BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Allen Ikemefuna (Cracow University of Economics, Poland)
Tytuł
Towards a Single European Economy : Current Problems and Long Term Solutions
W kierunku jednolitej gospodarki europejskiej : aktualne problemy i rozwiązania długoterminowe
Źródło
Horyzonty Polityki, 2015, vol. 6, nr 17, s. 49-64, rys., bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
European Economy and Geopolitics
Słowa kluczowe
Państwa członkowskie, Konwergencja gospodarcza, Wspólny rynek europejski, Europeizacja, Integracja gospodarcza
Member states, Economic convergence, Single European market, Europeanisation, Economic integration
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Artykuł przedstawia próbę krytycznej analizy i odpowiedzi na pytanie, czy Unia Europejska może być klasyfikowana jako jednolita gospodarka zgodnie z teorią integracji gospodarczej. W tym kontekście obecny poziom integracji gospodarczej jest oceniany z uwzględnieniem badań empirycznych przeprowadzonych przez innych naukowców oraz na podstawie przedstawionych przez państwa członkowskie wskaźników ekonomicznych na przestrzeni lat 2004-2013. Wyniki wskazują, że Unia Europejska jest niejednorodnym blokiem "klastrów" gospodarczych obejmujących po kilka podobnych gospodarek narodowych o różnym poziomie "zdrowia" gospodarczego, tendencji rozwojowych i możliwości rozwojowych. Te niejednorodności utrudniają realizację polityki gospodarczej, co z kolei zapobiega dalszej integracji. Artykuł omawia tak zwane "potrójne" rozwiązanie dla osiągnięcia wyższego poziomu integracji gospodarczej, które zawiera (i) zróżnicowane traktowanie państw członkowskich, w zależności od panujących warunków ekonomicznych, (ii) utworzenie europejskiego rządu gospodarczego oraz (iii) wprowadzenie reżimów walutowych w krajach strefy euro. (abstrakt oryginalny)

This paper is compiled with the objective of critically analysing whether the European Union can be classified as an integrated economy, focusing on the level of economic convergence. Against this backdrop, the current level of economic integration is assessed taking into account empirical research performed by other scholars and economic indicators shown by member states over the years 2004-2014. Results indicate that the European Union is a heterogeneous block of economic clusters with varying degrees of economic health, trends and capabilities. The heterogeneities hinder implementation of policy, which in turn prevents further integration. A "three-fold" solution for achieving a higher level of economic integration is discussed, which incorporates (i) differential treatment of member states depending on prevailing economic conditions, (ii) the establishment of a European Economic Government, and (iii) the introduction of parallel currency regimes in Eurozone countries with ailing economic health. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen, I., 2011, The Single Currency: Current Problems and Long-Term Solutions, Unpublished bachelor's thesis for bachelor's degree, Accadis International Business School, Bad Homburg Germany.
 2. Andrei L.C., 2012, The economic integration: concept and end of process, "Theoretical and Applied Economics", vol. 19, no. 10, pp. 55-70.
 3. Balassa, B., 1961, The Theory of Economic Integration, Richard D. Irwin, Homewood IL.
 4. Baskaran, T., 2009, Did the Maastricht treaty matter for macroeconomic performance?: A difference-in-difference investigation, "KYKLOS", vol. 62, no. 3, pp. 331-358.
 5. Bretschger, L., Steger, TM., 2004, The dynamics of economic integration: Theory and policy, "International Economics and Economic Policy", vol. 1, pp. 1-16.
 6. Dąbrowski, M., 2014, Central and Eastern Europe: uncertain prospects of economic convergence, (access: 04.04.2015).
 7. Drastichova, M., 2013, Convergence in the EU related to the Maastricht criteria, "Ekonomická revue - Central European Review of Economic", Issue 16, pp. 207-225.
 8. Extenberger, A., 2004, The stability and Growth Pact: Experiences and Lessons to be Learnt for Europe and the World, In Working Paper 04/05, (access: 04.04.2015)
 9. El-Agraa, A.M., 2011, The European Union: Economics and Policies, 9th edition, Cambridge University Press, Cambridge.
 10. Gruenlwad, R.K., 2014, Alternative Approaches in Evaluating the EU SME Policy: Answers to the Question of Impact and Legitimization, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 2, no. 2, pp. 77-88, doi: 10.15678/EBER.2014.020207.
 11. Hosny, A.S., 2013, Theories of Economic Integration: A Survey of the Economic and Political Literature, "International Journal of Economy, Management and Social Sciences", vol. 2, no. 5, pp. 133-155.
 12. Integration, 2015, Merriam-Webster.com, (access: 04.04.2015).
 13. König, J., Ohr, R., 2013, Different Efforts in European Economic Integration: Implications of the EU Index, "Journal of Common Market Studies", vol. 51, no. 6, pp. 1074-1090.
 14. Meny, Y., 2014, Managing the EU Crises: Another Way of Integration by Stealth?, "West European Politics", vol. 37, no. 6, pp. 1336-1353.
 15. Nežinsky, E., & Fifeková, E., 2014, The V4: a Decade after the EU Entry, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 2, no. 2, pp. 31-46, doi: 10.15678/EBER.2014.020204.
 16. Rapacki, R., Prochiniak, M., 2008, The EU enlargement and economic growth in CEE new member countries, "European Commission, Economic Papers" 367, pp. 1-21.
 17. Rusek, A., 2012, Eurozone Crisis and Its Solutions: Some Thoughts about Parallel Currency Regime, "International Business Research", vol. 5, no. 10, pp. 11-18.
 18. Spolaore E., 2013, What Is European Integration Really About? A Political Guide for Economists, "Journal of Economic Perspectives", vol. 27, no. 3, pp. 125-144.
 19. Troitino, D.R. 2013, The Current Economic crisis of the EU: Genesis, Analysis and Solutions, "Baltic Journal of European Studies", vol. 3, no. 1, pp. 6-28.
 20. Ulusoy, V., Yalcin, E., 2011, Convergence of Productivity Levels Among the EU Countries: Evidence from a Panel of Industries, Australian Economic Papers, Blackwell Publishing Ltd, Adelaide SA, pp. 98-114.
 21. Wach, K., 2014a, Internationalisation and Globalisation as the Wider Context of Europeanisation Processes from the Macro- and Microeconomic Perspective, "Horyzonty Polityki", 5(10), pp. 11-30.
 22. Wach, K., 2014b, The scale of internationalisation and Europeanisation of SMEs and their functioning in the spatial systems of the European Union, "Przedsiębiorczość - Edukacja" ("Entrepreneurship - Education"), vol. 10, pp. 136-147.
 23. Wach, K., 2014c¸ Europeanisation of Entrepreneurship Education in Europe - Looking Back and Looking Forward, "Horyzonty Wychowania", vol. 13, no. 26, pp. 11-32.
 24. World Bank, 2003, GDP per capita, PPP (current international $), World Data Bank: World Development Indicators database (access: 15.03.2015).
 25. World Bank, 2013, GDP growth (annual %), World Data Bank: World Development Indicators database (access: 15.03.2015).
 26. World Bank, 2004-2013, GDP per capita, PPP (current international $), World Data Bank: World Development Indicators database (access: 15.03.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5897
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HP.2015.061703
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu