BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Owsian Piotr Łukasz
Tytuł
Ryzyko i jego wpływ na finanse przedsiębiorstw
Risk and Its Impact on Corporate Finance
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2015, t. 46, nr 1, s. 97-121, wykr., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko w przedsiębiorstwie, Przedsiębiorstwo hi-tech, Finanse przedsiębiorstwa
Enterprise risk, Hi-tech company, Enterprise finance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest dokonanie charakterystyki ryzyka oraz jego wpływu na decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie i finanse przedsiębiorstw. W artykule porównano pojęcia ryzyko i niepewność, zaproponowano autorską środowiskową afiliacyjną klasyfikację ryzyka, dokonano charakterystyki rodzajów ryzyka wykorzystując studia przypadków. Zwrócono również uwagę na często pomijany aspekt "ryzyka niepodejmowania ryzyka" na przykładzie przedsiębiorstw branży hi-tech. (abstrakt oryginalny)

The purpose of article is to review risks and its impact on both making decisions in enterprises and corporate finance. In article concepts of risk and uncertainty were compared, the author's affiliation environmental risk classification was proposed, a wide range of risks were presented using a number of case studies. In addition, attention was drawn to the often overlooked aspect - the risk of not taking the risk - led by examples of hi-tech enterprises. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aabo T., Fraser J.R.S., Simkins B.J. (2005), The Rise and Evolution of the Chief Risk Officer: Enterprise Risk Management at Hydro One, "Journal of Applied Corporate Finance", Volume 17, Number 3, 62-75, DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-6622.2005.00045.x
 2. Allais M. (1953), Le Comportement de l'Homme Rationnel Devant le Risque: Critique des Postulats et Axiomes de l'Ecole Americaine, "Econometrica", Vol. 21, No. 4, 503-546, DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1907921
 3. Bernoulli D. (1738), Exposition of a New Theory On the Measurement of Risk, "Econometrica" (1954), Vol. 22, No. 1, 23-36, DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1909829
 4. Damodaran A. (2008), Strategic Risk Taking. A Framework for Risk Management, Prentice Hall, Upper Saddle River.
 5. Diebold F.X., Doherty N.A., Herring R.J. (2010), The Known, the Unknown, and the Unknowable in Financial Risk Management. Measurement and Theory Advancing Practice, Princeton University Press, Princeton.
 6. Doman M. (2011), Mikrostruktura giełd papierów wartościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 7. Duffie D., Singleton K.J. (2003), Credit Risk: Pricing, Measurement, and Management, Princeton University Press, Princeton.
 8. Fiszeder P. (2009), Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 9. Fraser J., Simkins B.J. (2010), Enterprise Risk Management, John Wiley & Sons, Hoboken.
 10. Frigo M.L., Anderson R.J. (2009), Strategic Risk Assessment. A first step for improving risk management and governance, "Strategic Finance", December 2009, 25-33.
 11. Goldmann K. (2009), Analiza sytuacji finansowej, [w:] Sojak S. (red.), Założyć własną firmę i nie zbankrutować. Aspekty zarządcze, Difin, Warszawa.
 12. Hoffman D.G. (2002), Managing Operational Risk: 20 Firmwide Best Practice Strategies, John Wiley & Sons, New York.
 13. Hryniewiecki R., Borońska K. (2008), Czynniki wpływające na rynek ropy naftowej na świecie, [w:] Noga M., Stawicka M. (red.), Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej, Wydawnictwo CeDeWu.PL, Warszawa.
 14. Jajuga K. (2007), Koncepcja ryzyka i proces zarządzania ryzykiem - wprowadzenie, [w:] Jajuga K. (red.), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Jajuga K., Jajuga T. (2008), Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Jorion P. (2007), Value-at-Risk. The New Benchmark of Managing Financial Risk, 3rd edition, McGraw-Hill, New York.
 17. Kahneman D., Tversky A. (1979), Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk, "Econometrica", Vol. 47, No. 2.
 18. Kahney L. (2014), Jony Ivy: Geniusz, który zaprojektował najsłynniejsze produkty Apple, Ignis Media, Kraków.
 19. Kaźmierczak A. (2009), Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Kotler P., Armstrong G. (2012), Principles of Marketing, 14th Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River.
 21. Kuziak K. (2011), Pomiar ryzyka przedsiębiorstwa. Modele pomiaru i ich ryzyko, Wydawnic-two Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 22. Lam J. (2014), Enterprise Risk Management: From Incentives to Controls, 2nd Edition, John Wiley & Sons, Hoboken.
 23. McNeil A.J., Frey R., Embrechts P. (2005), Quantitative Risk Management. Concepts, Tech-niques and Tools, Princeton University Press, Princeton.
 24. Mun J. (2006), Modeling Risk. Applying Monte Carlo Simulation, Real Options Analysis, Forecasting, and Optimization Techniques, John Wiley & Sons, Hoboken.
 25. Osińska M. (2006), Ekonometria finansowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 26. Owsian P.Ł. (2015), Wykorzystanie kwantylowych miar ryzyka i instrumentów pochodnych w procesie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Magdaleny Osińskiej w Katedrze Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 27. Romanowska M., Gierszewska G. (2002), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 28. Rotar V.I. (2012), Probability and Stochastic Modeling, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton.
 29. Sobczyk M. (2011), Matematyka finansowa, Placet, Warszawa.
 30. Sweeting P. (2011), Financial Enterprise Risk Management, Cambridge University Press, New York.
 31. Światowiec-Szczepańska J. (2010), Planowanie ryzyka strategicznego w przedsiębiorstwie, [w:] Kawerska K. (red.), Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt na-ukowy 99, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 32. Tokarski A., Tokarski M. (2014), Charakterystyka strategii finansowania działalności przed-siębiorstwa, [w:] Kołosowska B., Chojnacka E., Tokarski A., Tokarski M. (2014), Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, wydanie II zmienione, Wolters Kluwer, Warszawa.
 33. Von Neumann J., Morgenstern O. (1953), Theory of Games and Economic Behavior, Prince-ton University Press, Princeton.
 34. Willett A.H. (1901), Economic Theory of Risk and Insurance, Columbia University Press, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2015.005
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu