BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Opałka Benedykt
Tytuł
Planowanie i zasady finansowania inwestycji publicznych na poziomie lokalnym w Polsce w latach 2008-2013
Planning and rules of financing of public investment on the local level in Poland (2008-2013)
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 2, s. 165-183, tab., wykr.
Słowa kluczowe
Inwestycje publiczne, Finanse lokalne, Polityka inwestycyjna
Public investment, Local finance, Investment policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podjęty w artykule temat stanowi wprowadzenie do szerszego wątku badawczego dotyczącego efektów realizowanych inwestycji w kontekście powiązań aktywności sektora prywatnego i sektora publicznego w gospodarce lokalnej. Celem przeprowadzonej analizy było zatem odniesienie się do uwarunkowań działalności inwestycyjnej tylko sektora publicznego i określenie głównych czynników administracyjno-prawnych i ekonomicznych, które wpływały na wykorzystanie dostępnych źródeł finansowania inwestycji oraz zakres wydatków publicznych na cele inwestycyjne podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym. Zakres podjętego badania ograniczony został na tym etapie do identyfikacji i oceny procesów regulowania ogólnych rozmiarów inwestycji, realizowanych w ramach gospodarki finansowej na poziomie gmin, jako podmiotów w największym stopniu odpowiedzialnych i zaangażowanych w procesy rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej. (fragment tekstu)

The aim of the research was to establish the most important economic and administrative factors that had shaped the possibility of using available sources of financing of public investment projects. The analysis was concentrated on attempts to identify and asses the process of regulating general value of public investment at the municipal level. Significant dificulties in maintaining a stable level of financing for the development tasks were rooted mainly in changes in economic conditions, particularly the financial crisis, and from changes in the aces and scope of the EU funds during the programming period 2007-2013. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 149.
  2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, tekst uchwalony w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe.
  3. MF ogranicza zadłużenie, samorządy miast protestują, http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/wydarzenia/mf-ogranicza-zadluzenie--samorzady-miast-protestuja,13895,1, dostęp 14.06.2011.
  4. Misterek W., Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2008, s. 48.
  5. Opałka B., Dochody budżetowe gmin w Polsce w latach 2004-2011 w układzie przestrzennym, w: Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony, red. Z. Strzelecki, P. Legutko-Kobus, "Studia KPZK PAN" t. CLII, 2013, s. 264.
  6. Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych, GUS, Warszawa 2014.
  7. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego za III kwartały 2010 r., http://www.mf.gov.pl/_files_/finanse_samorzadow/stan_zobowiazan/2010/zadluzenie_jst_iii_kw2010.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.2.7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu