BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janke Piotr (Politechnika Śląska)
Tytuł
Modelowanie procesów dla elektronicznych usług publicznych
Process Modeling for Electronic Public Services
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2011, z. 57, 183-190, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Modelowanie procesów biznesowych, Usługi publiczne, Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP), Administracja publiczna
Business Process Modeling, Public services, Electronic Platform of Public Administration Services (ePUAP), Public administration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono problematykę modelowania procesów dla elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Szczególną uwagę zwrócono na budowę systemów opartych na usługach sieciowych oraz na modelowanie procesów z wykorzystaniem notacji BPEL.(abstrakt oryginalny)

This article presents problems of modeling processes for the electronic platform of government services. Particular attention is paid to the construction of systems based on Web services and process modeling notation using BPEL.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kasprzak T.: Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu. Difin, Warszawa 2005.
  2. Smart P.A., Maddern H., Maull. R. S.: Understanding Business Process Management: implications for theory and practice. British Journal of Management, Vol. 20, Issue 4, pp. 491-507, December 2009.
  3. Ryan K.L.Ko.: A Computer Scientist's Introductory Guide to Business Process Management (BPM). ACM, New York 2009.
  4. Elektroniczna platforma usług publicznych, URL: http://www.epuap.mswia.gov.pl/.
  5. Zakrzewicz M.: Web Services: Projektowanie i implementacja architektur zorientowanych na usługi. XII Seminarium PLUG, Warszawa 2006.
  6. Stephen A.W.: Using BPMN to Model a BPEL Process. IBM Corp., USA.
  7. Świętojański A.: ePUAP narzędziem nowoczesnej administracji. Materiały konferencyjne, Comarch 2009.
  8. Business Process Management Initiative, URL: http://www.bpmi.org/.
  9. Szumowski W.: Zastosowanie podejścia procesowego w jednostkach administracji samorządowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009.
  10. Ouyang C., Dumas M., ter Hofstede A.H.M., van der Aalst W.M.P.: Pattern-based Translation of BPMN Process Models to BPEL Services. International Journal of Web Services Research, 5(1):42-61, January-March 2008, Idea Group Publishing.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu