BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymański Adam (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Argumenty przeciwko przyjęciu Turcji do Unii Europejskiej - krytyczny punkt widzenia
Źródło
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2007, R. 5, s. 81-94, przypisy
Słowa kluczowe
Kraje kandydujące, Integracja gospodarcza państw z UE, Gospodarka międzynarodowa
Candidate countries, Economic integration with the EU countries, International economics
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Turcja
Turkey
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest krytyczne spojrzenie na argumenty przytaczane na poparcie stanowiska drugiej z powyższych grup. Wśród ugrupowań politycznych sprzeciwiających się przystąpieniu Turcji do Unii Europejskiej i opowiadających się za alternatywnymi rozwiązaniami, między innymi za realizacją koncepcji "uprzywilejowanego partnerstwa", wyróżniają się ugrupowania konserwatywne, chrześcijańsko-demokratyczne z Niemiec (Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna/Unia Chrześcijańsko-Społeczna, CDU/CSU) i Austrii (Austriacka Partia Ludowa, ÖVP)4 oraz francuscy neogaulliści (Unia na rzecz Ruchu Ludowego, UMP), a na poziomie Unii Europejskiej Europejska Partia Ludowa (EPP). Poniżej przedstawiona i oceniona zostanie argumentacja takich polityków, jak Angela Merkel, Edmund Stoiber, Wolfgang Schüssel czy Nicolas Sarkozy oraz wspomagającego ich środowiska intelektualistów (naukowców, publicystów i ludzi kultury). Składają się na nią argumenty geograficzne, kulturowe i historyczne, polityczne oraz gospodarcze. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. N. Tocci (ed.), Conditionality, Impact and Prejudice in EU-Turkey Relations, IAI-TEVAP Report, July 2007.
 2. A. Giannakopoulos, K. Maras (Hrsg.), Die Türkei-Debatte in Europa, VS Verlag für Sozialwissenschaft en, Wiesbaden 2005.
 3. C. Leggewie (red.), Die Türkei und Europa. Die Positionen, Suhrkamp, Frankfurt am Main 2004.
 4. P. Kaźmierkiewicz (red.), EU Accession Prospects for Turkey and Ukraine. Debates in New Member States, Th e Institute of Public Affairs, Warsaw 2006.
 5. M. Wissmann, Eine "Privilegierte Partnerschaft " als Alternative zu einer EU-Vollmitgliedschaft der Türkei, Pressegespräch - 22. Januar 2004, www.cdu.de/doc/pdfc/01_22_ 04_priv_partnerschaft _wissmann.pdf.
 6. Uprzywilejowane partnerstwo dla Turcji. Przemówienie na temat negocjacji UE z Turcją, Angela Merkel (Przewodnicząca CDU), "Międzynarodowy Przegląd Polityczny", Nr 12, 2005, www.mpp.org.pl/12/12_7.html.
 7. S. Kritzinger, F. Steinbauer, Österreich und die Türkei: Im Minenfeld zwischen rationalen Argumente und historisch-kulturellen Vorbehalten, w: A. Giannakopoulos, K. Maras (red.), Die Türkei-Debatte in Europa, s. 113-119.
 8. D'Estaing: Türkiye'nin üyeliğine karşıyım, "Hürriyet" z 8 listopada 2002 r., www.hurriyetim.com.tr.
 9. Traktat o Unii Europejskiej (Dziennik Urzędowy C 325 z 24 grudnia 2002), w: Z. Brodecki, M. Drobysz, S. Majkowska, Traktat o Unii Europejskiej.
 10. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską: z komentarzem, Wyd. Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2002, s. 110.
 11. A. Szymański, Turcja a tożsamość europejska - konfrontacja dwóch wizji Europy, w: F. Gołembski (red.), Tożsamość europejska, Wyd. Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 129-130.
 12. D. Jung, Wie europäisch ist die Türkei?, "Blätter für deutsche und internationale Politik", 4 (1998), s. 411.
 13. C. Aktar, Cliches against Turkey's EU membership. A pocket guide for debaters, "Zeitschrift für Türkeistudien", 1+2 (2003), s. 263.
 14. T. Meyer, Die Identität Europas. Der EU eine Seele?, Suhrkamp, Frankfurt am Main 2004, s. 227-233.
 15. T. Naff , The Ottoman Empire and the European States System, w: H. Bull, A. Watson (ed.), The Expansion of International Society, Clarendon Press, Oxford 1984, s. 143.
 16. H. İnalcık, Turkey and Europe: A Historical Perspective, "Perceptions. Journal of International Aff airs", Vol.II, 1 (1997), www.mfa.gov.tr/grupa/percept/II1/default.htm.
 17. Turan, Th e Evolution of Political Culture in Turkey, w: A. Evin (ed.), Modern Turkey. Continuity and Change, Leske + Budrich, Opladen 1984, s. 90-112.
 18. H. Kramer, Demokratieverständnis und Demokratisierunsprozesse in der Türkei, "Südosteuropa Mitteilungen", 1/2004, s. 43.
 19. B. Toprak, A. Çarkoğlu, Türkiye'de Din Toplum ve Siyaset, Özet, TESEV, İstanbul 2000, www.tesev.org.tr/projeler/yayinlar.php
 20. B. Toprak, A. Çarkoğlu, Değişen Türkiye'de Din Toplum ve Siyaset, TESEV, İstanbul 2006, s. 73-74.
 21. A. Çarkoğlu, Religiosity, Support for Şeriat and Evaluations of Secularist Public Policies in Turkey, "Middle Eastern Studies", Vol. 40, 2/2004, s. 111-136.
 22. S. Baron, Selbstmord Europas, "Wirtschaft swoche Heute" z 11 grudnia 2002 r., www.wiwo.de.
 23. A. Szymański, Fundamentalizm islamski - zagrożenie dla tureckiej demokracji?, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 5, nr 2 (24), 2005, s. 57-88.
 24. D. Pszczółkowska, Kampania przeciwko wpuszczeniu Turcji do Unii, "Gazeta Wyborcza" z 17 maja 2005 r., www.gazeta.pl.
 25. J. Gottschlich, Die Türkei auf dem Weg nach Europa. Ein Land im Aufb ruch, Ch. Links Verlag, Berlin 2004, s. 98-99.
 26. A. Szymański, Reformy polityczne w Turcji w 2006 r., "Biuletyn" PISM, nr 48 (388), 2006, www.pism.pl/biuletyny/fi les/20060816_388.pdf.
 27. R. Baldwin, M. Widgren, Th e Impact of Turkey's Membership on EU Voting, CEPS Policy Brief, No. 62/February 2005, http://shop.ceps.be/BookDetail.php?item_id=1194, s. 9.
 28. H. Kramer, EU-kompatibel oder nicht? Zur Debatte um die Mitgliedschaft der Türkei in der Europäischen Union, SWP-Studie 34, Berlin 2003, www.swp-berlin.org/common/get_document.php?id=149, s. 25-26.
 29. B. O'Rourke, EU: Stoiber's Remarks On 'Limits' To Europe Touch Sensitive Nerve, "Radio Free Europe/Radio Liberty", 21 maja 2002 r., www.rferl.org/nca/features/2002/05/21052002082330.asp
 30. H. A. Winkler, Soll Europa künft ig an den Irak grenzen?, w: C. Leggewie (Hrsg.), Die Türkei und Europa, s. 271-273 (przedruk z: "Frankfurter Allgemeine Zeitung" z 11 grudnia 2002 r.).
 31. Negotiating Framework for Turkey, strona internetowa Komisji Europejskiej, www.europa.eu.int/ comm/enlargement/docs/pdf/negotiating_framework_turkey.pdf, s. 2.
 32. W. Schäuble, D. L. Philips, Talking Turkey, "Foreign Aff airs", November/December 2004, www.foreignaff airs.org/20041101faresponse83613/wolfgang- schauble-david-l-phillips/talking-turkey.html.
 33. P. Kennedy, Mocarstwa świata. Narodziny, rozkwit, upadek, Książka i Wiedza, Warszawa 1994, 1995.
 34. Plenarprotokoll, Deutscher Bundestag Stenographischer Bericht, 16.Sitzung, Berlin, den 19. Dezember 2002, www.bundestag.de/pp/16/index.html
 35. M. Glos, "Imperial Overstretch" Eine europäische Zukunft für die Türkei?, "Internationale Politik", 11/2000, www.dgap.org/IP/ip0011/glos_p.html
 36. H. A. Winkler, Grenzen der Erweiterung. Die Türkei ist kein Teil des "Projektes Europa", "Internationale Politik", 2/2003, s. 59-66.
 37. G. Parker, Brussels to welcome Turkey reluctantly into the fold, "Financial Times" z 17 grudnia 2004 r., s. 3.
 38. H. Münkler, Europas imperiale Herausforderung, "Blätter für deutsche und internationale Politik", 12/2004, s. 1462-1464.
 39. H.-U. Wehler, Die türkische Frage. Europas Bürger müssen entscheiden, w: C. Leggewie (Hrsg.), Die Türkei und Europa, s. 64-65.
 40. Candidate and Pre-Accession Countries' Economies Quarterly, http://ec.europa.eu/economy_fi nance/indicators/cceq_en.htm; Türkiye İstatistik Kurumu, www.tuik.gov.tr/Start.do.
 41. N. Werkhäuser, Von Ablehnung bis Zustimmung, "Deutsche Welle", 6 grudnia 2004 r., www.dwworld. de/dw/article/0,1564,1350039,00.html
 42. F. Şen, EU-Beitritt der Türkei als Vollendung eines Europas der kulturellen Vielfalt? Folgen eines Beitritts der Türkei für die Union, "Zeitschrift für Türkeistudien", 1+2(2003), s. 49.
 43. R. Dziewulski, M. Cecot, Najważniejsze konsekwencje członkostwa Turcji w UE, "Biuletyn Analiz", czerwiec 2005 r., UKIE, www.biuletyn.ukie.gov.pl, s. 42.
 44. L. Saltiel, Expecting the Unexpected: Turkey in a Changing Environment, "Insight Turkey", 2/2006, s. 40.
 45. R. Erzan, U. Kuzubaş, N. Yıldız, Growth and Immigration Scenarios: Turkey-EU, "Turkish Policy Quarterly", Vol. 3, No. 4, Winter 2004, s. 18-19.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1395
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu