BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kudrycka Izabella (University of Finance and Management in Warsaw)
Tytuł
The Regional Development of Poland in 2005-2013 - the Main Tendencies
Rozwój regionalny w Polsce w latach 2005-2013 - główne tendencje
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2015, t. 46, nr 1, s. 141-155, tab., wykr., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Wskaźniki makroekonomiczne, Produkt krajowy brutto (PKB), Entropia, Analiza ekonometryczna
Regional development, Macroeconomic indicators, Gross domestic product (GDP), Entropy, Econometric analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia ekonometryczną analizę rozwoju regionalnego Polski w latach 2005-2013. Przedmiotem rozważań są nie tylko trendy wzrostu PKB w poszczególnych województwach i zwiększanie się w czasie różnic między poziomem PKB per capita w regionach słabiej i mocniej rozwiniętych, ale też możliwości bardziej kompleksowego ujęcia rozwoju regionalnego. W tym celu zaproponowano wykorzystanie zaproponowanych przez autorkę miar podobieństwa obliczonych dla wybranych zmiennych-charakteryzujących ekonomiczne i społeczne atrybuty rozwoju. Analiza zmian w czasie wartości miar podobieństwa umożliwia określenie czy występuje proces konwergencji rozwoju, czy też zjawisko dywergencji. (abstrakt oryginalny)

The regional development of Poland is presented from a different point of view. One is connected with the GDP growth paths, characterizing each of the regions of Poland and their differentiation. Another deals with the gap of per capita GDP between regions and characteristic features of the regional development, especially if one can observe the convergence or divergence processes. According to the theory that GDP is not only one category sufficient to represent regional development, some selected variables are examined from the convergent point of view. The new method of convergence analysis is presented in this paper. The method is based on the information theory and entropy. The distributions by regions of selected variables representing the different socio-economic phenomena are compared with the distribution of basic variables, treated as a pattern, and the proposed similarity measures are estimated. The analysis of the changes in the similarity measures over time is the basis of concluding whether the convergence of regional development has been observed. The proposed method gives us more useful results, as it takes into account many aspects of socioeconomic sphere. The empirical analysis for Poland contains the period of 2005-2013. The trend models for regional per capita GDP were estimated, also for similarity measures of the selected variables. The conclusions based on the results of empirical analysis are the final part of this article. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barro, R. J. (1991), Economic Growth in a Cross-Section of Countries, Quarterly Journal of Economics, 106(2), 407-443.
  2. Barro, R. J. and Xavier Sala-i-Martin (1997), Technological Diffusion. Convergence and Growth, Journal of Economic Growth, 2, 1-27.
  3. Hellwig, Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, 15(4), 307-326.
  4. Islam, N. (2003), What Have We Learnt from the Convergence Debate? Journal of Economic Surveys, 17(3), 309-362.
  5. Kudrycka, I. (1984), Problemy i metody modelowania ekonometrycznego, PWN, Warszawa.
  6. Kudrycka, I. (2010), Wpływ funduszy unijnych na wzrost gospodarczy i rozwój regionów w Polsce, Vizja, Warszawa.
  7. Shannon, C. E. (1948), A Mathematical Theory of Communication, Bell System of Technical Journal, 27, 379-423.
  8. Stiglitz, J. (2006), Making Globalization Work, Penguin Books.
  9. Strahl, D. (1978), Propozycja konstrukcji miary syntetycznej, Przegląd Statystyczny, 25(2), 205-215.
  10. Theil, H. (1961), Economic Forecasts and Policy, 2nd edition, North Holland, Amsterdam.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2015.007
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu