BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szafrańska Monika (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Czynniki determinujące poziom wiedzy finansowej menedżerów mikro- i małych przedsiębiorstw
Factors Determining the Level of Financial Awareness of Managers in Micro- and Small Enterprises
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 3, s. 195-208, tab., wykr., bibliogr. 6 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczy menedżer przedsiębiorczej organizacji. Nowoczesne tendencje w nauce oraz w praktyce organizacji i zarządzania
Słowa kluczowe
Polityka finansowa przedsiębiorstwa, Mikroprzedsiębiorstwo, Menedżer
Enterprise financial policy, Micro-enterprise, Manager
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rozwój i umocnienie pozycji rynkowej mikro i małych przedsiębiorstw jest możliwy w dużej mierze dzięki korzystaniu z szerokiego asortymentu usług finansowych, które umożliwiają bieżącą realizację transakcji, zwiększenie nakładów inwestycyjnych, lepsze zarządzanie gotówką czy rozwiązywanie przejściowych problemów z brakiem płynności. Intensywny rozwój rynków finansowych spowodował, że mikro i małe przedsiębiorstwa mają do dyspozycji szeroki asortyment usług finansowych. Nowe usługi stwarzają większe możliwości, ale jednocześnie powodują konieczność podnoszenia poziomu wiedzy finansowej przedsiębiorców czy pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę finansową w przedsiębiorstwie. Celem artykułu jest określenie poziomu wiedzy finansowej osób odpowiedzialnych za realizację polityki finansowej w mikro i małych podmiotach, a także czynników determinujących ten poziom. (fragment tekstu)

The aim of the paper is determining the level of financial awareness of persons responsible for realization of financial policy in micro- and small entities, but also the factors determining this level. The main source of data for the analysis and inference was information from the Author's investigations conducted in 2012 on a group of 184 businesses from a group of micro and small enterprises. Statistical analysis of the studied material comprised: structure indicators, "chi-square" independence test and cluster analysis using k-means method. As results from the conducted analysis, managers of micro and small enterprises are characterized by a medium level of financial awareness. The level of financial competencies depends on the gender, age, education but also on the position occupied in the firm. A higher level of financial awareness characterized men, persons aged 35-44, possessing higher education, accountants and managers of small enterprises which were operating on the market for a longer period of time. Three types of managers according to their level of financial awareness were identified in the paper. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jaworski J. (2012), Informacja finansowa w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem. Potrzeby - źródła - wykorzystanie, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
  2. Kaczmarczyk S. (1997), Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa.
  3. Kowalczyk A., Nogalski B. (2007), Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa.
  4. Brussa, A., Tarnawa, A. (red.) (2011), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Agencja Reklamowo-Wydawnicza, Warszawa.
  5. USAID, (2012), Development of strategy options for SME financial literacy. Final Report. http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADP093.pdf .
  6. Wołowiec T. (2011), Edukacja finansowa a obszary wzmocnienia wiedzy finansowej w strukturach samorządowych, [w:] T. Skica (red.) Wiedza finansowa w praktyce działalności jednostek samorządu terytorialnego. Raport analityczny, WWSIiZ, Rzeszów.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu