BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Alińska Agnieszka, Pietrzak Bogusław, Wasiak Katarzyna
Tytuł
Współczesne problemy oraz wyzwania w zakresie utrzymania stabilności bezpieczeństwa systemu finansowego
Contemporary problems and challenges to stability and security of financial system
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 2, s. 29-50, tab., wykr.
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Polityka makroostrożnościowa, Sektor bankowy, System finansowania, Stabilność finansowa
Financial crisis, Macroprudential policy, Banking sector, System of financing, Financial sustainability
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęta zostanie próba zwrócenia uwagi na najważniejsze zamiany, jakie zostały już wprowadzone lub będą wdrożone w życie w najbliższym okresie w sferze funkcjonowania sektora bankowego. Sektor finansowy, a przede wszystkim sektor bankowy jest postrzegany jako inicjator, moderator i niezwykle ważny element systemu gospodarczego. Dostosowanie systemu finansowego do współczesnych wymogów gospodarki rynkowej, oczekiwań płynących ze sfery realnej gospodarki i potrzeb zgłaszanych przez sektor przedsiębiorstw sprzyjać będzie nie tylko poprawie stabilności i bezpieczeństwa systemów finansowych, ale stanowić będzie podstawę do długoterminowego i efektywnego rozwoju gospodarczego w ujęciu ogólnokrajowym, ogólnoeuropejskim czy ogólnoświatowym. Ponadto, pomimo stosunkowo krótkiego okresu, który poddany zostanie analizie, można dokonać wstępnej oceny dotychczasowych zmian, nowych mechanizmów oraz znaczenia instytucji i instrumentów, które wykorzystano w celu poprawy poziomu stabilności i bezpieczeństwa funkcjonowania systemu finansowego. (fragment tekstu)

Although importantchanges were introduced to the recent financial crisis, there still is room for improvement in terms of stability and safety. The aim of the article is to describe those improvements, particularly in operations of central and commercial banks, and their influence on sustainable growth. The text lists systematic conditions of stability and safety of banking system and points out to the importance of trust in financial institutions, systematic risk, macroprudential policy and the need to coordinate macroprudential, microprudential and monetary policies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alberola E., Trucharte C., Vega J. L., Central banks and macroprudencial policy. Some reflections form Spanish experience, Banco de Espana, "Documentos Ocasionales" No. 1105, 2011, s. 12.
 2. Alińska A., Rola i pozycja sieci bezpieczeństwa finansowego w utrzymaniu stabilności systemu finansowego, w: Polityka monetarna i fiskalna a stabilność sektora finansowego, red. A. Alińska, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 24.
 3. Bank for International Settlements, Issues related to the measurement of market size and macroprudential risks in derivatives markets, report prepared by a working group established by the central banks of the G10 countries, Basel, February 1995 (Brockmeijer Report).
 4. Bank for International Settlements, Proposals for improving global derivatives market statistics, report prepared by a working group established by the Euro-currency Standing Committee of the central banks of the G10 countries, Basel, July 1996 (Yoshikuni Report).
 5. Bank for International Settlements, Recent developments in international interbank relations, report prepared by a working group established by the central banks of the G10 countries, Basel, October 1992 (Promisel Report).
 6. Bank for International Settlements, Recent innovations in international banking, report prepared by a study group established by the central banks of the G10 countries, Basel, April 1986 (Cross Report).
 7. Bańbuła P., Polityka makroostrożnościowa: przesłanki, cele, instrumenty i wyzwania, "Materiały i Studia NBP" nr 298, 2013, s. 12-13.
 8. Bean C. R., Asset prices, financial imbalances and monetary policy: are inflation targets enough?, w: Asset Prices and Monetary Policy, red. A. Richards, T. Robinson, Reserve Bank of Australia, Sydney 2000, s. 48-76.
 9. Bean C. R., Asset prices, financial instability, and monetary policy, "American Economic Review" No. 94 (2), 2004, s. 14-18.
 10. Bean C. R., Globalisation and Inflation, "World Economics" Vol. 8 (1), January 2007, s. 57-73.
 11. Bean C. R., The Great Moderation, the Great Panic and the Great Contraction, Schumpeter Lecture delivered at the Annual Congress of the European Economic Association, Barcelona, 25 August 2009.
 12. Beau D., Clerc L., Mojon B., Macroprudential Policy and the Conduct of Monetary Policy, Banque de France, "Working Paper" No. 390, 2012, s. 10.
 13. Bernanke B., Gertler M., Should central banks respond to movements in asset prices?, "American Economic Review" No. 91 (2), May 2004, s. 253-257.
 14. Borio C., Implementing a macroprudential framework: Blending boldness and realism, Bank for International Settlements, 22 July 2010, s. 18.
 15. Borio C., Lowe P., Assessing the risk of banking crises, "BIS Quarterly Review" December 2002, s. 43-54.
 16. Borio C., White W., Whither monetary and financial stability? The implications of evolving policy regimes, "BIS Working Papers" No. 147, February 2004.
 17. Brzozowski M., CRD IV, CRR - instrumenty makroostrożnościowe, Departament Systemu Finansowego NBP, Warszawa 2014, s. 3-5.
 18. Cecchetti S., Genberg S. H., Lipsky J., Wadhwani S., Asset Prices and Central Bank Policy, Geneva Reports on the World Economy 2, International Centre for Monetary and Banking Studies, Geneva 2000.
 19. Clement P., The term "macroprudential": origins and evolution, "BIS Quarterly Review" March 2010, s. 59-60.
 20. Crockett A., Marrying the micro- and macroprudential dimensions of financial stability, "BIS Speeches" 21 September 2000.
 21. Dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
 22. Daniluk D., S. Niemierka, Nadzór bankowy w Polsce, "Bank i Kredyt" nr 9, 2005.
 23. Dembinski P., Finansjalizacja - klęska urodzaju w gospodarce, www. obserwatorfinansowy.pl, 24.01.2012.
 24. Detken C., Smets F., Asset price booms and monetary policy, w: Macroeconomic Policies in the World Economy, red. H. Sibert, Springer, Berlin 2004.
 25. Dobrzańska A., Polityka makroostrożnościowa - zagadnienia instytucjonalne. Teoria i dotychczasowe doświadczenia w Unii Europejskiej, Instytut Ekonomiczny NBP, "Materiały i Studia" nr 307, 2014.
 26. Dziawgo L., Społeczna odpowiedzialność biznesu a bezpieczeństwo systemu bankowego, w: Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego, red. nauk. J. Nowakowski, T. Famulska, Difin, Warszawa 2008, s. 119.
 27. Frait J., Komárková Z., Financial Stability, Systemic Risk and Macroprudential Policy, Czech National Bank/Financial Stability Report 2010/2011, s. 107.
 28. Galati G., Moessner R., Macroprudential Policy - a Literature Review, "BIS Working Paper" 337, 2011, s. 3.
 29. Group of Ten, Report on Consolidation in the Financial Sector, BIS-IMF-OECD 2001, s. 126.
 30. Grzybowski M., Działalność pomocowa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w: Systemy gwarantowania depozytów w Polsce i na świecie. Dziesięć lat bankowego Funduszu Gwarancyjnego, pr.zb. pod red. W. Baki, PWE, Warszawa 2005, s. 105.
 31. Koleśnik J., Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2011, s. 54-57.
 32. Korenik D., Odpowiedzialność banku komercyjnego. Próba syntezy, Difin, Warszawa 2009, s. 8.
 33. Landau J. P., Bubbles and macroprudential supervisor, remarks at the Join Conference on "The Future of Financial Regulation", Banque de France and Toulouse School of Economics (TSE), Paris, January 28, 2009, s. 1.
 34. Niedziółka P., Kredytowe instrumenty pochodne a stabilność finansowa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 67-68.
 35. Oet M. V., Ong S. J., Gramlich D., Policy in Adaptive Financial Markets - The Use of Systemic Risk Early Warning Tools, Federal Reserve Bank of Cleveland, "Working Paper" 13-09, May 2013, s. 45-46.
 36. Palley T. I., Financialization: Why It Is and Why It Matters, The Levy Economics Institute and Economics for Democratic and Open Societies, Bard College, "Working Paper" No. 525, December 2007, s. 2.
 37. Pietrzak B., System bankowy, w: System finansowy w Polsce, t. 1, red. nauk. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 15.
 38. Raport o stabilności systemu finansowego, NBP, Warszawa 2013, s. 3.
 39. Rojek-Nowosielska M., Kształtowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego, Wrocław 2006, s. 49.
 40. Rosati D., Regulacje makroostrożnościowe a stabilność sektora bankowego, "Bank i Kredyt" nr 45 (5), 2014, s. 381.
 41. Rozwój systemu finansowego w Polsce, NBP, Warszawa 2014.
 42. Smaga P., Ryzyko systemowe niczym potwór z Loch Ness, www.obserwatorfinansowy.pl, 2.12.2013.
 43. Szpunar P., Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym, "Materiały i Studia" nr 278, 2012.
 44. Szpunar P., Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym, Instytut Ekonomiczny NBP, "Materiały i Studia" nr 278, 2012, s. 23.
 45. Unia Bankowa, red. nauk. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2013, s. 169.
 46. Wójcik C., Co z drugą falą kryzysu, "Rzeczpospolita" 25 sierpnia 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.2.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu