BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klamut Elżbieta (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Tytuł
Przedsiębiorczy menedżer w małym podmiocie gospodarczym
An Enterprising Manager of a Small Business
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 3, s. 179-193, bibliogr.12 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczy menedżer przedsiębiorczej organizacji. Nowoczesne tendencje w nauce oraz w praktyce organizacji i zarządzania
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Kwalifikacje menedżera, Model kompetencji menedżerskich
Entrepreneurship, Managerial qualifications, Model of managerial competence
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zarządzanie w ostatnich latach staje się coraz trudniejsze nie tylko z uwagi na coraz częściej występujące załamania gospodarki, ale i coraz większą konkurencję a także zmiany gospodarowania. To właśnie kryzys na rynkach, to niewłaściwa polityka pieniężna państwa, czy też jego polityka anty-przedsiębiorcza są obarczane winą za złą sytuację ekonomiczną wielu podmiotów gospodarczych. A przecież to nie tylko czynniki zewnętrzne mają wpływ na kondycję przedsiębiorstwa. Zrzucanie odpowiedzialności za niepowodzenia na państwo, czy kryzysy czasami staje się wręcz śmieszne. Sukces przedsiębiorstwa ma wielu "ojców", zwłaszcza w postaci jego menedżerów, ale w przypadku niepowodzenia winni są "inni". To w dużej mierze od zarządzania, od skłonności do ryzyka oraz spojrzenia na innowacyjność menedżerów przedsiębiorstw zależy powodzenie działalności gospodarczej, w tym coraz bardziej konkurencyjnym rynku. To od menedżerów, od ich kreatywności, od ich zarządzania zależy często "być albo nie być" przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

One of the determinants of the present involves changes, including changes in management, all the more difficult when they refer to the human factor and to managers in particular. They enter the sphere of habits, routines, modes of conduct and relations with subordinates. What a manager should be like and how he should manage are the most important questions in the era of increasing competition and changes in management. An entrepreneurial manager of a small business (read: an accounting office) should focus on managing human resources, giving his employees an opportunity to participate in the management and especially on one of the most important feature of that participation  partner relations between employees and the management, that is between employees in general. Well qualified, responsible and ethical employees can bring success to an accounting office and in consequence to its manager. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anam R., (2008), Cechy menedżera: istotna kreatywność, program Talent Club za www. egospodarka. pl.
 2. Bieniok H., (2005), Współczesne problemy i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, za www GlobalEconomy.pl.
 3. Bojewska B., (2002), Przedsiębiorczość w zarządzaniu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, red. M. Strużycki, Warszawa.
 4. Forkasiewicz K., (2009), Zarządzać - być blisko pracowników i firmy, GFMP Management Focus nr 26.
 5. Hamel G., Prahald C.K., (1999), Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa.
 6. Kasperkiewicz W., Mikosik S., (1993), Leksykon Przedsiębiorczości, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 7. Łucza T., (2001), Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie, wyd. PWN Warszawa.
 8. Nehring A., (red.), (2004), Rynek pracy a rozwój MSP w województwie małopolskim, wyd. AE, Kraków.
 9. Porter M. E. (2001), Porter o konkurencyjności, PWE Warszawa.
 10. Sawicka J. (2000), Założenie i prowadzenie małego przedsiębiorstwa, SGGW, Warszawa.
 11. Stankiewicz J. M., (red), (1999), Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, wyd. TNOiK, Toruń.
 12. Woźniak M., (2010), System wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce, wyd. AGH Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu