BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bajtoš Ján (Dubnický technologický inštitút, Slovensko), Kotercová Tatiana (Súkromná stredná odborná škola, Slovensko)
Tytuł
Učebnice v odbornom vzdelávaní - hodnotenie didaktickej vybavenosti a obtiažnosti
Źródło
Prosopon. Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne, 2014, nr 7 (1), s. 37-51, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Prosopon. European Humanities and Social Studies
Słowa kluczowe
Edukacja, Dydaktyka
Education, Teaching
Uwagi
streszcz., summ.
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. BAJTOŠ, J. 2013: Didaktika vysokej školy. Bratislava : Iura Edition 2008. 398 s. ISBN 978-80-8078-625-6.
  2. BAJTOŠ, J., KOTERCOVÁ, T. 2014: Hodnotenie didaktickej vybavenosti učebnice. In: 8. didaktická konferencia. Dubnica na d Váhom : DTI 2014. s. 38 - 49. ISBN 978-80-89732-01-2.
  3. KMECOVÁ, I., BAJTOŠ, J. 2010: Didactic efficiency of the textbooks of technical education. In: Diversity unifies - Diversity in Engineering Education. Proceedings of the Joint International IGIP-SEFI. Trnava 2010. 2369 pdf. ISBN 978-2-87352-003-8.
  4. MAŇÁK, J., KNECHT, P. 2007: Hodnocení učebnic. Brno : Paido, 2007. 140s. ISBN 978-80-7315-148-5.
  5. OLŠAVSKÁ, A. 2009: Technológia pre učebný odbor kaderník 1. časť. Prievidza : Združenie EDUCO, 2009. 120s. ISBN 978-80-89431-16-8.
  6. PRŮCHA, J. 2009.: Moderní pedagogika. Praha : Portál, 2009. 488 s. ISBN 978- 80-7367-503-5.
  7. VALENT, M. 2008: Ako vytvoriť v odborných predmetoch učebný text pre žiakov. In Pedagogické rozhľady 1/2008, roč.17, s. 12-15.ISSN 1335-0404.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-0266
Język
slo
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu