BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasilczuk Julita E. (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Kreowanie miejsc pracy - czy jest to powód dla wspierania MSP?
Employment Creation in SMEs - is it a Good Reason for Supporting Those Firms?
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 3, s. 157-169, tab., bibliogr. 19 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczy menedżer przedsiębiorczej organizacji. Nowoczesne tendencje w nauce oraz w praktyce organizacji i zarządzania
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zatrudnienie
Entrepreneurship, Small business, Employment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Tytuł artykułu może się wydawać niektórym obrazoburczy, należałoby go jednak zaliczyć do prowokacyjnych. Jest on wynikiem wieloletnich badań nad MSP i przedsiębiorczością1, spostrzeżeń Dawida Storey'a na temat skuteczności polityki wpierania MSP i przedsiębiorczości, a także analizy badań na temat relacji pomiędzy MSP/przedsiębiorczością a kreowaniem miejsc pracy. Przeznaczane na wsparcie przedsiębiorców/MSP środki, są zazwyczaj przydzielane w oparciu o nie do końca sprawdzone kryteria. Niektóre z nich, nie uwzględniają nawet, co tak naprawdę wspierający (państwo) chce osiągnąć. W Polsce przeznaczane na wsparcie MSP środki są niebagatelne, w samym roku 2009 wyniosły ponad 6,7 mln zł [Boczkowski, Dziedziczak-Foltyn, Głodek i inni 2010]. Najczęstszym argumentem za wsparciem tej grupy przedsiębiorstw jest liczba miejsc pracy przez nie kreowana. Czy rzeczywiście jest to wystarczający argument, postarano się udowodnić. (fragment tekstu)

The study of the worlds' literature reports, on the relationship between SMEs/entrepreneurship and the number of jobs in the economy was the starting point for further analysis. It should be noted that in Poland the positive relationship between these two values are not often questioned, although the results of research carried out in the world are ambiguous. However, most of the reports, which are the basis for drawing conclusions on the impact of SMES and entrepreneurship to create jobs, are based on the aggregated data, which puts into question their integrity. They do not take into account other factors which may affect the creation of jobs. Additionally they ignore such factors like region, industry or sector. To show the polish aspect of this subject the results of research on the growth of employment in the enterprises of Pomerania Panel was also presented. The research showed the lack of relationship between entrepreneurs' plans concerning increase of employment and the real result of it. Finally some drawbacks of policy supporting this group of companies were explained. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersson M., Noseleit F., (2011), Start-ups and employment dynamics within and across sectors, "Small Business Economics" 36:461-483.
 2. Baptista R., Preto M.T., (2011), New firm formation and employment growth: regional and business dynamics, "Small Business Economics", 36:419-442.
 3. Biggs T., (2002), Is small beautiful and worthy of subsidy? International Finance Corporation, Washington, USA., http://kb.trilincanalytics.com/upload/a7/a7748348a9dc009.pdf
 4. Birch D., (1979), The Job Generation Process, "MIT Program on Neighborhood and Regional Change", Cambridge, MA.
 5. Boczkowski A., Dziedziczak-Foltyn A., Głodek P., i inni (2010), The case of Poland, "Entrepreneurship and SME Policies Across Europe", Swedish Agency for Growth Policy Analysis, ss. 85-113.
 6. Brock W., Evans D., (1989), Small Business Economics. "Small Business Economics" 1, 1989, ss. 7-20.
 7. Coad A., (2007), Disentangling the firm growth process: evidence from a recursive panel VAR, "Papers on Economics and Evolution" 2007-15, Max Planck Institute of Economics, Evolutionary Economics Group.
 8. Dominiak P., (2005), Sektor MSP we współczesnej gospodarce, PWN, Warszawa.
 9. Dominiak P., Wasilczuk J., Daszkiewicz N., i inn. (2010), Sektor MSP na Pomorzu w warunkach pogorszenia koniunktury, Agencja Rozwoju Pomorza, Gdańsk.
 10. Huczek M (2008), Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przez Unię Europejską na przykładzie Małopolski [w]: "Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Humanitas", Zarządzanie, zeszyt nr 2.
 11. Lybaert N., (1996), Information Use as Counter-Proof for the Stochastic Growth Theories. [w]: (Materiały) X Konferencja "RENT" Bruksela, November.
 12. Łapiński J., (2011), Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Brussa A., Tarnawa A. (red.) "Raport o stanie sektora Małych i średnich przedsiębiorstw Polsce", Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, ss. 9-31.
 13. Nowak M., Musiał H., (2005), Rola i znaczenie przedsiębiorczości w rozwoju przedsięwzięć gospodarczych, [w]: Kopycińska D., "Teoretyczne aspekty gospodarowania", Katedra Mikroekonomii US, Szczecin, s. 220-221.
 14. Storey D., Greene F., (2010), Small Business and Entrepreneurship, Pearson.
 15. Tarnawa A., (2011), Nowe firmy na rynku. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju [w:] Brussa A., Tarnawa A. (red.) "Raport o stanie sektora Małych i średnich przedsiębiorstw Polsce", Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, ss. 89-105.
 16. Van Praaga C.M. Versloota P.H. (2007), What is the value of entrepreneurship? A review of recent research, "Small Business Economics", December 2007, Volume 29, Issue 4, ss. 351-382.
 17. Van Stel A.J., Story D.J, (2004), The Link between Firm Births and Job Creation: Is there a Upas Tree Effect?, "Regional Studies", vol 38, November, ss. 893-909.
 18. Wasilczuk J.E. (2009), Investigate or Not - Problems With The Entrepreneurship Research Methodology, [w:] Wasilczuk J.E., (red.), "What do we know, and would like to know about entrepreneurship in Poland", Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 19. Wasilczuk J.E. (2011), Nieproduktywność w mikro i małych przedsiębiorstwach - teoria i wyniki badań, [w]: (red.) Bielawska A., Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 63, ss. 267-274.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu