BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piecuch Teresa (Politechnika Rzeszowska)
Tytuł
Podobieństwa i różnice między przedsiębiorcą indywidualnym a wewnętrznym
Similarities and Differences Between an Entrepreneur and Intrapreneur
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 3, s. 223-233, bibliogr. 9 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczy menedżer przedsiębiorczej organizacji. Nowoczesne tendencje w nauce oraz w praktyce organizacji i zarządzania
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Przedsiębiorca, Intraprzedsiębiorca, Przedsiębiorczość wewnętrzna
Entrepreneurship, Entrepreneur, Intrapreneur, Intrapreneurship
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współcześnie coraz częściej podkreśla się, że nie tylko jednostki mogą przejawiać przedsiębiorcze cechy, że także w różnych formach zbiorowości ludzkich, w tym w dużych i bardzo dużych firmach, ludzie mogą zachowywać się w sposób przedsiębiorczy. Osoby takie to przedsiębiorcy wewnętrzni (intraprzedsiębiorcy, przedsiębiorcy korporacyjni1) - "...najemni menedżerowie kierujący względnie wyodrębnioną częścią dużego przedsiębiorstwa (np. zakładem, filią), mający duży zakres samodzielności decyzyjnej, pozwalający im wykazywać się przedsiębiorczością wewnątrz firmy" [Sudoł 2008, s. 14]. To kreatywni, dynamiczni pracownicy dużego przedsiębiorstwa; osoby, które nie będąc ich właścicielami, doprowadzają do realizacji nowych pomysłów, są stymulatorami innowacji wewnątrz wielkich organizacji. (fragment tekstu)

In the traditional meaning, an entrepreneur is a person who is creative, active, dynamic, who has decided to start their own business - this is an individual entrepreneur. Currently, it is more and more frequently emphasised that an entrepreneur may be a person employed in a big company, not being its owner, but having entrepreneur's features, behaving in a creative manner, contributing to implementation of innovations - this is an intrapreneur. Individual and internal entrepreneurs have a lot of common features, but they also differ from each other. The similarities and differences between entrepreneur and intrapreneur are the subject of this study. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aryle M. (1991), Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa.
  2. Glinka B, Gudkova S. (2011), Przedsiębiorczość, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
  3. Makin P., Cooper C., Cox Ch. (2000), Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, PWN, Warszawa.
  4. Matusiak K.B. (2011), Przedsiębiorca wewnętrzny. Intraprzedsiębiorca [w:] K.B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii, PARP, Warszawa.
  5. Piecuch T. (2010), Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, C. H. Beck, Warszawa.
  6. Sudoł S. (2008), Przedsiębiorczość - jej pojmowanie, typy i czynniki ją kształtujące, "Problemy Zarządzania", nr 2.
  7. Szewczyk W. (red), (1998), Encyklopedia przedsiębiorczości, Wyd. "Fundacja Innowacja", Warszawa.
  8. Targalski J. (red.), (2009), Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą. Teoria i praktyka, C.H.Beck, Warszawa.
  9. Weber R.A. (1990), Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu