BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chorowska-Kasperlik Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Aport komercjalizowanej własności intelektualnej do spółki kapitałowej w ujęciu podatku dochodowego
Contribution of a Commercialized Intellectual Property Rights to the Limited Company in Terms of Income Tax
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 245, s. 50-63, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie własnością intelektualną, Komercjalizacja, Podatek dochodowy
Management of intellectual property, Commercialization, Income tax
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obowiązujące od 3 listopada 2014 r. nowe regulacje ustaw o podatkach dochodowych wprowadziły preferencyjne zasady opodatkowania aportu własności intelektualnej do spółek kapitałowych. Odroczenie momentu opodatkowania wniesienia wkładu dotyczy wąskiego kręgu praw i know-how oraz podmiotów sektora nauki. Regulacje mają sprzyjać pobudzeniu przedsiębiorczości akademickiej.(abstrakt oryginalny)

The new income tax regulations, which are legally in force since 03.11.2014, introduced a preferential taxation of a contribution of an intellectual property to limited companies. The deferment of the taxation of the contribution relates to a narrow circle of rights, know-how and science sector entities. The regulations are conducive to stimulating academic entrepreneurship.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bolek M., Bolek C. (2014), Komercjalizacja innowacji. Zarządzanie projektami i finansowanie, Difin, Warszawa.
 2. Głodek P., Gołębiewski M. (2006), Transfer technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach, t. I, Warszawa.
 3. Matusiak K.B. (2010), Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, SGH, Warszawa.
 4. Stawasz E. (2008), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa.
 5. Szewc A., Jyż G. (2003), Prawo własności przemysłowej, C.H. Beck, Warszawa.
 6. Tamowicz P. (2006), Przedsiębiorczość akademicka: Spółki spin-off w Polsce, PARP, Warszawa.
 7. Trzmielak D.M. (2013), Komercjalizacja wiedzy i technologii - determinanty i strategie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 8. Trzmielak D.M. (2002), Kształtowanie nowego produktu przy wykorzystaniu analizy wielowymiarowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 9. Trzmielak D.M., Zehner W.B (2011), Metodyka i organizacja doradztwa w zakresie transferu i komercjalizacji technologii, PARP, Łódź-Austin.
 10. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Dz.U. 2013, poz. 1030 ze zm.
 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. 2014, poz. 851 ze zm.
 12. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. 2012, poz. 361 ze zm.
 13. [www 1] http://www.ndg.us.edu.pl/media/Publikacja/Publikacj_na_temat_Wsp_l_pracy _pracownik_lw_naukowych_z_parkami_naukowo_technologicznymi_w_Wielkiej_ Brytanii_i_Finlandii._Propozycja_implementacji_rozwi_za_dla_Polski..pdf (dostęp: 30.01.2015).
 14. [www 2] Praktyczne znaczenie nowych przepisów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych - komentarz eksperta PwC, https://www.taxonline.pl/ komentarze/57471/Praktyczne_znaczenie_nowych_przepisow_dotyczacych_komercjalizacji _wynikow_prac_badawczorozwojowych__komentarz_eksperta_PwC (dostęp: 27.01.2015).
 15. [www 3] Brzozowska E., Status prawny wyników pracy intelektualnej magistrantów i doktorantów, https://2kstaze.eitplus.pl/dokumenty_pdf/publikacje/Status_prawny_ do_publikacji.pdf (dostęp: 31.01.2015).
 16. [www 4] http://www.twtf.pl/bazawiedzy/komercjalizacja-wlasnosci-intelektualnej,81 (dostęp: 30.10.2015).
 17. [www 5] Dec D. (2011), Firmy typu spin-off i spin-out. Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą, Szczecin, http://www.kreatorus.szczecin.pl/pdf/ spin-off.pdf (dostęp: 31.01.2015).
 18. [www 6] Komercjalizacja wyników badań naukowych. Praktyczny poradnik dla naukowców (2013), Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Warszawa, http://www.msodi.mazovia.pl/upload/files/pdfy/Komercjalizacja%20wynikow%20 badan%20naukowych.pdf (dostęp: 3.02.2015).
 19. [www 7] http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/Zagadnienia_wlasnosci_intelektualnej.pdf (dostęp: 30.01.2015).
 20. [www 7a] Baurska M., Jak komercjalizować wiedzę - praktyczne porady, http://www.bss kancelaria.pl/pl/uslugi/jednostki-naukowe/komercjalizacja-b-r/artykuly/155.html (dostęp: 27.01.2015).
 21. [www 8] http://www.podatki.biz/artykuly/podatki-2014-aport-komercjalizowanej-wlasnosci -intelektualnej_4_25822.htm (dostęp: 27.01.2015).
 22. [www 9] Kancelaria Senatu, Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, druk 668, zmieszczona na: www.senat.gov.pl/download/ gfx/senat/pl/senatekspertyzy/.../668.pdf (dostęp: 4.02.2015).
 23. [www 10] Podatki 2015: Nowe regulacje ws. własności intelektualnej, http://www.gazeta podatnika.pl/artykuly/podatki_2015_nowe_regulacje_ws_wlasnosci_intelektualneja_ 18629.htm (dostęp: 4.02.2015).
 24. [www 11] Grajkowski Z., Bariery rozwoju innowacji w Polsce. Wybrane uwagi i postulaty, Giza Polish Ventures, Warszawa,15.08.2012, http://gpventures.pl/repository/ files/Bariery_rozwoju_innowacji_Zygmunt_Grajkowski_GPVI.pdf (dostęp: 3.02.2015).
 25. [www 12] http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/161450/161475/161476/dokument88373.pdf (dostęp: 2.02.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu