BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chluska Jolanta (Politechnika Częstochowska), Szczepaniak Waldemar (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Zarządzanie zasobami w projekcie unijnym realizowanym w uczelni publicznej
Resource Management in the Union Project Realized in the Public University
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 244, s. 17-27, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Planowanie projektu, Środki unijne, Zarządzanie projektem
Higher education, Project planning, EU funds union, Project management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł obejmuje prezentację wybranych aspektów zarządzania zasobami projektu unijnego realizowanego przez uczelnię publiczną. Szczególna uwaga poświęcona została etapowi planowania zasobów projektu. Planowanie zasobów w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej odgrywa kluczową rolę w związku z dokonywaną przez ekspertów oceną składanych wniosków o dofinansowanie, w których określane są zasoby niezbędne do realizacji danego przedsięwzięcia. Celem artykułu jest wskazanie relacji występujących pomiędzy zarządzaniem zasobami uczelni i zarządzaniem zasobami projektu unijnego.(abstrakt oryginalny)

The article includes a presentation of selected aspects of the management of the EU project carried out by a public university. Particular attention has been devoted to resource planning stage of the project. Resource planning in projects co-financed by the European Union plays a key role in connection with the evaluation of applications for funding, which is carried out by the experts, and which sets forth the resources needed to implement the project. This article aims to identify the relationships that exist between the university resource management and managing the resources of the EU project.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biadacz R. (2011), Rachunek kosztów - wybrane zagadnienia teoretyczne, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 2. Bolek M., Bolek C. (2014), Komercjalizacja innowacji. Zarządzanie projektami i finansowanie, Difin, Warszawa.
 3. Dobija D. (2003), Metodyka szacowania wiedzy [w:] B. Wawrzyniak (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa.
 4. Jasińska K., Szapiro T. (2014), Zarządzanie procesami realizacji projektów w sektorze ICT, WN PWN, Warszawa.
 5. Knosala R., Łapuńka I. (2015), Operacyjne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
 6. Kozioł-Nadolna K. (2014), Planowanie zasobów projektu [w:] K. Janasz, J. Wiśniewska (red.), Zarządzanie projektami w organizacji, Difin, Warszawa.
 7. Łada M., Kozarkiewicz A. (2007), Rachunkowość zarządcza i controlling projektów, C.H. Beck, Warszawa.
 8. Łada M., Kozarkiewicz A. (2010), Zarządzanie wartością projektów, C.H. Beck, Warszawa.
 9. Napiecek R. (2013), Rachunek kosztów w zrównoważonej ocenie dokonań uczelni wyższej, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań.
 10. Pawlak M. (2006), Zarządzanie projektami, WN PWN, Warszawa.
 11. Trocki M. (2014), Organizacja projektowa, PWE, Warszawa.
 12. Trocki M., Bukłaha E., Grucza B. (2013), Planowanie zasobów projektu [w:] Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
 13. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. 2012, poz. 572 z późn. zm.
 14. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dz.U. 2013, poz. 907 z późn. zm.
 15. Wirkus M., Roszkowski H., Dostatni E., Gierulski W. (2014), Zarządzanie projektem, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu