BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Męczyńska Anna (Politechnika Śląska), Kmieciak Roman (Politechnika Śląska)
Tytuł
Czy upełnomocnienie pracowników sprzyja innowacjom w małych i średnich przedsiębiorstwach? Podstawy teoretyczne badań
Does Employee Empowerment Support Innovation in SMEs? The Theorical Bases for Research
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2011, z. 57, 249-257, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Innowacyjność przedsiębiorstw, Innowacje, Partycypacja pracowników w zarządzaniu
Small business, Enterprise innovation, Innovations, Personnel participation in management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł podejmuje istotne dla konkurencyjności oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (dalej: MSP) zagadnienia: upełnomocnienie pracowników, innowacyjność i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa. Na podstawie analizy literatury stwierdzono, że upełnomocnienie pracowników jest powiązane z innowacyjnością i efektywnością funkcjonowania, jednak należałoby jeszcze prze-prowadzić kompleksowe badania empiryczne na ten temat wśród polskich MSP. (abstrakt oryginalny)

The paper presents important for competitiveness and growth of small and medium-sized enterprises (SMEs) issues: employee empowerment, innovativeness and firm performance. Based on the literature review it was found that employee empowerment is related to innovativeness and firm performance. However there is need to conduct complex investigation of polish SMEs in this field.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boudrias J.S., Gaudreau P., Savoie A., Morin A.: Employee empowerment: From managerial practices to employees' behavioral empowerment. Leadership & Organization Development Journal, Vol. 30, No. 7, 2009, p. 625-638.
 2. Bratnicki M., Kulikowska-Mrożek M., Marzec I., Zbierowski P.: Empowerment and entrepreneurship: Conceptual issues and empirical tests. Journal of Economics & Management, Vol. 3, 2007, p. 35-54.
 3. Çakar N.D., Ertürk A.: Comparing Innovation Capability of Small and Medium-Sized Enterprises: Examining the Effects of Organizational and Empowerment. Journal of Small Business Management, Vol. 48, No. 3, 2010, p. 325-559.
 4. Freel M.S., Robson P.J.A.: Small Firm Innovation, Growth and Performance: Evidence from Scotland and Northern England. International Small Business Journal, Vol. 22, No. 6, 2004, p. 561-575.
 5. Hempel P.S., Zhang Z.-X., Han Y.: Team Empowerment and the Organizational Context: Decentralization and the Contrasting Effects of Formalization. Journal of Management, http://jom.sagepub.com/content/early/recent, 02.2010.
 6. Hernandez-Espallardo M., Delgado-Ballester E.: Product innovation in small manufactur-ers, market orientation and the industry's five competitive forces. Empirical evidence from Spain. European Journal of Innovation Management, Vol. 12, No. 4, 2009, p. 70-491.
 7. Janasz W., Kozioł K.: Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2007.
 8. Jansen J.J.P., Van Den Bosch F.A.J., Volberda W.H.: Exploratory Innovation, Exploitative Innovation, and Performance: Effects of Organizational Antecedents and Environmental Moderators. Management Science, Vol. 52, No. 11, 2006, p. 1661-1674.
 9. Keskin H.: Market orientation, learning orientation, and innovation capabilities in SMEs. An extended model. European Journal of Innovation Management, Vol. 9, No. 4, 2006, p. 396-417.
 10. Krupski R.: Planowany czy nieplanowany rozwój małych firm. Co z teorią zarządzania strategicznego? Przegląd Organizacji, nr 7-8, 2008, s. 16-19.
 11. Lin C.Y., Chen M.Y.: Does innovation lead to performance? An empirical study of SMEs in Taiwan. Management Research News, Vol. 30, No. 2, 2007, p. 115-132.
 12. Low D.R., Chapman R.L., Sloan T.R.: Inter-relationships between innovation and market orientation in SMEs. Management Research News, Vol. 30, No. 12, 2007, p. 878-891.
 13. Mavondo F.T., Chimhanzi J., Steward J.: Learning orientation and market orientation Relationship with innovation, human resource practices and performance. European Journal of Marketing, Vol. 39, No. 11/12, 2005, p. 1235-1263.
 14. Michna A.: Wpływ organizacyjnego uczenia się na efektywność funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.
 15. Oke A., Burke G., Myers A.: Innovation types and performance in growing UK SMEs. International Journal of Operations & Production Management, Vol. 27, No. 7, 2007, p. 735-753.
 16. Pastusiak R.: Rola innowacyjności w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Przegląd Organizacji, nr 5, 2009, s. 17-18.
 17. Petter J., Byrnes P., Choi D., Fergan F., Miller R.: Dimensions and Patterns in Employee Empowerment: Assessing what Matters to Street - Level Bureaucrats. Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 12, No. 4, 2002, p. 377-401.
 18. Psoinos A., Kern T., Smithson S.: An Exploratory Study of Information Systems in Support of Employee Empowerment. Journal of Information Technology, Vol. 15, No. 3, 2000, p. 211-230.
 19. Rubio A., Aragón A.: SMEs Competitive Behavior: Strategic Resources and Strategies. Management Research, Vol. 7, No. 3, 2009, p. 171-190.
 20. Scott S.G., Bruce R.A.: Determinants of innovative behavior: A path model of individual innovation in the workplace. Academy of Management Journal, Vol. 37, No. 3, 1994, p. 580-607.
 21. Spreitzer G.M., Janasz S.C., Quinn R.E.: Empowered to lead: The role of psychological empowerment in leadership. Journal of Organizational Behavior, Vol. 20, 1999, p. 511-526.
 22. Szwiec P.: Determinanty procesu innowacyjnego. Przegląd Organizacji, nr 9, 2009, s. 9-12.
 23. Wojnicka E., Klimczok P.: Procesy innowacyjne w sektorze MSP w Polsce i regionach, [w:] Żołnierski A. (red.) Innowacyjność w 2008. PARP, Warszawa 2008, s. 7-57.
 24. Zhang X., Bartol K.M.: Linking Empowering Leadership and Employee Creativity: The Influence of Psychological Empowerment, Intrinsic Motivation, and Creative Process Engagement. Academy of Management Journal, Vol. 53, No. 1, 2010, p. 107-128.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu