BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Khuphenia Shalva (Tbilisi State University, Georgia)
Tytuł
Suitable Political System for Starting Point of European Integration and its Contemporary Impulse : Historical Perspective
Odpowiedni system polityczny jako punkt początkowy integracji europejskiej oraz współczesny impuls : perspektywa historyczna
Źródło
Horyzonty Polityki, 2015, vol. 6, nr 17, s. 111-128, bibliogr. 43 poz.
Tytuł własny numeru
European Economy and Geopolitics
Słowa kluczowe
Państwa członkowskie, Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Terytorium państwowe, Federalizm, Decentralizacja, Funkcje
Member states, Economic and political integration of Europe, National territory, Federalism, Decentralization, Functions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Czym jest integracja europejska? Oznacza ona pewien proces historyczny, w którym europejskie państwa narodowe były skłonne do przenoszenia swoich suwerennych kompetencji na wspólne przedsięwzięcie. Unia Europejska, która obecnie składa się z dwudziestu ośmiu państw członkowskich, ma złożoną strukturę instytucjonalną, która podlega ponadnarodowej administracji centralnej (Komisji Europejskiej), demokratycznie wybieranemu parlamentowi (Parlamentowi Europejskiemu), a także Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości, oraz Europejskiemu Bankowi Centralny, które to instytucje są wynikiem procesu integracji. Wielu amerykańskich i europejskich naukowców zajmujących się Unią Europejską wyraża negatywne opinie na temat intergowermentalizmu podkreślającego wyższość organów państwa członkowskiego nad procesem integracji europejskiej. Ten artykuł próbuje udowodnić, że ta krytyka z perspektywy "historycznego instytucjonalizmu" przyczyniła się do zwiększenia znaczenia badań nad integracją europejską jako procesem politycznym, który rozprzestrzenia się w czasie. Pozwala to na odróżnienie ograniczenia kontroli państw członkowskich od stałych usprawnień instytucjonalnych, ze względu na utrwalenie doraźnych interesów, czy istnienie nieoczekiwanych konsekwencji, a to sprawia, że "utknięte" (lock-in) działania w ze względu na afirmację państw członkowskich są trudne do realizacji. Pobieżna analiza rozwoju polityki społecznej w UE ujawnia ograniczenia UE jako międzynarodowego systemu promującego aktywność zbiorową między suwerennymi państwami. Ważne jest, aby postrzegać integrację jako proces zależny od "ścieżki" (path-dependent), który przyczynia się komponowania "wielowarstwowego" europejskiego ustroju politycznego. (abstrakt oryginalny)

What it meant by European Integration? We mean the historical process whereby European nation-states have been willing to transfer, or more usually pool, their sovereign powers in a collective enterprise. The European Union, which today contains twenty-eight member states, which has a complex institutional structure that includes a supranational central administration (the European Commission), an elected Parliament, a Court of Justice and a Central Bank, is the outcome of this processes. Many American and European scientists of the European Union have chided "intergovemmentalist" accounts for emphasizing the duration of member state authority over the process of European integration. This article attempts to prove these criticisms in a "historical institutionalist" account that mentions the importance of research on European integration as a political process which spreads over time. Such an aspect distinguishes the limitations of member-state control over permanent institutional improvements, due to a fixation with short-term interests, the existence of unexpected consequences, and actions that "lock in" past decisions and make affirmation of member-state control difficult. Short exploration of the development of social policy in the EC advocates the limitations of conducting the EC as an international regime promoting collective activity among sovereign states. It is important to view integration as a "path-dependent" process that has composed a dispersed, but still obvious "multitiered" European polity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bodenstein, M., Ursprung, H., 2005, Political yardstick competition, economic integration, and constitutional choice in a federation: a numerical analysis of a contest success function model, "Public Choice" 124, pp. 329-352, DOI: 10.1007/s11127-005-2051-5.
 2. Borzel, T., 2006, The disparity of European intergration: Revisiting neofunctionalism, Routledge, New York.
 3. Bowie, R.R., 1987, The process of federating Europe, in: Macmahon, A.W., (ed.), Federalism: Mature and Emergent, Garden City, New York.
 4. Bruno, S.F., 2009, A New Concept of European Federalism, The London School of Economics and Political Science, London.
 5. Bufon, M., 2006, Between social and spatial convergence and divergence an exploration into the political geography of European contact areas, "GeoJournal" 66, pp. 341-352, DOI 10.1007/s10708-006-9008-1.
 6. Burgess, M., 2006, Comparative federalism - Theory and Practice, Routledge, New York.
 7. Chryssochoou, D., 2008, Theorizing European Integration, Routledge, London and New York.
 8. Colebrook, M.J., 1971, Franco-British relations and European integration 1945-1950, Blanc-Wittwer, Geneve.
 9. Elazar D.J. et al., 1994, Federal Systems of the World: A Handbook of Federal, Confederal and Autonomy Arrangements, Longman Current Affairs, London.
 10. Haas, E.B., 1958, The Uniting of Europe, Stanford University Press, Stanford.
 11. Haas, E.B., 1961, International integration: the European and the universal process, "International Organization", vol. 15, no. 3 (Stanford University Press, Stanford).
 12. Haas, E.B., 1964, Beyond the Nation-state, Stanford University Press, Stanford.
 13. Habermas, J., 2008, The postnational Constellation: Political Essays and The Divided West.
 14. Hyland, S.H., 2011, The Political System of the European Union, Palgrave Macmillan, London.
 15. Immergut, E.M., Anderson, K.M., 2008, Historical Institutionalism and West European Politics, "West European Politics" 31, pp. 1-2, 345-369, DOI: 10.1080/01402380701835165.
 16. Johnson, L.S., 2012, The Integration of the European Union and the Changing Cultural Space of Europe: Xenophobia and Webs of Significance, "International Journal for the Semiotics of Law" 25, pp. 211-224, DOI 10.1007/s11196-010-9187-4.
 17. Kickert, W.J.M., van der Meer, F., 2011, Small, Slow, and Gradual Reform: What can Historical Institutionalism teach us?, "International Journal of Public Administration" 34:8, pp. 475-485, DOI 10.1080/01900692.2011.583768.
 18. Kuipers, S., 2009, Paths of the Past or the Road Ahead? Path Dependency and Policy Change in Two Continental European Welfare States, "Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice" 11:2, pp. 163-180, DOI: 10.1080/13876980902887998.
 19. Leška, D., 2012, Politics in an era of globalisation and European Union integration, "Human Affairs" 22, pp. 89-99, DOI: 10.2478/s13374-012-0009-0.
 20. Mamadouh, V., van der Wusten, H., 2008, The European level in EU governance: territory, authority and trans-scalar networks, "GeoJournal" 72, pp. 19-31, DOI 10.1007/s10708-008-9162-8.
 21. McCormick, J., 2011, Understanding the European Union, Palgrave Macmillan, New York.
 22. McNamara, S.M., 2007, Making History - The State of European Union, Oxford University Press, Oxford and New York.
 23. Milward, A., 2000, The European Rescue of the Nation State, Routledge, London and New York.
 24. Milward, A.S., Sorensen, V., 1993, Interdependence of Integration? A Natural Choice, in: Milward, A.S. et al., (eds.), The Frontier of National Sovereignty: History and Theory 1945-1992, Routledge, London and New York.
 25. Müller-Härlin, M., 2003, The Political Reconstruction of National and European Identity in France and Germany after the Second World War, "Dialectical Anthropology" 27, pp. 269-278.
 26. Murphy, J.B., 2008, Rethinking multi-level governance in a changing European union: why metageography and territoriality matter, "GeoJournal" 72, pp. 7-18, DOI 10.1007/s10708-008-9161-9.
 27. Nugent, N., 2010, The Government and Politics of the European Union, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
 28. Robertson, D., McIntosh, I., Smyth, J., 2010, Neighbourhood Identity: The Path Dependency of Class and Place, "Housing, Theory and Society" 27:3, pp. 258-273, DOI: 10.1080/14036090903326429.
 29. Rosamond, B., 2000, Theories of European Integration, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
 30. Rowlinson, M., Hassard, J.S., 2013, Historical neo-institutionalism or neo-institutionalist history? Historical research in management and organization studies, "Management & Organizational History" 8:2, pp. 111-126.
 31. Scharpf, F.W., 1988, The Joint-Decision Trap. Lessons From German Federalism and European Integration, "Public Administration", No. 2, Vol. 66, pp. 239-278.
 32. Schmitter, P., 1996, Some alterative futures for the European Polity and their implications for European public policy, in: Meny, Y., Muller, P., Quermonne, J.L., (eds.), Adjusting to Europe: The Impact of the European Union on National Institutions and policies, Routledge, London.
 33. Sewell, W., 2005, Logics of History: Social Theory and Social Transformation, Chicago University Press, Chicago.
 34. Sweet, A.S., 2001, The Institutionalization of Europe, Oxford University Press, Oxford.
 35. Sweet, A.S., 2004, The Judicial Construction of Europe, Oxford University Press, Oxford.
 36. Quenzel, G., Albert, M., 2008, Youth culture and European integration in Germany: back to European basics?, "Asia Europe Journal" 5 (4), pp. 529-540, DOI 10.1007/s10308-007-0146-y.
 37. Versluis, E. et al., 2010, Analyzing the European Union Policy Process, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
 38. Vesnic-Alujevic, L., Nacarino, R.C., 2012, The EU and its democratic deficit: problems and (possible) solutions, "European View" 11, pp. 63-70, DOI 10.1007/s12290-012-0213-7.
 39. Wach, K., 2014, Internationalisation and Globalisation as the Wider Context of Europeanisation Processes from the Macro- and Microeconomic Perspective, "Horyzonty Polityki", vol. 5, no. 10, pp. 11-30.
 40. Wach, K., 2014, The scale of internationalisation and Europeanisation of SMEs and their functioning in the spatial systems of the European Union, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 10, pp. 136-147.
 41. Watts, R.L., 1981, Federalism, Regionalism, and Political Integration, in: Cameron, D.M., (ed.), Regionalism and supranationalism: Challenges and Alternatives to the Nation-State in Canada and Europe, Institute on Research on Public Policy, London.
 42. Wells, S.B., 2007, Pioneers of European Integration and Peace, 1945-1963: A Brief History with Documents, Bedford Series in History & Culture, Boston and New York
 43. Wilson, G.A., 2014, Community resilience: path dependency, lock-in effects and transitional ruptures, "Journal of Environmental Planning and Management" 57:1, pp. 1-26, DOI: 10.1080/09640568.2012.741519.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5897
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HP.2015.061706
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu