BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korpysa Jarosław (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Kompetencje przedsiębiorcze właścicieli MSP
Entrepreneurial Competencies of SME Owners
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 3, s. 169-178, rys., bibliogr. 12 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczy menedżer przedsiębiorczej organizacji. Nowoczesne tendencje w nauce oraz w praktyce organizacji i zarządzania
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kompetencje kierownicze
Entrepreneurship, Small business, Managerial competencies
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kompetencje przedsiębiorcze właścicieli przedsiębiorstw sektora MSP należą do jednych z głównych czynników warunkujących rozwój i konkurencyjność podmiotów gospodarczych. Dzisiejszy przedsiębiorca winien nie tylko charakteryzować się cechami przedsiębiorczymi tj. kreatywnością, innowacyjnością, motywacją do działania czy też zdolnością do przezwyciężenia niepewności, ale także winien posiadać oraz wykorzystywać wiedzę i doświadczenie biznesowe, przejawiać umiejętności społeczne, a także umiejętności dotyczące sprawnego zarządzania zespołem. Mając na uwadze powyższe właściwości zasadne jest podjęcie próby zdiagnozowania kluczowych kompetencji przedsiębiorczych przedsiębiorców sektora MSP. Cel niniejszego opracowania zostanie osiągnięty poprzez analizę literatury przedmiotu, która stanowi podstawę do prezentacji wybranych wyników badań własnych dotyczących kompetencji przedsiębiorczych. (fragment tekstu)

The main goal of this article is to present a core entrepreneurial competencies of owners SME. The first part is based on the literature on the subject and present contemporary definitions of entrepreneurial competence. The discussion has provided a basis for empirical research aimed at examining the aforementioned correlations. Quantitative research was conducted among 73 entrepreneurs. The results confirmed that the most important entrepreneurial competencies are: business experience, use of market opportunities, communication and searching possibilities for the optimization of manufacturing processes. Moreover owners know about a gap between expected an present entrepreneurial competencies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bird B. (1995), Towards a theory of entrepreneurial competencyʹ. In Advances on. Entrepreneurship, "Firm Emergence and Growth", Vol. 2.
 2. Colombo M.G., Grilli L. ( 2005), Foundersʹ human capital and the growth of new technologybased firms: a competence-based view, Research Policy, Vol. 34 No. 6.
 3. Dubois D. D., Rothwell W. J. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 4. Filipowicz G. ( 2008), Rozwój organizacji poprzez rozwój efektywności pracowników, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 5. Glinka B. , Gudkova S. (2011), Przedsiębiorczość, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 6. Korpysa J. ( 2011). Mikrouwarunkowania tworzenia własnej działalności, "Przegląd Organizacyjny", nr 10.
 7. Man T.W.Y., Lau T. and Snape E. (2008), Entrepreneurial competencies and the performance of small and medium enterprises: an investigation through a framework of competitiveness, "Journal of Small Business and Entrepreneurship", nr 21.
 8. Moczydłowska J. (2009), Kompetencje przedsiębiorcze mikroprzedsiębiorcy [w]: A. Bielawska (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne problemy usług nr 34, Szczecin.
 9. Nuthall P.L. ( 2006), Determining the important management skill competencies: The case of family farm business in New Zealand, "Agricultural Systems", vol. 88, issue 2-3.
 10. Rębacz H. (2000), Przedsiębiorczość we współczesnej gospodarce i społeczeństwie, Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt nr 12, SGH, Warszawa.
 11. Say J.B (1960), Traktat o ekonomii politycznej, czyli prosty wykład sposobu, w jaki tworzą, rozdzielają i ożywiają bogactwa, PWN, Warszawa.
 12. Weinert s F. E. (2001), Concept of competence: A conceptual clarification [w] : D. S. Rychen, L. H. Salganik (red.), Defining and selecting key competencies, Hogrefe & Huber, Seattle Bank Danych Regionalnych, GUS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu