BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawczyk Marcin
Tytuł
O problemie skuteczności polityki fiskalnej i pieniężnej
On effectiveness of fiscal and monetary policies
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 2, s. 11-28
Słowa kluczowe
Efekt wypychania, Równoważność ricardiańska, Popyt na pieniądze, Podaż pieniądza, Polityka pieniężna
Crowding out effect, Ricardian equivalence, Money demand, Money supply, Monetary policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sens interwencji państwa w gospodarkę - polityce fiskalnej oraz pieniężnej nadała dopiero keynesowska teoria dochodu oraz preferencji płynności, bo poprzedzająca je ekonomia klasyczna argumentowała za nieskutecznością polityki państwa, której celem jest sterowanie aktywnością gospodarczą. Podobne wnioski przedstawiają dziś nowi ekonomiści klasyczni. Z tego względu to nieklasyczne, a keynesowskie, czy nawet monetarystyczne mechanizmy opisujące przebieg skutków ekspansji fiskalnej i monetarnej określa się dziś mianem (za D. Elmendorfem i G. N. Mankiwem) "makroekonomii konwencjonalnej", uznając, że gospodarka najczęściej właśnie tak reaguje na te ekspansje. Nie oznacza to jednak, że te konwencjonalne mechanizmy są pewne nawet w "konwencjonalnej teorii". Teoretycy identyfikują zjawiska, które mogą zakłócić ich przebieg i osłabić, lub nawet je unieruchomić. Artykuł dotyczy tych właśnie kwestii. (fragment tekstu)

The article reviews theoretical analyses of effectiveness of fiscal and monetary policies. The first part concentrates on classical and new classical arguments on ineffectiveness of fiscal and monetary stimulus, i.e. proving that the stimulus does not influence real economic aggregates. These arguments include laissez-faire doctrine and rational expectations, aggregate supply, and continuous market clearing hypotheses. The second part contains detailed description of adjustment processes brought about by fiscal and monetary expansions considered by contemporary theorists (e.g. D. Elmendorf and G. N. Mankiw) as "conventional macroeconomics". These processes serve as theoretical argument in favor of a monetary accommodation of fiscal expansion. The third part forms a concise review of macroeconomic concepts which show that conventional adjustment process can be interrupted or even stopped during any of their phases (ricardian equivalence theorem, Friedman's money illusion liquidity trap, investment insensitivity, Tobin's crowding out effect). In the final part, the author points out that monetary accommodation can weaken effectiveness of fiscal expansion. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barro R., Are government bonds net wealth?, "Journal of Political Economy" Vol. 82 (6), 1974, s. 1095-1117.
  2. ElmendorfD., MankiwG. N., Government debt, "NBER WP'' 6470, 1998.
  3. Friedman M., The role of monetary policy, "The American Economic Review" Vol. 58 (1), 1968, s. 1-17.
  4. Koo R., The Holy Grail of macroeconomics: lessons from Japan's Great Recession, Wiley & Sons, Singapore 2009.
  5. Lipsey R., The relation between unemployment and the rate of change of money wage rates in the United Kingdom, 1862-1957: a further analysis, "Economica, New Series" Vol. 27 (105), 1960, s. 1-31.
  6. Phelps E., Phillips curves, expectations of inflation, and the optimal inflation over time, "Economica" 34 (135), 1967, s. 254-281.
  7. Sargent T., N. Wallace, Rational expectations and the theory of economic policy, "Journal of Monetary Economics" 2, 1976, s. 169-183.
  8. Sargent T., Wallace N., Rational expectations, the optimal monetary instrument and the optimal money supply rule, "The Journal of Political Economy" Vol. 83 (2), 1975, s. 241-254.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.2.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu