BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozarkiewicz Alina (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Kozień Magdalena (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Kapitał relacyjny jako czynnik sukcesu klubu sportowego - studium przypadku KS Bronowianka
Relational Capital as Success Factor of a Sport Club - Case Study of S Bronowianka
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 244, s. 101-109, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał relacyjny, Klub sportowy, Sukces przedsiębiorstwa, Wyniki badań
Relational capital, Sports club, Success of the company, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
klub sportowy
Bronowianka
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja koncepcji kapitału relacyjnego. W pierwszej części pracy zaprezentowano dyskusję na temat pojęcia kapitału relacyjnego oraz jego znaczenia dla sukcesu współczesnych organizacji. W drugiej części przedstawiono wyniki badań własnych przeprowadzonych na podstawie studium przypadku. Jako przedmiot badań wybrano jeden z krakowskich klubów sportowych - KS Bronowianka. Analizie poddano m.in. relacje z kluczowymi odbiorcami usług, z innym podmiotami współpracującymi z klubem, a także rolę tych relacji w kształtowaniu pozytywnego wizerunku analizowanego klubu na krakowskim rynku usług sportowych.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present the application of the concept of relational capital. In the first part of the paper the discussion about the meaning of relational capital was presented, and its importance for the success of contemporary organizations was demonstrated. In the second part the results of research were presented. The research was based on case study of a sport club located in Cracow - KS Bronowianka. The analyses conducted comprise relations with key clients and other cooperating organizations, as well as their role in creating positive image of KS on the local sport services market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Danielak W. (2012), Kształtowanie kapitału relacyjnego w małym i średnim przedsiębiorstwie, Wydawnictwo UE, Wrocław.
 2. Doligalski T. (2013), Internet w zarządzaniu wartością klienta, SGH, Warszawa.
 3. Edvinsson L., Malone M.S. (2001), Kapitał intelektualny, WN PWN, Warszawa.
 4. Edvinsson L. (2000), Some perspectives on intangibles and intellectual capital 2000, "Journal of Intellectual Capital", Vol. 1, No. 1.
 5. Hegedahl P. (2010), Kapitał intelektualny - kluczowy majątek współczesnej organizacji, materiały TMI International.
 6. Hofman-Bang P., Henrik M. (2005), IC Rating na tle innych metod oceny kapitału intelektualnego, "E-mentor", nr 4 (11).
 7. Kardas J.S. (2009), Budowanie relacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Studio EMKA, Warszawa.
 8. Kozarkiewicz A. (2014), Modele współpracy międzyorganizacyjnej [w:] M. Łada (red.), Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza: zastosowania metod rachunkowości w zarządzaniu sieciami biznesowymi, Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 9. Kozarkiewicz A. (2010), Współczesne trendy w innowacyjności - w kierunku otwartych innowacji, "Przegląd Organizacji", nr 5.
 10. Łucki Z., Kozarkiewicz-Chlebowska A., Brenk D. (2005), Nowoczesne metody zarządzania w górnictwie naftowym i gazownictwie, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo- Dydaktyczne AGH, Kraków.
 11. Mendryk I. (2007), Kapitał relacyjny w identyfikowaniu luki kompetencyjnej przedsiębiorstwa [w:] A. Sitko-Lutek (red.), Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna, WN PWN, Warszawa.
 12. Nita B. (2008), Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 13. Perechuda K., Chomiak-Orsa I. (2013), Znaczenie kapitału relacyjnego we współczesnych koncepcjach zarządzania, Zarządzanie i Finanse, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 14. Skrzypek E. (2009), Monitor aktywów niematerialnych. Pomiar jako warunek skutecznego zarządzania kapitałem intelektualnym organizacji, "Problemy Jakości", sierpień.
 15. Stewart T.A. (1997), Intellectual capital: the wealth of new organizations, Brealey Publishing, London.
 16. Urbanowska-Sojkin E. (2004), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 17. Wilk J. (2004), Symulacyjny model kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania nr 75, Politechnika Wrocławska, Wrocław.
 18. Yin R.K. (1989), Case Study Research: Design and Methods, Sage, Newbury Park, CA
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu