BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jankowska Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Mroczek Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Polowczyk Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Trąpczyński Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Paradoks koopetycji - teoria czy praktyka?
The Paradox of Coopetition - Theory or Practice?
Źródło
Marketing i Rynek, 2016, nr 2, s. 2-12, rys., tabl., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Koopetycja, Zarządzanie strategiczne, Przewaga konkurencyjna, Współpraca przedsiębiorstw
Coopetition, Strategic management, Competitive advantage, Enterprises cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule została przedstawiona problematyka jednoczesnego łączenia ze sobą relacji konkurencyjnych i kooperacyjnych w ramach strategii rynkowej przedsiębiorstw zwanej koopetycją. Zaprezentowano liczne przykłady ilustrujące tego typu zachowania wraz z ich fundamentalnymi motywami i skutkami ekonomicznymi. Zwrócono uwagę na okoliczność, iż koopetycja stanowi coraz częściej narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej. Jednocześnie wymaga ona jednak odpowiednich rozwiązań organizacyjnych, które ułatwiają efektywną kooperację niezależnych od siebie podmiotów o różnych celach. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses the issue of combining both competitive and cooperative relationships within the market strategy of firms, referred to as coopetition. Numerous examples have been presented which illustrate different aspects of this phenomenon, particularly their underlying motives and economic outcomes. It has been underlined that coopetition is increasingly becoming a means of reinforcing the competitive advantage of firms. At the same time, however, it requires appropriate organizational solutions which facilitate an effective cooperation of entities having distinct business goals. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Akamai (2012). Orange and Akamai Form Content Delivery Strategic Alliance. Pozyskano z: https://www.akamai.com/us/en/about/news/press/2012-press/orange-and-akamai-form-content-deliveiy-strategic-alliance.jsp (21.08.2015).
 2. Bengtsson, M., Hinttu, S. i Kock, S. (2003). Relationships of Cooperation and Competition Between Competitors. Referat na 19th Annual IMP Conference. Lugano. Pozyskano z: http://www.impgroup.org/uploads/papers/4294.pdf (31.03.2011).
 3. Brandenburger, A.M. i Nalebuff, B.J. (1996). Co-opetition. New York: Doubleday.
 4. Cabrera, M. (2014). Use Co-opetition to Build New Lines of Revenue. Harvard Business Review, (10). Pozyskano z: https://hbr.org/2014/02/use-co-opetition-to-build-new-lines-of-revenue (27.08.2015).
 5. Cygler, J., Materna, G., Witek-Hajduk, M.K., Marciszewska, E. i Aluchna, M. (2013). Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Warszawa: Wolters Kulwer.
 6. Czakon, W. (2012). Równowaga a wzrost - relacja odwróconego U w naukach o zarządzaniu. Przegląd Organizacji, (10), 7-10.
 7. Dagnino, G.B., Yami, S., Le Roy, F. i Czakon, W. (2008). Strategie koopetycji - nowa forma dynamiki międzyorganizacyjnej. Przegląd Organizacji, (6), 3-8.
 8. Doz, Y.L. (1996). The Evolution of Cooperation in Strategic Alliances: Initial Conditions or Learning Processes? Strategic Management Journal, 17, 55-83.
 9. Dunaj, В. (red.) (1996). Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa: Wilga.
 10. Fischer, H., Hucko, M. i Kölling, M. (2010). Daimler zapft Wissen von Toyota an. Financial Times Deutschland, (17.09.2010).
 11. Garraffo, F. (2002). Types of Coopetition to Manage Emerging Technologies. Referat na: EURAM Second Annual Conference "Innovative Research in Management". Stockholm. Cyt. za: W. Rzońca, (2005). Koopetycja - przejaw przeobrażeń we współczesnej praktyce zarządzania. W: J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia metod i praktyk zarządzania (84-90). Wrocław: AE we Wrocławiu.
 12. Gnyawali, D. i Park, B.-J. (2011). Co-opetition between Giants: Collaboration with Competitors for Technological Innovation. Research Policy, 40, 650-663.
 13. Gottinger, H., Umali, C. i Floether, F. (2010). Strategic Alliances in Biotechnology and Pharmaceuticals. New York: Nova Science Publishers.
 14. Jankowska, В. (2012). Koopetycja w klastrach kreatywnych. Przyczynek do teorii regulacji w gospodarce rynkowej. Poznań: Wyd. UEP.
 15. Kutschker, M. i Schmid, S. (2008). Internationales Management. Monachium: Oldenbourg.
 16. Lowitt, E. (2012). Why Your Company Should Partner with Rivals. Harvard Business Review, (12). Pozyskano z: https://hbr.org/2012/03/why-your-company-should-partne (27.08.2015).
 17. Man de, A.-P., Roijakkers, N. i de Graauw, H. (2010). Managing Dynamics through Robust Alliance Governance Structures. The Case of KLM and Northwest Airlines. European Management Journal, 28 (3), 176-178.
 18. Ohler, A. (2010). Microsoft Startet Jagd auf Apple in Europa. Financial Times Deutschland, (12.10.2010).
 19. Peters, T.J. i Waterman, R.H. (2011). W poszukiwaniu doskonałości w biznesie. Warszawa: MT Biznes.
 20. Rungg, A. i Laube, H. (2010). Apple macht Computer fit für Apps. Financial Times Deutschland, (22.10.2010).
 21. Schlüter, M. (2010). RIM nimmt Kampf gegen iPhone auf. Financial Times Deutschland, (04.08.2010).
 22. Szczubiała, P. (2009). Wybrane aspekty aliansów strategicznych jako formy współpracy przedsiębiorstw. W: J. Rymarczyk, B. Skulska i W. Michalczyk (red.), Procesy Globalizacji (452-461). Wrocław: UE we Wrocławiu.
 23. Wadewitz, F. (2010). Apple hebt iPhone-Monopol auf. Financial Times Deutschland, (31.03.2010).
 24. Welch, J. i Welch, S. (2005). Winning znaczy zwyciężać. Warszawa: Studio Emka.
 25. Wendel, T. i Rungg, A. (2010). Nokia und Intel landen Coup gegen Apple. Financial Times Deutschland, (26.08.2010).
 26. Wessel, M., Allworth, J. i Levie, A. (2015). Old Management Systems Stifle New Business Models. Harvard Business Review, (4). Pozyskano z: https://hbr.org/2015/04/old-management-systems-stifle-new-business-models (27.08.2015).
 27. Wit de, B. i Meyer, R. (2007). Synteza strategii. Warszawa: PWE.
 28. Zerbini, F. i Castalado, S. (2007). Stay in or Get out the Janus? The Maintenance of Multiplex Relationships between Buyers and Sellers. Industrial Marketing Management, 36 (7), 941-954.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu