BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyskwarski Marcin (Politechnika Śląska)
Tytuł
Business Intelligence - wspomaganie podejmowania decyzji kierowniczych w organizacji gospodarczej
Bussines Intelligence - Support for Decision Making in Field of Management in Economic Orgaznization
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2011, z. 57, 321-329, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Systemy Business Intelligence, Podejmowanie decyzji, Podejmowanie decyzji kierowniczych
Business Intelligence systems, Decision making, Managerial decision making
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zwrócono uwagę na znaczenie informacji dla współczesnej organizacji gospodarczej. Zaprezentowano także wybrane zagadnienia, dotyczące systemów klasy Business Intelligence (BI). Spoglądając na organizację przez pryzmat modelu Levita, rozważano możliwość i sens budowy systemów wspomagania decyzji dla różnych szczebli zarządzania z wykorzystaniem narzędzi BI. (abstrakt oryginalny)

This paper presents pieces of information connected with Business Intelligence systems. It also discusses the meaning of information for an organization. The author considers the possibility and meaning of creation decision support system based on Business Intelligence tools.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biznes. Tom 2. Zarządzanie firmą. Część 2, Biblioteka Gazety Wyborczej. PWN, Warszawa 2007.
 2. Czerska M.: Zmiana kulturowa organizacji. Difin, Warszawa 2006.
 3. Devadason F.J., Lingam P.P.: A Methodology for the Identification of Information Needs of Users, 62nd IFLA General Conference, Beijing 1996.
 4. Donnelly J.H., Gibson J.L., Ivancevich J.M.: Fundamentals of Management, BPI & RWN, Boston 1990.
 5. Gościński J.: Zarys sterowania ekonomicznego. PWN, Warszawa 1977.
 6. Griffin R.W: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2000.
 7. Koźmiński A.K., Piotrowskie W.: Zarządzanie. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 8. Lasek M.: Integracja systemów informatycznych. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 9, wrzesień 2001.
 9. Olszak C.M., Ziemba E. (red.): Strategie i modele gospodarki elektronicznej. PWN, Warszawa 2007.
 10. Olszak C.M.: Systemy Business Intelligence w tworzeniu wiedzy organizacyjnej. Materiały konferencyjne SWO. AE, Katowice 2003.
 11. Penc J.: Decyzje menedżerskie - o sztuce zarządzania. C.H. Beck, Warszawa 2001.
 12. Slywotzky A.J., Morrison D.J., Andelman B.: Strefa zysku. PWE, Warszawa 2000.
 13. Stefanowicz B.: Informacyjne systemy zarządzania. Przewodnik. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007.
 14. Sztucki T.: Marketing przedsiębiorcy i menedżera. Placet, Warszawa 2001.
 15. Wolny W.: Metody odkrywania wiedzy w systemach Business Intelligence, [w:] Systemy wspomagania organizacji. SWO 2004. Praca zbiorowa pod red. J. Gołuchowskiego i H. Sroki, AE, Katowice 2004.
 16. Zalech W.: Narzędzia Business Intelligence, www.gazeta-it.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu