BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chwastyk Piotr (Politechnika Opolska)
Tytuł
Koszty jako kryterium oceny rozwiązań innowacyjnych
Cost as a Criterion for Evaluating of Innovative Solutions
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2012, nr 8, s. 97-109, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Koszty innowacji, Przewaga konkurencyjna, Innowacje, Strategia innowacyjna
Costs of innovation, Competitive advantage, Innovations, Innovation strategy
Uwagi
streszcz., summ., Projekt sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu badawczego Nr 4025/B/H03/2011/40 pt.: "Opracowanie modelu planowania i szacowania kosztów innowacji
Abstrakt
W warunkach silnej konkurencji na wymagającym rynku globalnym przedsiębiorstwa decydują się na rozwój poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Chociaż procesy innowacji cechują się dużą niepewnością i ryzykiem takie podejście jest jedyną drogą przezwyciężania własnych słabości w celu sprostania wymaganiom, jakie przed przedsiębiorstwem stawiają warunki funkcjonowania w ciągle zmieniającym się otoczeniu firmy. Poszukiwanie rozwiązań innowacji, ocena szans ich powodzenia oraz możliwości oszacowania kosztów realizacji stanowią problemy przedstawione w niniejszym opracowaniu. (abstrakt oryginalny)

In the highly competitive global market the companies decide to develop by implementing innovative solutions. Although innovation processes are characterized by high uncertainty and risk, this approach is the only way to overcome their weaknesses. Finding solutions for innovation, evaluation of possibilities of their success and opportunities for cost estimating are the problems presented in this paper. Cost criterion is an important decisive element for the implementation of innovation due to limited financial resources. The paper presents the approach to estimating the costs in the evaluation of solutions innovation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chwastyk P., Jurczyk-Bunkowska M.: Wykorzystanie metod podejmowania decyzji do wyznaczania obszarów innowacji horyzontu tworzenia nowego biznesu, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Tom I, Opole 2011
 2. Cooper, R. G.: Winning at new products: Accelerating the process from idea to launch,Basic books, New York 2001
 3. Drucker P.: Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992
 4. Goldratt E. M., Cox, J.: The Goal: A Process of Ongoing Improvement, North River Press, New York 1986
 5. Jurczyk-Bunkowska M.: Metoda planowania procesu innowacji w MSP bazująca na założeniach Teorii Ograniczeń, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, nr 1/2010
 6. Kaplan R.S., Cooper R.: Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002
 7. Moore G.A.: To Succeed In the Long Term, Focus on the Middle Term, Harvard Business Review, July-August 2007
 8. Koen, P., Ajamian, G. Boyce, S., Clamen, A., Fisher, E., Fountoulakis, S., Johnson, A., Puri, P., Seibert, R.: Fuzzy front end: effective methods, tools, and techniques [w:] Belliveau, P., Griffin A., Somermeyer S. (red.), The PDMA Toolbook for New Product Development, 0, 5-35, John Wiley & Sons, New York, 2002
 9. Tushman M.L., Nadler D.A.: Communication and Technical Roles in R&D Laboratories [w:] Dean, B.V., Goldhar, J.L. (red.), An Information Processing Approach, Management of Research and Innovation, Vol. 15. Amsterdam, Holland, 1986
 10. Dalton M.A.: What's Constraining Your Innovation? Research-Technology Management Magazine, 2009
 11. Rothwell R.: Towards the Fifth-generation Innovation Process, International Marketing Review, Vol. 11 No. 1, 1994
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu