BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rutkowski Ireneusz P.
Tytuł
Wspomaganie informacyjne decyzji w procesie innowacji produktu
The Decision Information Support in Product Innovation Process
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2012, nr 8, s. 79-95, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność produktu, Nowe produkty, Zarządzanie informacją, Przetwarzanie informacji
Product innovation, New products, Information management, Information processing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prowadzone badania potwierdzają istotną redukcję czasu cyklu rozwoju nowego produktu (time to market - TTM). "Czas do rynku" (czas rozwoju nowego produktu) jest determinowany w szczególności efektywnością procesu informacyjnego, a także wielkością potrzeb informacyjnych wymaganych do powiązania wszystkich informacyjnych elementów procesu. Obecnie informacje opisujące stan procesu innowacji produktu muszą być gromadzone w dużych bazach danych przy uwzględnieniu wysokich nakładów na środki techniczne. Wymaga to zastosowania efektywnych metod zbierania i przetwarzania danych i informacji on-line. Należy również podkreślić, że tradycyjne modele, analityczne lub empiryczne, nie mogą rozwiązać wszystkich problemów identyfikowanych w procesie innowacji produktu. Niewiele jest modeli za pomocą, których można przewidzieć, czy potencjalny nowy produkt mieści się w przedziałach zadanych tolerancji, akceptowanych przez podmioty otoczenia przedsiębiorstwa, choć niekiedy w wymienionych technologiach wspomagania informacyjnego znajdują zastosowanie elementy sztucznej inteligencji, np. sieci neuronowe. (abstrakt oryginalny)

Carried out studies confirm a significantly time reduction of new product development cycle (time to market - TTM). "Time to market" (time of new product development) is determined particularly by effectiveness of the information process, and size of information needs required to link all the information elements of process. Currently, information describing the status of product innovation process must be collected in large databases, taking into account the high expenditure on technical means. This requires efficient methods of collecting and processing data and information on-line. It should also be noted that the traditional models, analytical or empirical, cannot solve all problems identified in the product innovation process. There are few models that can help foresee if potential new product comprises in set tolerances compartments, accepted by stakeholders of enterprise environment, though in mentioned information support technologies are used elements of artificial intelligence, e.g. such as the neural networks. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong S.C.: Engineering and Product Development Management. The Holistic Approach, Cambridge University Press 2001
 2. Atuahene-Gima K., An Exploratory Analysis of the Impact of Market Orientation on New Product Performance: A Contingency Approach, The Journal of Product Innovation Management 2005, vol. 12 (4)
 3. Brzeziński M.: Organizacja i Sterowanie Produkcją, praca zbiorowa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2002
 4. Crow K.: Collaboration, DRM Associates 2002
 5. Dąbrowski D.: Informacje rynkowe w rozwoju nowych produktów, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2009
 6. Kahn K.B.: New product forecasting, An applied approach, Armonk, M.E. Sharpe, New York 2006
 7. Kotler Ph., Amstromg G., Wong J.V.: Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002
 8. Moorman C., Miner S.A.: The impact of Organizational Memory on New Product Performance and Creativity, Journal of Marketing Research 2007, vol. 34, February
 9. MRP/ERP and PDM: Understanding the fit - How to Maximize Results with an Integrated PDM/ERP Solutions White Paper, Agile Software Corporation, www.agilesoft.com.
 10. Rutkowski I.P.: Rozwój nowego produktu. Metody i uwarunkowania, PWE Warszawa 2007
 11. Rutkowski I.P.: Strategie produktu. Koncepcie i metody zarządzania ofertą produktową, PWE, Warszawa 2011
 12. Sherman J.D.: Identification of Cross-Functional Integration Deficiencies, Driving Business Growth Through Innovation, International Product Development and Management Association Conference, Mitzi M. Montaya-Weiss (Ed.) 2000
 13. Zahay D.L., Griffin A., Fredericks E.: Exploring Information Use in Detail in the New Product Development Process, Institute for the Study of Business Markets, Raport 1-2003, The Pennsylvania State University
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu