BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Narayanan Vijay (Cracow University of Economics, Poland, PhD student), Allen Ikemefuna (Cracow University of Economics, Poland, PhD student), Naser Nahidah (Cracow University of Economics, Poland, PhD student)
Tytuł
The Effects of Economic Reforms in India in the Early 1990s
Skutki reform gospodarczych w Indiach z początku lat 90. XX wieku
Źródło
Horyzonty Polityki, 2015, vol. 6, nr 17, s. 129-147, rys., tab., bibliogr. 34 poz.
Tytuł własny numeru
European Economy and Geopolitics
Słowa kluczowe
Reformy gospodarcze, Wzrost gospodarczy, Liberalizm gospodarczy
Economic reforms, Economic growth, Laissez faire
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Indie
India
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest zrozumienie reform gospodarczych, które zostały podjęte w latach 80. i na początku lat 90. w Indiach, oraz ocena ich znaczenia dzisiaj. Badanie opiera się na przeglądzie literatury. Wnioski są sprawdzane na podstawie danych dotyczących wzrostu na poziomie krajowym i regionalnym. Stwierdzono, że wiele skutków reform jest istotnych nawet obecnie w indyjskim kontekście. W wyniku polityki liberalizacji nastąpił rozwój gospodarczy. Wskaźniki ekonomiczne, takie jak PKB i BIZ, mają tendencję wzrostową. Usunięcie barier handlowych wywarło pozytywny wpływ na przemysł. Możliwości zatrudnienia wzrosły w obu obszarach, wiejskim i miejskim, co powoduje zmniejszenie bezrobocia. Odnotowano regionalne rozbieżności wzrostu wśród różnych państw, w niektórych jest on szybszy niż w innych. Co więcej, nie wszystkie sektory czerpią korzyści z liberalizacji. Sektor rolnictwa, na przykład, nie odczuł żadnej reformy (lub tylko nieliczne). Podsumowując, rząd Indii musi kontynuować reformy i zapewnić, że korzyści płynące z otwartego rynku będą dostępne dla wszystkich. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to understand the economic reforms that were undertaken in the late 1980s and early 1990s in India and their relevance today. The study is based on a literature review. The findings from the literature review are validated from data on growth at the national and regional levels. It was found that much of the effects of the reforms are relevant even today in the Indian context. There has been a positive impact on growth due to liberalisation policies. Economic indicators such as GDP and FDI have been on an increasing trend. The removal of trade barriers has had a positive effect on industry. Employment opportunities have increased in both rural and urban areas resulting in a reduction in unemployment. On the negative side, the observed growth is not inclusive. There has been regional a disparity in growth among the different states with some states growing faster than others. Moreover, not all sectors enjoy the benefits of liberalisation. The agriculture sector, for example, has not seen any or at least very few reforms. Thus to sum up, the government of India needs to continue the reforms and ensure that the benefits of an open market reaches one and all. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anand, P.B., 1999, India's economic policy reforms: a review, "Journal of Economic Studies" 26(3), pp. 241-257.
 2. Baddeley, M., McNay, K., Cassen, R., 2006, Divergence in India: Income differentials at the state level, 1970-1997, "Journal of Development Studies" 42(6), pp. 1000-1022.
 3. Barro, R.J., 1991, A cross-country study of growth, saving, and government, in: Bernheim, B.D., Shoven, J.B., (eds.), National saving and economic performance, University of Chicago Press, Chicago, pp. 271-304.
 4. Dash, R.K., Sahoo, P., 2010, Economic growth in India: the role of physical and social infrastructure, "Journal of Economic Policy Reform" 13(4), pp. 373-385.
 5. Ghosh, M., 2012, Regional economic growth and inequality in India during the pre-and post-reform periods, "Oxford Development Studies" 40(2), pp. 190-212.
 6. Haidar, J.I., 2014, Can the Euro Survive?, "The World Economy" 38(3), pp. 1-15.
 7. Kalirajan, K., Singh, K., 2010, Economic liberalisation strategies and poverty reduction across Indian states, "Asian-Pacific Economic Literature" 24(1), pp. 26-42.
 8. Kohli, A., 2007, State, Business, and Economic Growth in India, "Studies in Comparative International Development" 42(1-2), pp. 87-114.
 9. Krueger, A.O., 2008, The Role of Trade and International Economic Policy in Indian Economic performance, "Asian Economic Policy Review" 3(2), pp. 266-285.
 10. Lardy, N., 2003, Trade Liberalisation and Its Role in Chinese Economic Growth, Paper prepared for the conference "A Tale of Two Giants: India's and China's Experience with Reform and Growth," International Monetary Fund and National Council of Applied Economics Research, 14-16, November, New Delhi.
 11. Lewis, W.A., 1954, Economic Development with Unlimited Supplies of Labour, "The Manchester School" 22(2), pp. 139-195.
 12. Mehlum, H., Moene, K., Torvik, R., 2005, Institutions and the resource curse, "Economic Journal" 116 (508), pp. 1-20.
 13. Planning Commission, Government of India, 2015, (access: 02.10.2015).
 14. Prathivadi, B.A, 1999, India's economic policy reforms: a review, "Journal of Economic Studies", 26(3), pp. 241-257.
 15. Ranis, G., 2004, Arthur Lewis's contribution to development thinking and policy, "The Manchester School" 72(6), pp. 712-723.
 16. Sabade, S., 2014, India's Foreign Trade and Socio-Economic Development (Trio of WTO compliance, Currency Depreciation and Global Crisis, "Procedia Economics and Finance" 11(4), pp. 341-347.
 17. Sapir, A., Wolff, G.B., 2015, Euro-area governance: what to reform and how to do it, "Bruegel Policy Brief" 1, pp. 1-8.
 18. Schumpeter, J.A., 1934, The theory of economic development: An inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle, "Harvard Economic Studies", January, pp. 1-255.
 19. Schumpeter, J.A., 1946, The decade of the twenties, "The American Economic Review" 36(2), pp. 1-10.
 20. Shaheen, S., Ali, M.M., Kauser, A., Ahmed, F.B., 2013, Impact of Trade Liberalisation on Economic growth in Pakistan, "Inerdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business" 9(5), pp. 228-240.
 21. Singh, J., Jha, S. R., Singh, Y., 2011, Impact of Liberalisation on Foreign Direct Investment: An Empirical Analysis of Indian Economy in Post-Reform Period, "IUP Journal of Public Finance" 9(3), pp. 23-33.
 22. Solivetti, L.M., 2005, W.W. Rostow and His Contribution to Development Studies: A Note, "Journal of Development Studies" 41(4), pp. 719-724.
 23. Stanek, P., Wach, K., (eds.), 2015, Europeanization processes from the Mesoeconomic Perspective: Industries and Policies, Cracow University of Economics, Kraków.
 24. Storm, S., 2003, Transition Problems in Policy Reform: Agricultural Trade Liberalisation in India, "Review of Development Economics", 7(3), pp. 406-418.
 25. Thanawala, K., 1989, Social Economic Aspects of India's Development.International, "Journal of Social Economics" 16(7), pp. 34-47.
 26. Thanawala, K., 1994, Schumpeter's theory of economic development and development economics, "Review of Social Economy" 52(4), pp. 353-363.
 27. Theobald, R., 1961, Towards a Practical Theory of Economic Development, "American Journal of Economics and Sociology" 20(3), pp. 327-331.
 28. Thirlwall, A.P., Pacheco-López, P., 2009, Has Trade Liberalisation in Poor Countries Delivered the Promises Expected?, "Studies in Economics" 9(11), pp. 1-30.
 29. Topalova, P., Khandelwal, A., 2011, Trade liberalisation and firm productivity: The case of India, "Review of Economics and Statistics" 93(3), pp. 995-1009.
 30. Tussie, D., Aggio, C., 2003, Economic and social impacts of trade liberalisation social impacts of trade liberalisation, (access: 01.09.2015).
 31. United Nations, 2010, Report on the world's social situation, (01.09.2015).
 32. Wach, K., 2014, Internationalisation and Globalisation as the Wider Context of Europeanisation Processes from the Macro- and Microeconomic Perspective, "Horyzonty Polityki" 5(1), pp. 11-30.
 33. Woodward, D., 1992, Debt, Adjustment and Poverty in Developing Countries, Pinter Publishers/Save the Children, London.
 34. World Bank, 2015, While India's Economy has Turned the Corner, Wider Reforms are Needed to Boost Economic Growth, (access: 02.10.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5897
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HP.2015.061707
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu