BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Popławska Joanna, Zuzanna
Tytuł
Wpływ rewitalizacji przestrzeni konsumpcji na społeczno-ekonomiczny rozwój polskich miast
Impact of revitalization of consumption spaces on the socio-economic development of Polish cities
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 2, s. 185-203
Słowa kluczowe
Rewitalizacja miasta, Rozwój miasta, Fundusze unijne
City revitalization, City development, EU funds
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Białystok, Kielce
Bialystok, Kielce
Abstrakt
Ostatnie dwie dekady to czas bardzo szybkich przemian przestrzeni konsumpcji w polskich miastach. Miały one istotny wpływ na ich rozwój zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i społecznym. Celem artykułu jest opis i analiza procesów rewitalizacji rynków i ulic handlowych w polskich miastach po roku 1999. Na podstawie przeprowadzonej analizy szukam odpowiedzi na pytanie, jak przeprowadzone modernizacje wpłynęły na społeczno-ekonomiczny rozwój polskich miast. (fragment tekstu)

The aim of this paper is to describe and analyze the process of revitalization of markets and shopping streets of Polish cities affer 1999 in order to answer the question on how revitalization affected the socio-economic development of Polish cities. Transformation of consumption space is analyzed on the example of two cities: Białystok and Kielce. As a result of revitalization, residents began to spend their free time in the modernized space. However, in the short term, the construction works lasting several years that reduced tra$c in the city centers impacted negatively on businesses, offen contributing to their collapse or significant deterioration of profitability. Transformation of urban consumption space have increased interest of city dwellers in local decision making process, and thus influenced the growth in social commitment and desire to participate in governing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych, Ludność wg miejsca zamieszkania, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=693454&p_token=0.5318003590218723, dostęp 30.07.2013.
 2. Burda P., Hamaki już kołyszą. Uroczyście otwarto salon miejski na kieleckim rynku, 4.08.2013, http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130804/POWIAT0104/130809559, dostęp 5.11.13.
 3. Iwanowska-Kędzierska A., Szykowne śródmieście ",Biuletyn SPORR" 2 (10), 2007, http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/swietokrzyskie-zporr/zdjecia_art/2483/BiuletynZPORR_10.pdf, s. 15, dostęp 26.09.2014.
 4. Jałowiecki B., Percepcja przestrzeni Warszawy, "Studia Regionalne i Lokalne" nr 2 (2), 2000, s. 86.
 5. Jałowiecki B., Społeczna przestrzeń metropolii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000, s. 9.
 6. Kowalik J., Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Kielce - moje Miasto. Priorytety inwestycyjne w Mieście w ocenie mieszkańców, Kielce 2004, http://www.rewitalizacja3.kielce.eu/data/Pliki/27_8_Kielce-moje_Miasto.doc.pdf, dostęp 29.09.2014.
 7. Kowalik J., Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Zmieniamy nasze miasto. Raport z konsultacji programu rewitalizacji Miasta z mieszkańcami, Kielce 2004, http://www.rewitalizacja3.kielce.eu/data/Pliki/28_9_Zmieniamy_nasze_Miasto_-_Raport_z_konsultacji_programu_rewitalizacji_Miasta.pdf, s. 9, 11, 13, dostęp 29.09.2014.
 8. Lorens P., Definiowanie współczesnej przestrzeni publicznej, w: Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, red. P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk 2010, s. 10.
 9. Oficjalna strona internetowa Urzędu miasta Kielce, http://www.um.kielce.pl/fundusze_unijne/srodmiescie-1, dostęp 25.09.2014.
 10. Oficjalna strona internetowa Urzędu miasta Kielce, http://www.um.kielce.pl/fundusze_unijne/sienk, dostęp 25.09.2014.
 11. Oficjalna strona urzędu miasta Kielce, http://www.um.kielce.pl/fundusze_unijne/sienk, dostęp 25.09.2014.
 12. Portal Funduszy Europejskich Rozwój Polski Wschodniej, http://www.polskawschodnia.gov.pl/Wstep-DoFunduszyEuropejskich/Strony/program.aspx, dostęp17.07.2013.
 13. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (DzU nr 96, poz. 603 i nr 104, poz. 656).
 14. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (DzU nr 106, poz. 668).
 15. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r.: o samorządzie powiatowym (DzU nr 91, poz. 578).
 16. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r.: o administracji rządowej w województwie (DzU nr 91, poz. 577).
 17. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r.: o samorządzie województwa (DzU nr 91, poz. 576).
 18. Wojnowska D., UM Kielce, Projektowe ujęcie rewitalizacji w Gminie Kielce przy wsparciu funduszy strukturalnych w latach 2004-2013, http://irm.krakow.pl/uploadUser/file/II_A_Lokalne Programy Rewitalizacji jako narzedzia odnowy miast/A4_DWojnowska_Projektowe_ujecie_rewitalizacji.pdf, dostęp 29.09.2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.2.8
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu