.
 5. Cope, J. (2005). Toward a dynamic learning perspective of entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 29(4), 373-397.
 6. Erdelyi, P. (2010). The Matter of Entrepreneurial Learning: A Literature Review. In: International Conference on Organizational Learning, Knowledge and Capabilities (OLKC) Conference Papers, Northeastern University, Boston, MA, USA. (Official URL: http://www.cba.neu.edu/olkc2010/)
 7. Glass, A.J. and Saggi, K. (2001). Innovation and wage effects on international outsourcing. European Economic Review, 45(1), 67-86.
 8. Grant, R.M. (1996). Toward a knowledge-based theory of the firm. Strategic Management Journal, 17(2), 109-122.
 9. Hayek, F.A. (1945). The Use of Knowledge in Society. American Economic Review, 35(4), 519-530.
 10. Jones, G. & Butler, J. (1992). Managing internal corporate entrepreneurship: an agency theory perspective. Journal of Management, 18(4), 733-749.
 11. Kirzner, I. (1973). Competition and Entrepreneurship. Chicago: University of Chicago Press.
 12. Kirzner, I. (1997). Entrepreneurial discovery and the competitive market process: an Austrian approach. Journal of Economic Literature, 35(1), 60-85.
 13. Kreiser, P.M. (2011). Entrepreneurial Orientation and Organizational Learning; The Impact of Network Range and Network Closure. Entrepreneurship Theory and Practice, 35(5), 1025-1050.
 14. Mitchell, R.K., Busenitz, L., Lant, T., McDougall P.P., Morse, E.A, Smith J.B. (2002). Toward a Theory of Entrepreneurial Cognition: Rethinking the People Side of Entrepreneurship Research. Entrepreneurship Theory and Practice, 27(2), 93-104.
 15. Petkova, A.P. (2009). A theory of entrepreneurial learning from performance errors. International Entrepreneurship Management Journal, 5(4), 345-367.
 16. Rama, R., Ferguson, D. and Malero, A. (2003). Subcontracting Networks in industrial districts: the electric industries of Madrid. Regional Studies, 37(1), 71- 99.
 17. Schumpeter, J. (1934). Capitalism, socialism, and democracy. New York: Harper & Row.
 18. Shane, S. (2003). A General Theory of Entrepreneurship: The Individual Opportunity Nexus. Boston: Edward Elgar Publishing.
 19. Shane, S. and Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Review, 25(1), 217-226.
 20. Stevenson, H.H. & Jarillo+Mossi, J.C. (1986). Preserving Entrepreneurship as Companies Grow. Journal of Business Strategy, 7(1), 10-34.
 21. Uekusa, M. (1987). Industrial Organization. Stanford: Stanford University Press.
 22. Van Heemst, J.J.P. (1984). Subcontracting between small scale enterprises in developing countries. The Journal of Industrial Economics, 32(1), 373-376.
 23. Venkataraman, S., Dew, N., Forster, W.R. (2012). Reflections on the 2010 AMR Decade Award: Wither the Promise? Moving Forward with Entrepreneurship as a Science of the Artificial. Academy of Management Review, 37(1), 21-33.
 24. Zahra, S.A. & Wright, M. (2011). Entrepreneurship's Next Act. Academy of Management Perspectives, 25(4), 67-83.
 25. Żur, A. (2000). Podwykonawstwo w rozwoju przedsiębiorczości. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 603(4), 26-29. 25 http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/2994/2650
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu