BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlisiak Mieczysław (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Tytuł
Osiąganie celów, spełnianie misji i realizacja zadań przez siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej elementem bezpieczeństwa narodowego
The Achievement of The Objectives, to Comply With the Mission and the Implementation of Tasks by the Armed Forces of the Republic of Poland National Security Element
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2015, nr 5 (CD), s. 604-118, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Siły zbrojne, Bezpieczeństwo narodowe, Wojsko, Strategia obronna RP
Armed forces, National security, Army, Defence Strategy of the Republic of Poland
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W zapewnieniu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej /RP/ kluczową rolę spełniają jej Siły Zbrojne. Wynika to z treści dokumentów normatywnych, a zwłaszcza z treści Konstytucji RP. Dokumenty te stanowią podstawę określenia zasadniczych celów, możliwych do spełnienia misji przez Siły Zbrojne RP oraz wynikających z nich zadań. Ich realizacja stanowi wymóg podstawowy zapewnienia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. warunkiem zasadniczym realizacji celów, misji i zadań w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa RP jest konieczność posiadania profesjonalnych Sił Zbrojnych odpowiednio wspieranych i w pełni zabezpieczonych , w tym pod względem logistycznym. (abstrakt oryginalny)

To ensure the security of the Republic of Poland /RP/a key role meet its armed forces. This is due to the content of normative documents, and in particular from the wording of the Constitution of the REPUBLIC. These documents form the basis for determining the principal objectives, possible to fulfill the mission by the armed forces of the REPUBLIC OF POLAND and the ensuing tasks. They constitute the primary requirement to ensure the safety of the Republic of Poland. prerequisite objectives, missions and tasks in the context of ensuring the security of the REPUBLIC OF POLAND is the need to have professional Armed forces, properly supported and fully secured, including in terms of logistics. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Czupryński A., "Współczesna sztuka operacyjna", Warszawa 2009, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
  2. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Dziennik Ustaw 1997.
  3. Kitler W., Bezpieczeństwo Narodowe RP, Podstawowe kategorie, Uwarunkowania, System. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2011.
  4. Program rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2009 - 2018.
  5. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, MON Warszawa 2014.
  6. Strategia obronności Rzeczypospolitej Polskiej, Strategia sektorowa do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, wyd. MON, Warszawa 2009.
  7. Pająk E., Zarządzanie produkcją Produkt, technologia, organizacja, Wydawnictwo: PWN, Warszawa 2006, s. 197.
  8. Strona internetowa www. nato . int/KFOR.
  9. Wizja Sił Zbrojnych RP - 2030, wyd. MON- Departament Transformacji, Warszawa 2008.
  10. Wojsko Polskie w operacjach pokojowych 1953 - 2008, wyd. MON, Warszawa 2008
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu