BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakowska-Suwalska Katarzyna (Politechnika Śląska), Sojda Adam (Politechnika Śląska), Wolny Maciej (Politechnika Śląska)
Tytuł
Wielokryterialne modele sterowania zapasami
Multicriterial Models of Inventory Control
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2011, z. 57, 169-181, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie magazynem, Gospodarka magazynowa, Model sterowania zapasami, Zapasy
Warehouse management, Inventory management, Inventory control model, Inventories
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono sposoby tworzenia wielokryterialnych modeli zapasów magazynowych. Były one tworzone na bazie znanych modeli jednokryterialnych, wyznaczających wielkości i momenty zakupu przy minimalizacji kosztów całkowitych zakupu oraz utrzymywania zapasów. W artykule zaprezentowano przykłady wielokryterialnych modeli stałego poziomu zamawiania (ROP) oraz takich, które są oparte na modelu dynamicznym Wagnera-Withina.(abstrakt oryginalny)

In this paper creation's ways of multicriterial models of inventory control are presented. The multicriterial models are built on the base of known one-criterion models where costs of inventory purchasing and maintenance are minimized. Multicriterial ROP (Re-order point) models and multicriterial models basing on the dynamic lot size model of Wagner-Within there are also in the paper described. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bylka S., Rempała R.: Wybrane zagadnienia matematycznej teorii zapasów. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2003.
  2. Krzyżaniak S., Cyplik P.: Zapasy i magazynowanie. Biblioteka Logistyka, Poznań 2007.
  3. Sarjusz-Wolski Z.: Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2000.
  4. Silver E.A.: A simple replenishment rule for a linear trend in demand. "European Journal of Operational Research", No. 1, 1977, s. 365-367.
  5. Wagner H.M.: Badania operacyjne. PWE, Warszawa 1980.
  6. Wagner H.M., Within T.M.: Dynamic Version of the Economic Lot Size Model. "Management Science", No. 5, 1958, s. 88-96.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu