BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Us Anna (Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska / Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Florkowski Wojciech J. (University of Georgia, USA), Klepacka Anna M. (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
From Water to Biofuels: Knowledge and Attitudes Towards Renewable Energy Sources among Rural Residents in Eastern Poland
Od wody po biopaliwa: wiedza i stosunek do odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców terenów wiejskich wschodniej Polski
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 5, s. 312-318, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Energia odnawialna, Obszary wiejskie, Świadomość ekologiczna
Renewable energy, Rural areas, Ecological awareness
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Zidentyfikowano czynniki wpływające na wiedze o OZE wśród 200 mieszkańców 13 wsi województwa lubelskiego na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w 2013 roku. Wyniki ankiety wskazują, że spośród 5 źródeł energii odnawialnej wymienionych w ankiecie wśród badanych osób najpopularniejsza była wiedza o energii wiatrowej i słonecznej, natomiast najrzadziej jako OZE wymieniano biopaliwa. Czynniki związane z różnym poziomem wiedzy o OZE zidentyfikowano za pomocą zmodyfikowanej metody probitowej. Największe prawdopodobieństwo, że respondent zostanie zakwalifikowany do określonej kategorii poziomu wiedzy nt. OZE występowało wtedy, gdy ankietowana osoba była rolnikiem miała wysoki dochód, pochodziła z wieloosobowego gospodarstwa domowego oraz pozostawała w związku małżeńskim. (abstrakt oryginalny)

This article investigates factors influencing knowledge of renewable energy types among 200 residents of 13 villages in Lubelskie province using survey data collected in 2013. Survey summary responses indicate that solar and wind energy were best known and biofuels the least known among five energy types considered in the questionnaire. Factors associated with varying degrees of renewable energy sources were identified using the multivariate ordered probit approach. The largest change in probability that a respondent's self-assessed knowledge level fell into a specific category was associated with being a farmer, viewing the subject matter of the survey as important, having high income, being from a large household and, being married. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski. 2013: Raport PBS przygotowany dla Ministerstwa Środowiska, Sopot, 28 października 2013 r., [online], https://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_12/ee41d9c93bc700729faf03103120a38c.pdf, accessed July 19, 2015.
 2. Bang H.K., Ellinger A.E., Hadjimarcou J., Traichal P.A. 2000: Consumer concern, knowledge, belief and attitude toward renewable energy: an application of the Reasoned Action Theory. Psychology & Marketing, vol. 17, issue 6, 449-468.
 3. Bednarowska M., Gajda J., Wróblewski J. 2013: Raport z badan - Energia odnawialna -społeczne postrzeganie inwestycji na przykładzie gminy Sułoszowa, [online], available online at http://energyinvestgroup.pl/wp-content/uploads/2015/07/raport_energia_odnawialna.pdf. 2013. Accessed July 15, 2015.
 4. Co wiemy o odnawialnych źródłach energii? 2014: [online], www.focus.pl, http://www.focus.pl/przyroda/ co-wiemy-o-odnawialnych-zrodlach-energii-11486, accessed July 10, 2015.
 5. Derkacz A. 2012: Analiza zainteresowania biogazowniami rolniczymi w Polsce. Raport badań z wykorzystaniem narzędzia Google Search Insight for Search, [online], available online at http://arekderkacz.blog. pl/files/2015/03/Analiza-zainteresowania-BGR-w-PL.pdf. Accessed July 10, 2015.
 6. Energia ze źródeł odnawialnych w 2013 r. 2014: GUS, Warszawa, [online], www.stat.gov.pl, accessed July 15, 2015.
 7. Greene W.H. 2008: Econometric analysis.Pearson - Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
 8. Guzal-Dec D. 2015: Świadomość ekologiczna władz gminnych jako czynnika rozwoju biogospodarki na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego, 2015: Studia Ekonomiczne i Regionalne, vol. 8, issue 1, 73-79.
 9. Jeager-Waldau A., M. Szabo N., Scarlat F. 2011: Monforti-Ferrario. Renewable electricity in Europe, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 15, 3703-3716.
 10. Maziarz W. 2014: Pełne dofinansowanie na mikroinstalacje OZE, [online], nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,565,pelne-dofinansowanie-na-mikorinstala... Posted September 17, 2014, accessed July 19, 2015.
 11. Mroczek B. (red). 2011: Akceptacja dorosłych Polaków dla energetyki wiatrowej i innych odnawialnych źródeł energii. Streszczenie raportu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Szczecin, 21 marzec, 2011.
 12. Mullahy J. 2011: Marginal effects in multivariate probit and kindred discrete and count outcome models, with application in health economics, National Bureau of Economic Research, no. W17588.
 13. Tuszyńska L. 2013: Świadomość ekologiczna społeczności lokalnych. Oczekiwania a rz.eczywistość, Rocznik Świętokrzyski, seria B, Nauki Przyrodnicze, 34, 149-160.
 14. Us A., Florkowski W. J., Klepacka A.M. 2013: Knowledge about renewable energy and household attitudes toward solar collector installation, Studia Ekonomiczne i Regionalne, vol. 7, issue 4, 86-98.
 15. Yuan X., Zuo J., Ma C. 2011: Social acceptance of solar energy technologies in China - end users' perspective, Energy Policy, vol. 39, 1031-1036.
 16. Zyadin A., Puhakka A., Ahponen P., Cronberg T., Pelkonen P. 2012: School students' knowledge, perceptions, and attitudes toward renewable energy in Jordan, Renewable Energy, vol. 40, 78-85.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu