BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Szymon (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Lokalizacja parkingów Park and Ride w przestrzeni Łodzi
Location of Park and Ride parking lots in the city of Łódź
Źródło
Problemy Rozwoju Miast, 2015, nr 4, s. 37-45, rys.,bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Komunikacja w systemie Park and Ride, Dojazdy do pracy
Communication in Park-and-Ride system, Commuting
Uwagi
streszcz., summ..
Kraj/Region
Łódź
Lodz
Abstrakt
Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badania poświęconego lokalizacji parkingów typu Park and Ride (P&R - parkuj i jedź) w przestrzeni dużego miasta, zrealizowanego w Łodzi. Potencjalne, włączone do badania lokalizacje zaczerpnięto z raportu z konsultacji społecznych w sprawie systemu transportowego Łodzi na rok 2025, przeprowadzonych przez łódzki Zarząd Dróg i Transportu. Wypracowana na potrzeby artykułu metoda badawcza została tak pomyślana, aby uwzględniała wszystkie kluczowe dla funkcjonowania tego typu parkingów czynniki. Wprowadzono więc do analizy dane dotyczące: liczby i pochodzenia osób dojeżdżających do pracy do Łodzi, liczby i rozmieszczenia przystanków miejskiej komunikacji zbiorowej, funkcjonowania miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego oraz liczby i rozmieszczenia budynków o funkcji usługowej i przemysłowej w przestrzeni miasta. Rezultatem badania jest wskazanie tych spośród potencjalnych lokalizacji, które w świetle aktualnie występujących czynników charakteryzowałyby się najwyższym poziomem efektywności funkcjonowania. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the results of a study on locating Park and Ride parking lots in a big city on the example of Łódź. Possible locations included in the survey were based on the data found in the report of the public consultation on the transport system in Łódź in 2025 conducted by the Board of Roads and Transport in Łódź. A method, which was developed for the purposes of this article, included all the key factors of this type of car parks functioning. Therefore, the analysis included the following data: a number and routes taken by commuters in Łódź, a number and location of public transport stops, a functioning of the municipal transport company and a number and location of service and industrial premises. The study managed to identify potential locations of car parks which, under the currently circulating factors, have the highest level of operational efficiency. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brol R. (red.), 2004, Ekonomika i zarządzanie miastem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław
 2. Dembińska-Cyran I., 2006, Sposoby rozwiązywania problemów transportu w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju miast (cz. 1), Logistyka, 6, 14-17
 3. Dojazdy do pracy. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, 2014, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
 4. Foltyński M., Jeleń I., Guszczak B., 2011, Transfer dobrych praktyk logistycznych jako narzędzie usprawniania logistyki miejskiej, Logistyka, 3, 637-648
 5. Grava S., 2004, Urban Transportation Systems. Choices for Communities, McGraw-Hill, London
 6. Materiał informacyjny do konsultacji społecznych dotyczący systemu transportowego miasta Łodzi na rok 2025, 2014, Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi przy współpracy Biura Planowania Rozwoju Warszawy S.A., Łódź
 7. Perenc J., 1994, Próba określenia istoty kosztów zewnętrznych w transporcie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 130: Prace Wydziału Transportu i Łączności, 5, 15-24
 8. Pęski W., 1999, Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Arkady, Warszawa
 9. Potrykowski M., Taylor Z., 1982, Geografia transportu. Zarys problemów, modeli i metod badawczych, PWN, Warszawa
 10. Raport z konsultacji społecznych dotyczących systemu transportowego miasta Łodzi na rok 2025, 2015, Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi, Łódź
 11. Tundys B., 2011, Sustainable Mobility in the Cities - Concepts and Solution, [w:] R. Janecki, G. Sierpiński (red.), Contemporary Transportation Systems. Selected Theoretical and Practical Problems. New Mobility Culture, Wy- dawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 113-122
 12. Tundys B., 2013, Logistyka miejska. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa
 13. Wiśniewski S., 2015, Zróżnicowanie dostępności transportowej miast w woje-wództwie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2435
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu