BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Widz Ewa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Zmienność kursu CHF/PLN a obroty kontraktami futures na CHF/PLN na GPW w Warszawie
The Relationship Between Volatility of CHF/PLN Rate and Trading Volume of CHF/PLN Futures on the Warsaw Stock Exchange
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2015, vol. 49, nr 4, s. 659-671, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Wolumen obrotu, Kontrakty futures, Zmienność kursu walutowego, Badania naukowe
Trading volume, Futures contracts, Exchange rate variability, Scientific research
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie zależności między zmiennością na rynku pary walutowej CHF/PLN i zmiennością na rynku kontraktów futures na kurs CHF/PLN a obrotami na rynku tych kontraktów w okresie od stycznia 2011 r. do końca marca 2015 r. (badanie przeprowadzono dla kontraktów wygasających w tym okresie). W badaniach został uwzględniony wpływ na wolumen obrotów zarówno zmienności kursów na zamknięcie, jak i wahań kursów ekstremalnych (minimalnych i maksymalnych) kontraktów. (abstrakt oryginalny)

The paper examines the relationship between the return volatility of CHF/PLN rate, the return volatility of CHF/PLN futures and level of trading volume of these futures on the WSE for the period of January 2011 to March 2015. The research has proved that the indicators of analyzed volatilities and their correlation were exceptionally high in the third quarter of 2011 and the first quarter of 2015 as so was trading volume. However, correlation coefficients have indicated a weak relationship between return volatility and trading volume of CHF/PLN futures in long term. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arms R.W., Znaczenie wolumenu, WIG-Press, Warszawa 1997.
 2. Bennett D., Ryzyko walutowe. Instrumenty i strategie zabezpieczające, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 3. Dormeier B.P, Inwestowanie w oparciu o analizę wolumenu, Helion, Gliwice 2012.
 4. Gurgul H., Wójtowicz T., Długookresowe własności wolumenu obrotów i zmienności cen akcji na przykładzie spółek z indeksu DJIA, Badania Operacyjne i Decyzje, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, nr 3-4, Wrocław 2006.
 5. Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 6. Marcinkiewicz E., Badanie przyczynowości w relacji cena - wolumen na przykładzie kontraktów terminowych na indeks WIG20, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2010, nr 29.
 7. Murphy J., Analiza techniczna, WIG-Press, Warszawa 1995.
 8. Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2013, Raport Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, 2013.
 9. Perz P., Sztuka inwestowania. Analiza techniczna, strategie inwestycyjne i zarządzanie ryzykiem na GPW, Wydawnictwo K.E. LIBER, Warszawa 2007.
 10. Schwager J.D., Analiza techniczna rynków terminowych, Wydawnictwo Linia, Warszawa 2013.
 11. Sławiński A., Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006.
 12. Widz E., Zmienność historyczna kursu EUR/PLN a zmienność na rynku kontraktów futures na kurs EUR/PLN na GPW w Warszawie, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2012, nr 105.
 13. Zalewski G., Kontrakty terminowe i forex. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Linia, Warszawa 2010.
 14. www.bankier.pl/waluty [data dostępu: 10.05.2015].
 15. www.gpwinfostrefa.pl [data dostępu: 10.05.2015].
 16. www.gpw.pl/statystyki_pochodne [data dostępu: 10.05.2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.659
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu