BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalska Ewa (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Pośpiech Ewa (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Niepełna informacja liniowa w zagadnieniach wielokryterialnego wspomagania decyzji
Linear Partial Information in Multicriteria Decision Support Problems
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2011, z. 57, 259-270, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Systemy wspomagania decyzji, Podejmowanie decyzji, Wielokryterialne podejmowanie decyzji, Analityczny proces hierarchiczny
Decision Support Systems (DSS), Decision making, Multiple-criteria decision making, Analytic Hierarchy Process (AHP)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule rozważa się problematykę wielokryterialnego wyboru decyzji ze skończonego zbioru wariantów decyzyjnych w warunkach niepełnej informacji. Rozpatruje się zagadnienie, w którym nie są znane wartości wag przypisywanych poszczególnym kryteriom, znane są jedynie pewne liniowe zależności zachodzące między tymi wagami. W pracy zaproponowano procedurę wyboru wariantu decyzyjnego dla rozważanych zagadnień, opartą na metodzie AHP. (abstrakt oryginalny)

The article discusses multi-criteria decision choice problems from a finite variants of decision set under conditions of linear partial information. It describes a situation when normalised weights ordered to each criterion are not known precisely, only some linear constraints on the weights are known. In the paper the procedure of decision making under such conditions is based on the AHP method.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kofler E.: Podejmowanie decyzji przy niepełnej informacji. Real Publishers, Zurich 1993.
  2. Macharis C., Springael J., De Brucker K., Verbeke A.: PROMETHEE and AHP: The design of operational synergies in multicriteria analysis. Strengthening PROMETHEE with ideas of AHP. European Journal of Operational Research, No. 153, 2004, s. 307-317.
  3. Nowak M.: Interaktywne wielokryterialne wspomaganie decyzji w warunkach ryzyka. Metody i zastosowania. Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2008.
  4. Saaty T.L.: Axiomatic Foundation of the Analytic Hierarchy Process. Management Science, Vol. 32, No. 7, 1986, s. 841-855.
  5. Saaty T.L.: Fundamentals of Decisions Making and Priority and Theory with the Analytical Hierarchy Process. RWS Publications, Pittsburgh 1994.
  6. Trzaskalik T.: Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym. PWE, Warszawa 2006.
  7. Trzaskalik T.: Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem. PWE, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu