BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malinowski Dariusz
Tytuł
Dług publiczny w ujęciu ekonomicznym i prawnym. Zmienność długu publicznego w wybranych gospodarkach pozaeuropejskich po 2007 roku na tle państw Unii Europejskiej
Economic and legal perspectives on public debt. Changes in public debt in selected non-European economies after 2007 in comparison with the EU member states
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 2, s. 77-109, tab.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Deficyt budżetowy, Dług publiczny
Public finance, Budget deficit, Public debt
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiony przegląd świata pod kątem stanu finansów publicznych poszczególnych krajów pokazuje, że nie jest prawdziwa opinia (wygłaszana często zwłaszcza przez europejskich polityków gospodarczych), iż po 2007 r., w okresie światowego kryzysu ekonomicznego nie można było uniknąć kryzysu finansów publicznych, a więc wysokich deficytów budżetowych i istotnego wzrostu długu publicznego. Niskie tempo wzrostu gospodarczego czy nawet recesja gospodarcza nie musi automatycznie prowadzić do pogorszenia sytuacji finansów publicznych i poprzez to tworzyć dodatkowy czynnik negatywnie oddziaływający na tempo wzrostu realnej produkcji. Są przykłady krajów, które mimo wyjątkowo niskiego tempa wzrostu gospodarczego w ostatnich latach uniknęły znacznego wzrostu długu publicznego w relacji do PKB, ale są i takie kraje, które odznaczały się relatywnie wysokim wzrostem realnego PKB, a mimo to doprowadziły do istotnego wzrostu udziału długu publicznego w PKB. (fragment tekstu)

The two main aims of the text were comparative analysis of several legal methodologies for defining public debt developed by international organizations and presenting the Polish legal methodology of calculating public debt while pointing out to the differences between methodologies. Presentation of the concept of the budget deficit and public debt in economic theory served as introduction to the description of legal approach to public debt. The second part of the study examines the economic volatility of the state budget deficit and public debt in selected non-European economies after 2007. The analysis was carried out on a group of sixty-largest economies in the world by GDP at market prices by purchasing power parity. The state of public finance of non - European economies is shown in comparison with the state of EU public finance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Art. 72 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  2. Dane Banku Światowego.
  3. Dane Eurostatu.
  4. ESA 95 manual on government deficyt and debt, Ofice for Oficial Publications of the European Communities, Luxemburg 2002 oraz Government Finance Statistics Manual 2013, International Monetary Fund, Washington.
  5. GóraM., System emerytalny, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003.
  6. Marchewka-Bartkowiak K., Zarządzanie długiem publicznym, PWN, Warszawa 2008, s. 187.
  7. Na podstawie rozporządzenia Rady Unii Europejskiej o stosowaniu protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu nr 479/2009 z 25 maja 2009 r. dołączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
  8. Wernik A., Problemy definicji długu publicznego, "Studia Biura Analiz Sejmowych" nr 4 (28), 2011, s. 13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.2.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu