BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hysa Beata (Politechnika Śląska), Mularczyk Anna (Politechnika Śląska)
Tytuł
Metody i techniki zarządzania wspomagające podejmowanie decyzji w urzędach administracji publicznej
Methods and Technics of Management Supporting Decision Making in Public Administration Parties
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2011, z. 57, 153-167, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Podejmowanie decyzji, Administracja publiczna, Metody zarządzania, Techniki zarządzania
Decision making, Public administration, Methods of management, Management techniques
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje próbę klasyfikacji metod i technik zarządzania, które są ważne dla organizacji i funkcjonowania administracji publicznej. Zaprezentowane koncepcje wspomagają podejmowanie decyzji w urzędach administracji publicznej. (abstrakt oryginalny)

In the paper the attempt of the classification of management methods and techniques crucial for a public administration are introduced. Presented conceptions support the process of decision making in the departments of public administration.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bugdol M.: Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Difin, Warszawa 2008.
 2. Chmielarz W.: Stadium rozwoju systemów e-Administracji w Polsce. Materiały konferencyjne, [w:] Technologie wiedzy w Zarządzaniu Publicznym, AE, Katowice 2007.
 3. Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością: Teoria i praktyka. PWN, Poznań 1999.
 4. Hysa B.: Jakość informacji w zarządzaniu administracją publiczną, [w:] Gałuchowski J., Frączkiewicz-Wronka A. (red.): Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '08 - Konwersja wiedzy. AE, Katowice 2008.
 5. Hysa B.: Wpływ bezpieczeństwa informacji na działalność urzędów administracji publicznej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 45, Gliwice 2008.
 6. Laskowski P.: Technologie informatyczne a zarządzanie w administracji publicznej, http://kis.powszchelm.pl/ publikacje/IV/Plaskowski.pdf, 04.2010.
 7. Martyniak Z.: Nowe metody i koncepcje zarządzania. AE, Kraków 2002.
 8. Mertins K., Heising P., Vorbeck J.: Knowledge management: Best practices in Europe. Springer-Verlag, New York 2000.
 9. Oleński J.: Outsourcing w e-administracji. Korzyści ekonomiczne i granice outsourcingu w e-Administracji, http://www.e-administracja.org.pl/baza_wiedzy/pliki/Olenski_Jo-zef_outsourcing.pdf, 04.2010.
 10. Pawłowska A.: Zasoby informacyjne w administracji publicznej w Polsce - problemy zarządzania. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.
 11. Pietraś Z.J.: Decydowanie polityczne. PWN, Warszawa-Kraków 1969.
 12. Simon H.A.: Działanie administracji. Proces podejmowania decyzji w organizacjach administracyjnych, przekł. K. Poznański. PWN, Warszawa 1976.
 13. Skrzypek E.: Wpływ jakości danych i informacji na trafność podejmowania decyzji, [w:] Szewczyk A.: Komputer, przyjaciel czy wróg. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 14. Stoner J.A.F., Wankel Ch.: Kierowanie. PWE, Warszawa 1994.
 15. Supernat J.: Racjonalność i logika decyzji administracji, http://www.supernat.pl/wyklady/plk/i_63_2_Racjonalnosc_i_logika_decyzji_administracji.pdf, 04.2010.
 16. Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa, 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu