BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Riedel Rafał (University of Opole, Poland; Technische Universität Chemnitz, Germany)
Tytuł
The Economic Determinants of the Polish (potential) Veto on the Climate-Energy Package during the EU Summit in December 2008
Ekonomiczne determinanty polskiego (potencjalnego) weta w sprawie pakietu klimatyczno-energetycznego podczas szczytu UE w grudniu 2008 roku
Źródło
Horyzonty Polityki, 2015, vol. 6, nr 17, s. 89-109, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
European Economy and Geopolitics
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Koszty ochrony środowiska, Zmiany klimatyczne
Environmental protection, Environmental protection costs, Climate change
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest naświetlenie stosunku jednego z nowych państw członkowskich Unii Europejskiej - w tym wypadku Polski - do kwestii ambitnych planów w zakresie polityki klimatycznej i energetycznej na poziomie ponadnarodowym. Ekonomiczne konsekwencje implementacji najbardziej ambitnej wersji pakietu klimatyczno-energetycznego wygenerowałyby nieproporcjonalnie wysokie koszty dla polskiej gospodarki, w tym w szczególności dla sektora energetycznego, a w rezultacie dla budżetów gospodarstw domowych. Z polskiej perspektywy scenariusz taki mógł być kontrproduktywny wobec koncepcji bezpieczeństwa energetycznego zdefiniowanego w strategicznych (w perspektywie 2030 r.) dokumentach rządowych. Pomimo racjonalnych uzasadnień klimatycznej krucjaty podejmowanej w UE, jej polityczne i ekonomiczne koszty pozostawały w niektórych państwach członkowskich na tyle wysokie, że nie wahały się one używać argumentu weta blokującego podczas spotkań Rady Europejskiej. Niniejszy tekst dostarcza więc odpowiedzi na pytanie, dlaczego polskie weto było realnym zagrożeniem podczas szczytu europejskiego w grudniu 2008 roku. (abstrakt oryginalny)

The objective of the paper is to shed light on the perspective of some new member states (NMS) of the European Union (EU) - in this case Poland - on the ambitious climate-energy endeavours undertaken at the supranational level. The economic consequences of implementing the most advanced plans would be to generate unproportionally high costs for the economy, energy production sector and, as a result, for the households' budgets. From the Polish perspective it would be counterproductive in terms of the energy security concept agreed in the strategic documents defining climate and energy policies in the 2030 time horizon. Despite the justification and rationale of the European climate crusade, the political and economic costs for some member states are high enough that they do not hesitate to threaten to veto in the EU Council meeting. This paper answers the question as to why the Polish veto on the climate-energy package was a real threat during the EU energy summit in December 2008. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bache, I., Flinders, M., (eds.), 2004, Multi-level Governance, Oxford University Press, Oxford.
 2. Belaud, J.F., 1995, Energy in Europe, Brussels.
 3. Correlje, A., van der Linde, D., 2006, Energy supply security and geopolitics: a European perspective, "Energy Policy" 34.
 4. Galster, J., 1985, Supranacjonalny charakter wspólnot zachodnioeuropejskich w doktrynie prawno-międzynarodowej, "Przegląd Stosunków Międzynarodowych" 5.
 5. Kavaouridis, K., Kouozas, N., 2008, Coal and sustainable energy supply challenges and barriers, "Energy Policy" 36, pp. 693-703.
 6. Keohane, R.O., 1977, Nye J.S., Power and Interdependence: World Politics in Transition, Little, Brown, Boston.
 7. Lindberg, L.N., 1966, Integration as a Source of Stress on the European Community System, "International Organization" 20 (2).
 8. Moravcsik, A., 1993, Preferences and Power in the European Community: A Liberal Intergovernmentalist Approach, "Journal of Common Market Studies" 3.
 9. Morgenthau, H.J., 1967, Politics among Nations. The Struggle for Power and Peace, Alfred A. Knopf, New York.
 10. Putnam, R., 1988, The Logic of Two-Level Games, "International Organisation" vol. 42.
 11. Riedel, R., 2008, Conditionality as a Mechanism of EU Foreign Policy - EUropeanisation of Close Neighbourhood, in: Jesień, L., (ed.), EU Policies in the Making, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków, pp. 67-82.
 12. Rosamond, B., 2005, The uniting of Europe and the foundation of EU studies: revisiting the neofunctionalism of Ernst B. Haas, "Journal of European Public Policy" 12:2.
 13. Rutland, P., 2008, Russia as an Energy Superpower, "New Political Economy" vol. 13, no. 2, June.
 14. Schmitter, P., 1969, Three Neofunctional Hypotheses about international integration, "International Organization" vol. 23, no. 1.
 15. Wpływ proponowanych regulacji unijnych w zakresie wprowadzenia europejskiej strategii rozwoju energetyki wolnej od emisji CO2 na bezpieczeństwo energetyczne Polski, a w szczególności możliwości odbudowy mocy wytwórczych wykorzystujących paliwa kopalne oraz poziom cen energii elektrycznej, 2008, Report prepared by Badania Systemowe "EnergSys" Sp. z o.o. for Polskim Komitetem Energii Elektrycznej (Polish Electricity Association), Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5897
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HP.2015.061705
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu